Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Javne objave


POVABILO K ODDAJI PONUDBE "DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV 2024/25"

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Prosimo vas za nekaj točnih informacij in slik - primerov, kako naj bi ta artikel izgledal. OBR 1 = postavka: 5, 8, 9, 10, 11; OBR 2 = 1; OBR 3 = 1, 2, 3, 4, 8, 15, 17, 18; ODGOVOR: Žal vam ne moremo posredovati slik artiklov, ki jih imamo, saj bi s tem razkrili avtorsko delo našega trenutnega ponudnika.

OBR4 = Obutev je smiselno ponuditi ali imate izbrano in željo imeti točno te modele. ODGOVOR: Lahko ponudite modele.

VPRAŠANJE: Na splošno iščete kvalitetne izdelke ali cenovno čim bolj ugodne? ODGOVOR: Najraje oboje ampak smo bolj nagnjeni h kvliteti.

VPRAŠANJE: VEZENJE/TISK: imate sliko od prejšnjih let kako to izgleda. ODGOVOR: Točne slike vam ne smemo poslati imate pa na predračunu napisane točne mere in logo.

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Delovna obleka in obutev 2024/25"

Predračuni za posamezne sklope od 1 do 4 - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba OBR 5 - za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "KULTURE IN SIRIŠČA 2024/25"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Kulture in sirišča za mlekarsko delavnico in trgovino 2024/25"

Predračuni za posamezne sklope od 1 do 4 - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba OBR 5 - za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "VETERINARSKE STORITVE 2024/27

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Veterinarske storitve 2024/27"

Predračuni za posamezne sklope od 1 do 4 - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba OBR 5 - za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "OBLIKOVANJE IN TISKANJE 2024/25"

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Vprašanje za  postavke od 11. do 16. (zloženke):

Pri zloženkah – postavke od 11. do 16. imate navedeno: Barvni, tisk: 1/1. Ali je tu mišljeno 1/1 pantone barva? Ali 1/1 črna barva? Ali je mišljeno full color obojestransko – torej 4/4?

Odgovor: Mišljeno je FULL COLOR OBOJESTRANSKO - 4/4

Prilagamo popravljen predračun, OBR-1- za izpolnitev v Excelu .

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Oblikovanje in tiskanje 2024/25«

Obrazec ponudba, OBR-2- za izpolnitev v Word

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "NABAVA EMBALAŽE 2024/25"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Nabava embalaže 2024/25"

Predračuni za posamezne sklope od 1 do 7 - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba OBR 8 - za izpolnitev v Wordu

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA UČBENIKOV ZA UČBENIŠKI SKLAD IN GRADIVA ZA POTREBE POUKA 2024/25«

NAROČNIK JE PODALJŠAL ROK ZBIRANJA PONUDB DO 13.5. DO 9. URE

Naročnik je priložil seznam učbenikov, predračun (OBR-2) s podatki ISBN.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Vprašanje za  št. 7. BESEDE 3, DZS obstajata dve izdaji, katero rabite? Odgovor: Ponudite 2. izdajo

Vprašanje za št. 15. OBČA GEOGRAFIJA, MODRIJAN obstajata dve izdaji, katero rabite? Odgovor: Ponudite katerokoli izdajo

Naročnik je v skladu s 15. točko povabila k oddaji ponudbe spremenil obrazec 1 in obrazec 2 ter za CD-je razpisal dodatni sklop. Ponudnik mora za posamezni sklop ponuditi vse artikle. Prilagamo popravljena obrazca 1 in 2.

 

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE »LOKALNA ŽIVILA TRGOVINA 2024«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Lokalna živila trgovina 2024«

Obrazec ponudba živila trgovina OBR 2- za izpolnitev v Wordu

Predračuni od kategorije 1 do 11 za posamezne sklope OBR 3 – za izpolnitev v excelu


POVABILO K ODDAJI PONUDBE »DOBAVA SEKANCEV ZA OBDOBJE DVEH LET«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Dobava sekancev za obdobje dveh let«

Obrazec ponudba, OBR-1- za izpolnitev v Wordu

Predračun, OBR-2- za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE CENTRA«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava materiala za vzdrževanje centra 2024/25«

Seznam materiala, predračuni za posamezne sklope od 1 do 6 (OBR 1 do OBR 6 )- za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba material za vzdrževanje (OBR 7) – za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "NABAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za nakup ekstra lahkega kurilnega olja za rastlinjake

Obrazec ponudba KO - Obrazec 1

Predračun KO - Obrazec 2

Izjava podizvajalci - Obrazec 3

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ČISTILA IN PRIPOMOČKE 2024/25

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava čistil  in pripomočkov 2024/25«

Seznam čistil, predračuni za posamezne sklope, od OBR 1 do OBR 8 - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba, OBR 9 - za izpolnitev v Wordu

Izjava avtomatski dozatorji, OBR 10 - za izpolnitev v Wordu

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »KRMILA ZA ŽIVALI - PONOVITEV«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe krmila za živali - ponovitev

Obrazec ponudba krmila,  OBR 1 - za izpolnitev v Wordu

Izjava veljaven ekološki certifikat,  OBR 2 - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za sklope od 1 do 5, OBR 3 – za izpolnitev v excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE VARNOST PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

VPRAŠANJA PONUDNIKOV IN ODGOVORI NAROČNIKA:

1. Koliko delovnih mest imate? ODGOVOR: Imamo cca. 60 različnih delovnih mest.

2. Ali imate izdelano oceno požarne ogroženosti po novem pravilniku (Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/20) za vse samostojne objekte? ODGOVOR: Imamo narejeno oceno požarne ogroženosti po novem pravilniku.

3. Približno koliko kosov delovne opreme imate: običajna ročna delovna oprema, običajna delovna oprema , večja delovna oprema (npr. CNC stroji, stružnice, varilni aparati, običajna mobilna delovna oprema,  večja mobilna delovna oprema, dvižne naprave. ODGOVOR: Točnih podatkov o delovni opremi vam ne morem dati. Imamo ogromno kosov delovne opreme (delovna oprema v hlevu, živilskih delavnicah, slaščičarski delavnici, sadjarski delavnici, vrtnarstvu, kuhinji, prostorih hišnika, strojni delavnici, mlekarski delavnici, lesni delavnici).

4. Ponudba za izdelavo/revizijo požarnega reda, požarnih in evakuacijskih načrtov mora biti zajeta v tabeli 1 – Kompletno izvajanje strokovnih nalog iz varnosti pred požarom? Prav tako, a mora biti revizija/izdelava ocene tveganja zajeta pod Kompletno izvajanje strokovnih nalog iz varnosti pri delu? ODGOVOR: V obrazcu predračun, OBR 1, pod točko 1. Kompletno izvajanje strokovnih nalog iz varnosti pri delu (VPD): v to točko vključite revizijo/izdelavo ocene tveganja. 2. Kompletno izvajanje strokovnih nalog iz varstva pred požarom (VPP): v to točko vključite ponudbo za izdelavo/revizijo požarnega reda, požarnih in evakuacijskih načrtov.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Varnost pri delu in požarna varnost« za obdobje treh let

Obrazec ponudba, OBR 4 - za izpolnitev v Wordu

Predračuni varnost in požarna varnost - OBR 1, OBR 2, OBR 3 za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE ZAPOSLENIH NA BC NAKLO 2024/25

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe 2024/25

Obrazec ponudba, OBR 1

Predračun, tabela storitev, OBR 2

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NAKUP NOVEGA ČISTILNO SESALNEGA STROJA«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nakup čistilno sesalnega stroja«

Tehnične specifikacije čistilnega stroja – PRILOGA 1

Obrazec ponudba OBR 1 - za izpolnitev

Predračun OBR 2 – za izpolnitev v excelu

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu - OBR 3

Obrazec podizvajalci - OBR 4

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »KRMILA ZA ŽIVALI 2024«

Naročnik je v skladu z 18. točko povabila k oddaji ponudbe spremenil dokumentacijo in za izpolnitev priložil pravilni obrazec št. 2 (Izjava veljavni ekološki certifikat).

Naročnik je priložil popravek predračuna za sklop 5. Lizalne mase - konji.  Popravil je naziv in opis artikla pod zap. št. 1. (Lizalni kamni za konje). 

 

PRILOGE:

popravek predračuna sklop 5. Lizalne mase konji - za izpolnitev

Povabilo k oddaji ponudbe - pdf

Obrazec ponudba krmila OBR 1 - za izpolnitev v Wordu

Izjava veljaven ekološki certifikat OBR 2 - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za sklope od 1 do 5 – OBR 3 – za izpolnitev v excelu


POVABILO K ODDAJI PONUDBE NABAVA TONERJEV- PONOVITEV

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava tonerjev - PONOVITEV«

Predračun tonerji - ponovitev (OBR 1)- za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba tonerji - ponovitev (OBR 2) za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZVEDBA NOTRANJE REVIZIJE 2023 - 2026«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izvedba notranje revizije 2023 – 2026« pdf

Temeljna listina o notranje – revizijski dejavnosti - pdf

Obrazec ponudba podatki o ponudniku (OBR 1) za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »POŠTNE STORITVE 2024«

ODGOVOR NA VPRAŠANJE PONUDNIKA:

Ponudniki se lahko prijavijo na en posamezni sklop, več sklopov ali vse razpisane sklope izvedbe poštnih storitev, kot je zapisano v 3. odst. povabila k oddaji ponudbe.

Naročnik je glede na vprašanja ponudnika spremenil razpisno dokumentacijo evidenčnega postopka:

1. V obrazcu predračuna za sklop 2. in sklop 5.  je naročnik v nazivu storitve dopolnil z navedbo odpreme pošiljke - Hrvaška. 

2. V  obrazcu predračuna za sklop 5.  je naročnik razčlenil  poslovne pakete in dopolnil z opisom vsebine paketov. 

Prilagamo POPRAVEK predračuna za sklop 2. in sklop 5.

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZAVAROVANJE 2024

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za zavarovanje živali, vozil, nezgodno zavarovanje oseb in zavarovanje za tujino, pdf

Predračuni za sklope 1, 2, 3, 4 - OBR 1 do OBR 4 za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba OBR 5 – za izpolnitev v Wordu

Pregled škod BC Naklo, pdf

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »OBČASNI AVTOBUSNI PREVOZI BC NAKLO«

Povabilo k oddaji ponudbe avtobusni prevozi  

Tehnične specifikacije SŠ – PRILOGA 1

Tehnične specifikacije MIC PROJEKTNA PISARNA - PRILOGA 2

Obrazec ponudba, obrazec št. 1 – za izpolnitev

Obrazec predračuna – obrazec št. 2 – za izpolnitev v excelu in pdf

Obrazec izjava podizvajalci – obrazec št. 3

Izjava o voznem parku – obrazec št. 4 - za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "INTERVENTNA SANACIJA ODVODNJAVANJA METEORNIH VOD NA OBMOČJU BC NAKLO"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe interventna sanacija

Problematioka odvodnjavanja meteornih vod - PRILOGA 1

Grafična skica in slike - PRILOGA 2

Obrazec ponudba interventna sanacija, obrazec 1 - za izpolnitev

Predračun interventna sanacija, obrazec 2 - za izpolnitev

Izjava o lastništvu sanacija - obrazec 3

Obrazec podizvajalci sanacija- obrazec 4

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŽIVALI - DVEH KRAV IN KONJA

Popravek javnega zbiranja ponudb za prodajo živali - dveh krav in konja in podaljšanje roka za oddajo ponudb do 16.11.2023 do 12:00 ure.

Naročnik je spremenjen status za kravo pod zap. št. 2 iz osemenjeno v brejo:

2. Krava >SI 6531 2379<(opis: pasrna: LS, leto rojstva: 2021 status: BREJA, molznica);

Poslabšanje mesnatosti Krave >SI2392 6004<. Krava ni primerna za nadaljnjo rejo.

Skladno s spremembo se izhodiščna cena za kravo pod zap. št. 2. iz 800 evrov zniža na 700 evrov in podaljša rok za oddajo ponudb do 16. 11. 2023 do 12:00 ure.  

Priloga: Popravek obrazec ponudba živali (POPRAVEK OBR 1 ) - za izpolnitev

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE "VZDRŽEVANJE MOLZNE OPREME IN REPROMATERIAL 2023/24"

Povabilo k oddaji ponudbe za vzdrževanje molzne opreme in repromaterial

Obrazec ponudba vzdrževanje - OBR 1

Predrčaun vzdrževanje - OBR 2

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "VZDRŽEVANJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE 2023/24"

Povabilo k oddaji ponudbe za vzdrževanje kmetijske mehanizacije za sklopa 1. in 2. 

Obrazec ponudba za vzdrževanje kmet. mehanizacije

Predračuna za sklop 1 in 2.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »KMETIJSTVO 2023/24«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Kmetijstvo 2023/24«

Obrazec ponudba kmetijstvo (OBR 1) za izpolnitev v Wordu

Seznam blaga, predračuni za sklope od 1 do 5 (OBR 2) za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NAKUP ZGRABLJALNIKA«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nakup zgrabljalnika«

Tehnične zahteve zgrabljalnika -  PRILOGA 1.

Predračun za zgrabljalnik - Obrazec 1.

Obrazec ponudba, zgrabljalnik - Obrazec 2.

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - Obrazec 3.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "PRALNI MOLZNI SISTEM IN HLADILNA CISTERNA ZA MLEKO"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Pralni molzni sistem in hladilna cisterna za mleko«

Tehnične zahteve za sklop 1. in sklop 2. - PRILOGA 1.

Predračun za sklop 1. Pralni molzni sistem - Obrazec 1.

Predračun za sklop 2. Hladilna cisterna za mleko - Obrazec 2.

Obrazec ponudba - Obrazec 3.

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - Obrazec 4.

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŽIVALI – GOVEDI IN KOBILE

PRILOGE:

Javno zbiranje ponudb za prodajo enajst glav govedi in ene kobile

Obrazec ponudba (OBR-1) za izpolnitev

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA TONERJEV 2023/24«

VPRAŠANJA PONUDNIKOV IN ODGOVORI:

1. VPRAŠANJE PONUDNIKA:

Nadomestni tonerji obstajajo v dveh variantah:

Razlika med tema variantama je v ceni, saj je toner s čipom 3x dražji kot brez čipa. Zanima nas, ali vam lahko ponudimo nadomestne tonerje brez čipa?

12

Toner HP Laser Jet HP59X (CF259X) (originalni, nadomestni ali obnovljen -1, 2 ali 3)

ODGOVOR NAROČNIKA: Ponudite kartušo brez čipa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnik zahteva originalne tonerje (1.) in nadomestne tonerje (2.) oziroma obnovljene tonerje (3.). V tabeli je možno vpisati samo eno ceno. Kam se vpisujejo cene?

ODGOVOR NAROČNIKA: V stolpec (2) se vpiše ceno brez DDV za nadomestni toner (2). Izbrali bomo nadomestne tonerje (2) se pravi novi tonerji, ki se proizvajajo pod drugo blagovno znamko kot jo nosi tiskalnik. Zahteva se, da proizvajalec tonerjev zagotavlja ustreznost in kakovost tonerja s standardom ISO/IEC 19752, kar je potrebno predložiti pri ponudbi.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

 

RAZPIS ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE STRAHINJ ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Objava in prijavnica za uporabo športne dvorane Strahinj 2023/24.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA 2023/24«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava pisarniškega materiala 2023/24«

Predračun za sklop 1. Papir pisarniški, OBR 1 - za izpolnitev v Excelu

Predračun za sklop 2. Ostali pisarniški material, OBR 2 - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba, OBR 3 - za izpolnitev v Wordu

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZVAJANJE STORITEV UREJANJA FIZIČNEGA ARHIVA IN PRIPRAVO PRAVILNIKA O ARHIVIRANJU TER NOTRANJIH PRAVIL«

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

  1. Za pripravo notranjih pravil mora imeti organizacija postavljen sistem za hrambo v digitalni obliki in opredeljene postopke dela z gradivo v digitalni obliki. Vprašanje je, ali imate vzpostavljen sistem za hrambo gradiva v digitalni obliki, če da, kateri in za katere dele poslovanja imate urejeno področje digitalne hrambe?  ODGOVOR:  Sistema za hrambo digitalnih dokumentov nimamo vzpostavljenega, vse skenirane dokumente vsak posameznik hrani na svojem računalniku.

  2. Ali imate izdelane in sprejete  informacijske varnostne politike na osnovi standarda ISO 27001? ODGOVOR: Ne.

  3. Dokumentacija navaja , da želite pripravljen pravilnik o arhiviranju in notranja pravila, dodatno pa da želite navedbo »Ceno za osnutek Pravilnika o arhiviranju in osnutek Notranjih pravil z vsemi predlogami«. Prosimo vas za informacijo kaj je predmet razpisa, izdelava osnutkov dokumentov, ali izdelava dokumentov, pripravljenih na sprejem s strani vodstva? ODGOVOR: Želimo osnutke dokumentov.

  4. Ali je v okviru izdelave NP predvidena izdelava krovnega dokumenta notranja pravila ali tudi izdelava spremnih dokumentov kot so izdelava informacijskih varnostnih politik, izdelava metodologije ocene tveganja, izdelava ocene tveganja, …? ODGOVOR: Predvideli smo izdelavo osnutka krovnega dokumenta.

  5. V primeru izdelave dokumentov, pripravljenih za sprejem s strani vodstva organizacije, je predvideni izvedbeni rok 31.10, izvedljiv za izvedbo popisa in priprave pravilnika o arhiviranju. Priprava notranjih pravil je zahtevnejša, ker notranja pravila zajemajo različna področja poslovanja organizacije, kot so splošna organizacija, zagotavljanje informacijske varnosti ter samo upravljanje gradiva v digitalni obliki. Na tem mestu ponovno zastavljamo vprašanje, ali gre za izdelavo končnih različic dokumentov ali zgolj za izdelavo osnutkov? ODGOVOR: Gre za izdelavo osnutkov. Če se bo izkazalo, da bo potrebno več časa, da se osnutki pripravijo, lahko izvedbeni rok podaljšamo z aneksom.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje storitev arhiva, pripravo pravilnika in navodil

Predračun sklop 1 obrazec št. 1 - za izpolnitev

Predračun sklop 2, obrazec št. 2 - za izpolnitev

Obrazec ponudba, obrazec št. 3 - za izpolnitev

Obrazec podizvajalci, obrazec št. 4

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SANACIJA STREHE, SANITARIJ, STREŠNIH OKEN NA ŠPORTNI DVORANI - PONOVITEV«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sanacija strehe, sanitarij, strešnih oken na ŠD«

Predračun sanacija ravne strehe poleg ŠD, obrazec št. 1 - za izpolnitev

Predračun sanacija sanitarij, obrazec št. 2 - za izpolnitev

Predračun sanacija strešnih oken na ŠD,  obrazec št. 3 - za izpolnitev

Obrazec ponudba, obrazec št. 4 - za izpolnitev

Izjava o lastništvu, obrazec št. 5

Obrazec podizvajalci, obrazec št. 6

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NABAVO HIGIENSKO POTROŠNEGA MATERIALA 2023/24

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava higiensko potrošnega materiala 2023/24«

Predračuni  za posamezne sklope (OBR 1, OBR 2, OBR 3) -  za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR 4) - za izpolnitev v Wordu

______________________________________________________________________________

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SANACIJA STREHE, SANITARIJ, STREŠNIH OKEN NA ŠPORTNI DVORANI«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Sanacija strehe, sanitarij, strešnih oken na športni dvorani"

Predračun sanacija ravne strehe poleg ŠD, obrazec št. 1 - za izpolnitev

Predračun sanacija sanitarij, obrazec št. 2 - za izpolnitev

Predračun sanacija strešnih oken na ŠD,  obrazec št. 3 - za izpolnitev

Obrazec ponudba, obrazec št. 4 - za izpolnitev

Izjava o lastništvu, obrazec št. 5

Obrazec podizvajalci, obrazec št. 6

POVABIL K ODDAJI PONUDBE "STROJNE USLUGE 2023/24 - PONOVITEV"

PRILOGE: 

Povabilo k oddaji ponudbe strojne usluge 2023/24 - PONOVITEV.

Predračun strojne usluge OBR 1 - za izpolnitev

Obrazec ponudba strojne usluge OBR 2 - za izpolnitev

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŽIVALI – KONJA

PRILOGE:

Javno zbiranje ponudb za prodajo enega konja

Obrazec ponudba (OBR 1) za izpolnitev

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA MATERIALA ZA CVETLIČARSTVO 2023/24«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za cvetličarstvo 2023/24

Obrazec ponudba cvetličarstvo - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za posamezne sklope 1, 2, 3, 4, 5 (OBR1 do 5) za izpolnitev v Excelu

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »HORTIKULTURA 2023/24«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Hortikultura 2023/24«

Obrazec ponudba OBR 1 - za izpolnitev v Wordu, v spodnji datoteki

Izjava veljaven ekološki certifikat OBR 2 - za izpolnitev v Wordu, v spodnji datoteki

Predračuni za posamezne sklope od št. 1. do št. 14. (OBR 3) za izpolnitev v excelu – v spodnji datoteki

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »STROJNE USLUGE 2023/24«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Strojne usluge 2023/24«

Obrazec ponudba strojne storitve  - za izpolnitev

Predračun strojne storitve  - za izpolnitev

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA DELOVNE OBLEKE IN OBUTVE 2023/24«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava delovne obleke in obutve za dijake, študente in zaposlene 2023/24«

Predračun delovne obleke – dijaki  (OBR 1) - za izpolnitev

Predračun delovne obleke – zaposleni, srednja šola (OBR 2) - za izpolnitev

Predračun delovne obleke – zaposleni  praksa, posestvo (OBR 3) - za izpolnitev

Predračun delovne hlače – dijaki (OBR 4) - za izpolnitev

Predračun delovna obutev –zaposleni (OBR 5) - za izpolnitev

Obrazec ponudba (OBR 6) - za izpolnitev

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA KULTUR IN SIRIŠČ ZA MLEKARSKO DELAVNICO IN TRGOVINO 2023/24«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava kultur in sirišč za mlekarsko delavnico in trgovino«

Seznam blaga, predračuni (OBR 1, OBR 2, OBR 3 in OBR 4) - za izpolnitev Excelu

Obrazec ponudba OBR 5 - za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "NABAVA EMBALAŽE 2023/24"

Naročnik je dopolnil dokumentacijo evidenčnega postopka v skladu z 14. točko povabila k oddaji ponudbe za nabavo embalaže 2023/24..

V obrazcu predračuna za sklop 1. Plastična embalaža za mlekarstvo (OBR 1) je dodal dva dodatna artikla (zap št. 9. in 10).

Prilagamo popravek predračuna za sklop 1. Dodana artikla v obrazcu predračuna sta označena z drugo barvo (modro).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE: 

Povabilo k oddaji ponudbe "Nabava embalaže 2023/24."

Predračuni za posamezne sklope (OBR 1 do IOBR 6) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba OBR 7 - za izpolnitev v Wordu

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA UČBENIKOV ZA UČBENIŠKI SKLAD IN GRADIVA ZA POTREBE POUKA 2023/24«

DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE EVIDENČNEGA POSTOPKA: 

Naročnik  v skladu s 15. točko povabila  k oddaji ponudbe dopolnjuje dokumentacijo razpisa po evidenčnem postopku z ISBN številkami učbenikov. Seznam dopolnitve učbenikov s ISBN številkami  je v prilogi. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za nabavo učbenikov

Obrazec ponudba US (OBR 1) – za izpolnitev

Seznam učbenikov, predračun (OBR 2) - za izpolnitev

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE 2. PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA UREDITEV MANSARDE V MLEKARSKI IN SADJARSKI DELAVNICI

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »2. Pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev mansarde v mlekarski in sadjarski delavnici«

2.Tehnični opis neizkoriščene podstrehe in dela v MD in SD – PRILOGA 1

Skica 1. – Načrt BC Naklo

Geodetski načrt

Lokacijska informacija

Obrazec ponudba, pridobitev gradbenega dovoljenja, obrazec št. 1.  - za izpolnitev

Obrazec podizvajalci, pridobitev gradbenega dovoljenja, obrazec št. 2

POVABILO K ODDAJI PONUDBE - 1. IDEJNI NAČRT ZA NOVE ŠOLSKE PROSTORE

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »1. Idejni načrt za nove šolske prostore«

1. Tehnični opis za pridobitev novih šolskih prostorov – PRILOGA 1

Skica 1. – Načrt BC Naklo

Lokacijska informacija

Obrazec ponudba idejni načrt, obrazec št. 1.  - za izpolnitev

Obrazec podizvajalci, obrazec št. 2.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBLIKOVANJE IN TISKANJE 2023/24

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

1. Ali je mogoče dobiti PDF-e knjižic, zloženk in letakov kakršni so bili do sedaj, da dobimo malo boljšo predstavo o zahtevnosti oblikovanja?

ODGOVOR: Da, gradiva so dostopna na spletni strani:

Letaki: http://www.bc-naklo.si/srednja-sola-in-gimnazija/vpis/informativni-dnevi/predstavitveni-filmi-in-podrocja-izobrazevanja/

Šolski vodnik: http://www.bc-naklo.si/srednja-sola-in-gimnazija/srednja-poklicna-in-strokovna-sola/za-dijake/solski-vodnik/

 Prilagamo tudi knjižico gimnazije in  knjižico poklicev.

2. Ponudnik sprašuje, če so v predračunu pravilne mere v mm za zapis artikla pod zap. št. 20. STOJALO - Pinguin BC Naklo:  Srednja šola in gimnazija, 200 x 100 mm, ...?

ODGOVOR: Gre za tipkarsko napako, pri stojalu so pravilne mere v cm (200 x 100 cm ...). Naročnik je objavil POPRAVEK PREDRAČUNA OBR 1. - za artikel pod zap. št. 20.

3. Zaradi same tehnične izvedbe nas zanima, kakšen je namen prepogibanja gotove (zašite) A4 knjižice?

ODGOVOR: Angleška revija The sky is the limit in šolski časopis Mlade brazde se prepogneta v A5 iz praktičnega namena – gre za skupen dogovor, da je tako zložen.

4. Pri vseh zloženkah in letakih imate naveden obojestranski barvni tisk 1/1. Ali je to napaka? Ali je mišljeno 4/4 barvni tisk, ali se tiska 1/1 pantone barva?

ODGOVOR: Pri zloženkah in letakih je povsod 4/4 barvni tisk, napaka pri našem zapisu. Predračuna obrazec (OBR 1) ne bomo popravljali. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati spremembo -  napako razpisa. 

5. Pri reviji The sky is the limit… navedli ste mat recikliran papir. To ne obstaja. Ali imate mat premazni papir (na tem papirju je lep barvni iztis- barve so intenzivne) ali imate recikliran nepremazni papir (barve so manj intenzivne)

ODGOVOR: Imamo recikliran nepremazni papir (barve so manj intenzivne).

6. Zbornik .. EKO ovitek. Ali je premazni mat ali nepremazni papir? Oz. ste želeni kak določen papir. V kolikor gre za premazni mat, priporočamo mat plastifikacijo ovitka..

ODGOVOR: Zbornik Festival ko učim gradim… mat nepremazni papir – nikakor ne plastifikacija.

7. Rokovnik.. ali je notranjost rokovnika (razen vložnih listov) enaka – ena grafika (črtanec), ali so različni listi? Ovitek je 4/4 barven + kaj je mišljeno z 1/1 mat? Ali je mišljena obojestranska plastifikacija, ali lak? Ali je ovitek kaširan oplatničen (lepenke se ne vidi), ali je kaširan in porezan tako da se ob straneh (robovih) vidi surova lepenka?

ODGOVOR: Rokovnik… je še nekoliko odprto, mišljeno je, da je nekaj listov namenjenih pisanju … vmes pa so različni poslikani motivi + besedilo, plastifikacije ni – mat nepremazni papir, ovitek kaširan oplatničen.

8. Plakat. Pri plakatih se v 99% uporabljajo papirji 130g-150g. Ali je 300g napaka?

ODGOVOR: Plakat je 300 g, mat premazni karton, ni napaka.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Oblikovanje in tiskanje 2023/24«

Seznam gradiva, predračun  (OBR 1) za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR 2 ) za izpolnitev v Wordu

________________________________________________

POPRAVEK PREDRAČUNA  - (OBR 1 )


POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE ZAPOSLENIH 2023/24

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za zdravstvene preglede zaposlenih 

Obrazec ponudba OBR 1

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE – IZVEDBA NARAVOSLOVNIH TABOROV 2023

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izvedba naravoslovnih taborov 2023«

Obrazec ponudba OBR 1 - za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE CENTRA 2023/24«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava materiala za vzdrževanje centra«

Obrazec ponudba material – za izpolnitev v Wordu

Seznam materiala, predračuni za sklope od 1 do 6 - za izpolnitev v Excelu OBR 1 do OBR 6

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "EKOLOŠKI PRIPRAVKI ZA MLEČNE IZDELKE 2023"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Ekološki pripravki za mlečne izdelke«

Predračuni, seznami ekoloških pripravkov za mlekarsko delavnico (OBR 1) in trgovino (OBR 2) in (OBR-3) – za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR 4) -  za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »PREISKAVA VZORCEV SUROVEGA MLEKA 2023/25«

Naročnik je spremenil dokumentacijo evidenčnega postopka.

V obrazcu predračuna (OBR 2) za sklop 2. Hlev je dopolnil dodatna tri vzorčenja za mleko ( dodani artikli pod zap. št. 5., 6., 7., ) in dopolnil zahteve naročnika.  

Prilagamo popravek predračuna za sklop 2. Hlev - POPRAVEK.  Popravki v predračuna so označeni z drugo barvo. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Preiskava vzorcev surovega mleka«

Predračun za mlekarsko delavnico (OBR 1) in  predračun za hlev (OBR 2) - za izpolnitev

Obrazec ponudba (OBR 3) - za izpolnitev

 

 POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NAKUP NOVEGA ČISTILNO SESALNEGA STROJA«

VPRAŠANJA PONUDNIKOV IN ODGOVORI:

1. ALI JE PRI DIMENZIJAH STROJEV LAHKO ODSTOPANJE

     -namreč manjše dimenzije stroja, ki sicer ustreza ostalim specifikacijam so primernejše in lažje za delo s strojem

     -predlog da se dimenzije navedejo do maksimalne dimenzije

ODGOVOR: Pri dimenzijah strojev ne more biti nikakršnega odstopanja.

2. NISTE NAVEDLI NOBENIH SPECIFIKACIJ GLEDE BATERIJ

    -iz tehničnih zahtev celo izhaja, da lahko ponudimo stroj brez baterij, ker bo izpolnjeval zahteve

    -predlog je, da se zahtevajo gel baterije, ki ne potrebujejo nobenega vzdrževanja, v nasprotnem lahko dobite baterije v katere bo operater moral ročno         dolivati destilirano vodo

ODGOVOR: Ponujen mora biti stroj z gel baterijami (komplet).

3. POLNILNIK BATERIJ

    -iz tehničnih zahtev ni predviden noben polnilnik baterij, polnilnik je lahko vgrajen v stroj (lažje za operaterja ker lahko polni kjerkoli) oziroma je zunanji

    -predlog da se zahteva vgrajen polnilnik

ODGOVOR: Polnilnik naj bo vgrajen v stroj.

4. Naše vprašanje je ali lahko ponudimo stroj, ki je manjših dimenzij, ustreza pa vsem ostalim specifikacijam, smo mnenja da je to prednost za lažje delo.

ODGOVOR: Ne, kot že napisano, odstopanj ne more biti.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nakup novega čistilno sesalnega stroja«

Tehnične specifikacije – PRILOGA 1

Obrazec ponudba OBR 1 - za izpolnitev

Predračun OBR 2 - za izpolnitev

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu - OBR 3

NAKUP NOVE PROFESIONALNE KRMILNO MEŠALNE PRIKOLICE

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba -   OBR 1 za izpolnitev

Predračun - OBR 2 za izpolnitev

Izjava o lastništvu – OBR 3

NAJEM KOPIRNIH STROJEV ZA OBDOBJE DVEH LET

VPRAŠANJA IN ODGOVORI: 

1. Tam kjer trenutno uporabljate namizne MFC naprave lahko ponudimo zmogljivejše samostoječe MFC naprave? ODGOVOR: V računovodski pisarni nimamo prostora za samostoječe naprave in trenutno uporabljamo NAMIZNE multifunkcijske naprave Canon MF 421. Ponudite lahko multifunkcijske naprave kot naprimer Canon MF 421 ali zmogljivejše.

2. Pri splošnih zahtevah navajate  oprema in potrošni material (sponke) . Ali morajo biti sponke zajete v ceno izpisa? Če ja, kakšna je predvidena letna količina? ODGOVOR: Popravili smo razpisno dokumentacijo obrazec predračuna OBR2 – POPRAVEK in označili popravke z drugo barvo. V stolpcu B smo dodali vrstico 4, kjer ponudniki vpišete ceno sponk. Cena sponk je določena količinsko in ne pri ceni izpisa. Letno porabimo približno 5000 sponk.

3. V dokumentaciji ste napisali, da na lokaciji KOPIRNICA želite 3 naprave, od tega 1 črno-belo in 2 barvni. Z vidika stroškov imajo večje laserske naprave nižje stroške barvnih kopij in so bolj zanesljive ter primernejše za večje kvote tiska, zato nas zanima, če bi vam lahko ponudili pod postavko 1. barvni laserski kopirni stroj večje zmogljivosti (takšen kot je npr. v prilogi). Ta stroj ima mesečni delovni cikel do 90.000 strani in zelo ugoden izpis ter zanesljivo delovanje. ODGOVOR: Trenutno uporabljamo 2 barvni napravi HP PageWide Pro 477dw, eno v kopirnici, ter eno nasproti kopirnice. Ponudite lahko boljši napravi, vendar obvezno 2 napravi  z barvnim izpisom.

4. Sočasno nas zanima, če sta lahko v KOPIRNICI ostala 2 stroja črno-bela in vse barvne izpise delate na omenjenem zmogljivem stroju, ki ima nižje stroške barvnega tiska. ODGOVOR: Trenutno uporabljamo 2 barvni napravi HP PageWide Pro 477dw, eno v kopirnici in eno nasproti kopirnice, ter eno napravo z črnobelim izpisom - fotokopirni stroj z sortirko Canon 6255. Ponudite lahko boljše naprave, vendar obvezno 2 napravi  z barvnim izpisom, ter eno z črnobelim izpisom in sortirko.

5. V predračunu sem opazil, da imate pod postavko 2. označene črno bele kopije A3. Glede na to, da nikjer niso označene barvne kopije A3 nas zanima ali le-teh ne potrebujete oz. je morda napaka? ODGOVOR: V razpisu ne zahtevamo tiskalniške opreme, ki bi tiskala barvne kopije A3 velikosti.

PRILOGA:  Predračun OBR 2 - POPRAVEK

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Povabilo najem kopirnih strojev in nabava potrošnjega materiala

Obrazec ponudba - OBR 1 za izpolnitev v Wordu

Predračun - OBR 2 za izpolnitev v excelu


JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŽIVALI – PETIH KRAV

PRILOGE:

Javno zbiranje ponudb za prodajo petih krav  

Obrazec ponudba - (OBR-1) za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »LOKALNA ŽIVILA TRGOVINA 2023«

NAROČNIK JE PODALJŠAL ROK ZA SPREJEM PONUDB DO 30. 1. 2023 DO 13:00 URE.

________________________________________________________________________________________________

Naročnik je spremenil dokumentacijo evidenčnega postopka. 

V obrazcu predračuna (OBR-3) za sklop 9.3 Kava - zaprti sklop za artikla 1. in 2. umaknil zahtevo za certifikat EKO. Popravljen obrazec predračuna (OBR-3) za sklop 9.3 Kava je v prilogi.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Lokalna živila trgovina 2023«

Obrazec ponudba živila trgovina OBR 2- za izpolnitev v Wordu

Predračuni od kategorije 1 do 11 za posamezne sklope 1.1 do 11.2 – (OBR-3) za izpolnitev v exceluPOVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ČISTILA IN PRIPOMOČKE 2023

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava čistil  in pripomočkov«

Seznam čistil, predračuni za sklope od 1 do 9  -  za izpolnitev v Excelu OBR 1 do OBR 9

Obrazec ponudba čistila OBR 10 – za izpolnitev v Wordu

Izjava avtomatski dozatorji  OBR 11 - za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »POŠTNE STORITVE 2023 - PONOVITEV«

Naročnik dopolnjuje / spreminja razpisno dokumentacijo v vezi z vprašanjem ponudnika za  sklop 2. – Pošiljanje poštnih pošiljk v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu.

Vse poštne pošiljke od zap. št. 1 do 14 se odpremljajo na Hrvaško. Naročnik obrazca predračuna za sklop 2. ni spreminjal. Ponudnik mora upoštevati spremembe naročnika.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naročnik je v vezi z vprašanji ponudnika in v skladu z navodili razpisne dokumentacije popravil ponudbeni predračun v obrazcu OBR 1 za sklop 1. Pošiljanje poštnih pošiljk v notranjem prometu:

Naročnik je popravil ponudbeni predračun v obrazcu OBR 2 za sklop 2. Pošiljanje poštnih pošiljk v mednarodnem prometu:

Popravki  v  obrazcu predračuna  OBR 1 - POPRAVEK in OBR 2 - POPRAVEK so označeni in zapisani z modro barvo.

__________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe poštne storitve - ponovitev

Obrazec ponudba pošta, OBR 1 - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za sklope od 1 do 6, OBR 2– za izpolnitev v Excelu

Obrazec podizvajalci, OBR 3


POVABILO K ODDAJI PONUDBE "ZAVAROVANJE 2023"

Naročnik je za sklop 2. Zavarovanje vozil spremenil dokumentacijo v delu avtomobilskega kaska in za vozila pod zap. št. 4., 5., 9., in 10. spremenil obrazec predračuna (OBR-2) in zahtevo kasko brez odbitne franšize.

Popravki v obrazcu predračuna za sklop 2. Zavarovanje vozil - POPRAVEK so  zapisani z drugo barvo.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Zavarovanje živali, vozil, nezgodno zavarovanje oseb in zavarovanje za tujino«

Predračuni za sklope 1, 2, 3, 4, OBR od 1 do 4 - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba OBR 5 - za izpolnitev v Wordu

Pregled škod BC Naklo - pdf

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE »POŠTNE STORITVE 2023«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Poštne storitve 2023"

Obrazec ponudba poštne storitve, OBR 1 - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za sklope od 1 do 6, OBR 2 - za izpolnitev v Excelu

Obrazec podizvajalci -  OBR 3


POVABILO K ODDAJI PONUDBE »KRMILA ZA ŽIVALI 2023«

NAROČNIK JE PODALJŠAL ROK ZA ODDAJO PONUDB DO 20. 12. 2022 do 12:00 URE.

Naročnik je popravil energetske vrednosti  v obrazcu predračuna za sklop 1.1 Dopolnilna krmna mešanica POPRAVEK OBR-3.   

Obrazec popravek predračuna za sklop 1.1 je v prilogi.  Popravki  so označeni z drugo barvo.

___________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba krmila_OBR 1 - za izpolnitev v Wordu

Izjava veljaven ekološki certifikat_OBR 2 - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za sklope od 1.1 do 4_OBR 3 – za izpolnitev v Excelu


POVABILO K ODDAJI PONUDBE «DOBAVA ŽIVIL ZA SKLOP 1. MLEKO IN MLEČNI IZDELKI«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Dobava živil za sklop 1. Mleko in mlečni izdelki«

Ponudba obrazec št. 1 – za izpolnitev

Povzetek predračuna (Rekapitulacija) obrazec št. 2.- za izpolnitev

Predračun, obrazec št. 3  - za izpolnitev

Izjava o lastništvu, obrazec št. 4 – za izpolnitev

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŽIVALI - ŠESTIH KRAV IN DVEH KONJEV

POPRAVEK RAZPISA ZBIRANJA PONUDB ZA PRODAJO DVEH KONJEV

 

NAROČNIK je popravil dokumentacijo javnega zbiranja ponudb za prodajo dveh konjev v delih:

VI. Pogoji prodaje (tretja alineja), ki se po novem glasi:

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnik pisno obveščeni.

V. Merilo za izbor, ki se po novem glasi:

Merilo za izbor je ponujena najvišja cena za posameznega ponija, oziroma enaka ali višja od izhodiščne cene. Prednost pri izbiri ponudnika, bodo imeli ponudniki, ki vrednotijo oziroma kupujejo oba ponija hkrati. Takrat se bo upošteval skupni znesek obeh ponijev in se izbere tistega ponudnika, ki bo v seštevku ponudi višji skupni znesek (za oba ponija hkrati), ne glede na ponujeno vrednost posameznega ponija.

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SENZORJI ZA DIGITALNO VREMENSKO POSTAJO IN SENZORJI ZA ZEMLJO«

PRILOGE:

Povabilo "Senzorji za digitalno vremensko postajo in senzorji za zemljo"

Obrazec ponudba - OBR 1

Obrazec predračun senzorji - OBR 2

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVZEM IN PREDELAVO ORGANSKIH ODPADKOV IN ODPADNIH JEDILNIH OLJ

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za obdobje dveh let

Obrazec ponudba OBR 1
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SIMULATOR ZA AVTONOMNO VOŽNJO - PONOVITEV POSTOPKA"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Simulator za avtonomno vožnjo - PONOVITEV "

Obrazec ponudba - ponovitev OBR 1 - za izpolnitev

Predračun OBR 2 - za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SIMULATOR ZA AVTONOMNO VOŽNJO«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Simulator za avtonomno vožnjo«

Obrazec ponudba _ OBR 1 - za izpolnitev

Predračun OBR 2 - za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NAKUP ROBOTSKE KOSILNICE«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nakup robotske kosilnice«

Tehnične specifikacije – PRILOGA 1

Obrazec ponudba _ OBR 1 - za izpolnitev

Predračun OBR 2 - za izpolnitev

 

RAZPIS ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE STRAHINJ ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Razpis za uporabo Športne dvorane Strahinj 2022/23

Prijavnica  za uporabo ŠD Strahinj - za izpolnitev  

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NAKUP KMETIJSKIH STROJEV«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nakup kmetijskih strojev«

Tehnične zahteve 1. Čelna kosilnica – PRILOGA 1

Tehnične zahteve 2. Trosilec za hlevski gnoj – PRILOGA 2

Obrazec ponudba kmetijski stroji OBR 1 - za izpolnitev

Predračun za sklop 1. Čelna kosilnica OBR 2 - za izpolnitev

Predračun za sklop 2. Trosilec za hlevski gnoj OBR 2 - za izpolnitev

Izjava o lastništvu OBR 3

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »KOMBINIRANI STROJ ZA IZDELAVO SLADOLEDA S PASTERIZATORJEM«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Kombinirani stroj za izdelavo sladoleda s pasterizatorjem«

Obrazec ponudba stroj za sladoled OBR 1 - za izpolnitev

Predračun stroj za sladoled OBR 2 - za izpolnitev

Izjava o lastništvu - OBR 3

POVABILO "STORITEV MOBILNE TELEFONIJE 2022/25 - PONOVITEV EVIDENČNEGA POSTOPKA"

ODGOVORI NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA PONUDNIKOV:

VPRAŠANJE 1.  DEJANSKA PORABA STORITEV

Obrazložitev zahteve: vsaka enota (minuta klica, SMS, MB prenosa podatkov) pomeni za operaterja določen strošek. V kolikor želite prejeti primerljive in optimalne ponudbe glede na vaše dejansko stanje so ti podatki nujno potrebni. Opozorili bi tudi, da ima trenutni ponudnik te podatke na voljo, posledično ima konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 1.

 

porabe za 3 mes. (min., MB)

Klici v Slo

21.687

SMS Slo

4.101

Prenos podatkov Slo

60.856

Klici iz Slo v EU

268

Klici iz Slo v druge države

21

Gostovanje EU

259

Gostovanje druge države

16

Gostovanje SMS EU

81

Gostovanje SMS ostale države

3

Gostovanje prenos podatkov EU

1.123

Gostovanje prenos podatkov ostale države

21

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VPRAŠANJE 2. GARANCIJA ZA APARATE

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 2.:

Naročnik ne odstopa od zahtev, ki jih navaja v povabilu k oddaji ponudbe, >>Garancija za telefone 3 leta<<.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VPRAŠANJE 3. KRITERIJI

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 3.:

Kriteriji za izbiro so naslednji:

- Najnižja cena;  ODGOVOR: osnovni kriterij.

- Ustreznost signala znotraj in izven objektov (Strahinj 99,4202)*  ODGOVOR: zahtevan kriteri.j

- Druge morebitne ugodnosti. ODGOVOR:  razne ugodnosti upoštevamo pri prejetju dveh ali več ponudb enakih vrednosti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe storitev mobilne telefonije 

Obrazec ponudba telefoni (OBR 1) - za izpolnitev v Wordu

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "CVETLIČARSTVO - PONOVITEV SKLOP 3 in 4

PRILOGE: 

Povabilo k oddaji ponudbe za cvetličarstvo sklop 3 in 4

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Predračun za sklopa 3 in 4 (OBR 2 za sklop 3 in 4) - za izpolnitev v Excelu

 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŽIVALI - ŠTIRIH KRAV

PRILOGE:

Javno zbiranje ponudb za prodajo štirih krav  

Obrazec ponudba (OBR 1) za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE STORITEV MOBILNE TELEFONIJE 2022/2025

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »HORTIKULTURA IN KMETIJSTVO ZA SKLOPE 1, 3, 4, 6, 7, 9 in 16

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Hortikultura in kmetijstvo za sklope 1, 3, 4, 6, 7, 9 in 16 

Obrazec ponudba hortikultura in kmetijstvo (OBR 1) - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za za sklope 1, 3, 4, 6, 7, 9 in 16  (OBR 3) - za izpolnitev v excelu 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "AVTOBUSNI PREVOZI ZA ŠOLSKO LETO 2022/23"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Občasni  avtobusni prevozi za šolsko leto 2022/23«

Predvideni prevozi 2022/23 - PRILOGA 1

Ponudba obrazec št. 1 – za izpolnitev

Predračun, obrazec št. 2  - za izpolnitev

Podizvajalci - obrazec št. 3

Izjava o lastništvu – obrazec št. 4

Izjava o voznem parku – obrazec št. 5 – za izpolnitev

Vzorec pogodbe  - obrazec št. 6


POVABILO K ODDAJI PONUDBE "SANACIJA HLADILNEGA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sanacija hladilnega prezračevalnega sistema«

Tehnično poročilo in načrt PZI  sta v  PRILOGI 1

Obrazec ponudba _ obrazec 1 - za izpolnitev

Predračun z popisom in opisom del - obrazec 2 - za izpolnitev

Izjava o lastništvu - obrazec 3

Obrazec podizvajalci - obrazec 4

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA MATERIALA ZA CVETLIČARSTVO«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za cvetličarstvo 

Obrazec ponudba OBR 1 - za izpolnitev v Wordu

Predračuni OBR 2 za posamezne sklope 1, 2, 3, 4, 5

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "NABAVA NAFTE ZA TRAKTORJE"

Povabilo k oddaji ponudbe za nabavo nafte za traktorje za obdobje treh let

Obrazec ponudba (OBR 1)

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA UČBENIKOV ZA UČBENIŠKI SKLAD IN GRADIVA ZA POTREBE POUKA 2022/23«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za nabavo učbenikov

Obrazec ponudba US (OBR 1) – za izpolnitev

Seznam učbenikov, predračun (OBR 2) - za izpolnitev

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "NABAVA OPREME SŠ ZA LETO 2022"

NAROČNIK JE PODALJŠAL ROK ZA ODDAJO PONUDB DO 20.5.2022 DO 12 URE.

___________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za nabavo opreme SŠ 2022

Obrazec ponudba OBR- 1

Predračuni ( DO OBR-2) za sklope 1, 2, 3, 4, 5 in 6

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO DVEH KONJEV

PRILOGE:

Javno zbiranje ponudb za prodajo dveh konjev

Obrazec ponudba (OBR-1) za izpolnitev

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »KMETIJSTVO IN HORTIKULTURA 2022/23«

NAROČNIK JE PODALJŠAL ROK ZA ODDAJO PONUDB DO 10. 5. 2022 do 10:00 URE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Naročnik za sklopa št. 22. Repromaterial za molzišče in 23. Repromaterial sadjarstvo prilaga predračun s popravljenim odstotkom  popusta - popravek je v stolpcu 4 (vnese se odstotek popusta) in stolpcu 7 (vnese se odstotek DDV).

POPRAVLJENA PREDRAČUNA ZA SKLOP 22. in SKLOP 23:

 

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Kmetijstvo in hortikulturo za obdobje enega leta«

Obrazec ponudba OBR 1 - za izpolnitev v Wordu, v spodnji datoteki

Izjava veljaven ekološki certifikat OBR 2- za izpolnitev v Wordu, v spodnji datoteki

Predračuni za posamezne sklope od št. 1. do št. 23. (OBR-3) za izpolnitev v excelu – v spodnji datoteki

"DOBAVA ŽIVIL" ZA SKLOP 3. PIŠČANČJE IN PURANJE MESO IN MESNI IZDELKI

Dokumentacija evidenčnega postopka:

Povabilo k oddaji ponudbe  "Dobava živil za sklop 3.Sveže piščančje in puranje meso in mesni iozdelki"

Obrazci, ponudbena dokumentacija - v spodnji datoteki

Predračun za sklop 3 (OBR-3) - v spodnji datoteki

PRENOVA SPLETNE STRANI IN SPLETNE TRGOVINE

ODGOVORI NA VPRAŠANJA PONUDNIKOV:

1. Ali je potrebno pri oddaji ponudbe oddati tudi predlog osnutka naslovnice z grafično podobo za spletno stran centra?

Ne, potrebno je postaviti ceno izdelave osnutka naslovnice z grafično podobo za spletno stran centra. Mi bomo potem izbrali 2 podjetji, kateri bosta pripravili osnutek, in izbrali primernega.

2. Ali je potrebno pri oddaji ponudbe oddati tudi predlog osnutka spletne strani trgovskega centra (npr. osnutki tipskih strani)?

Ni potrebno oddati predloga, niti cene zanj.

3. Ali lahko izvajalec uporabi predpripravljeno grafično predlogo (template), ki jo grafično uskladi s CGP?

Če je mišljeno kot template - predpripravljena Wordpress tema, načeloma lahko, vendar mora biti ustrezno strukturirana, da bo potem ustrezala našim željam in zahtevam.

4. Ali se na novi spletni trgovini uporabi obstoječe plačilne in dostavne metode?

Ja, nova spletna trgovina mora omogočati običajne plačilne in dostavne metode (npr. Bankard, stripe, predplačilo (upn), po povzetju, pošlji povpraševanje v kolikor izdelka ni na zalogi). Tehnične zahteve so enake kot te ki že obstajajo na trenutni strani. Vsebovati morajo: 

 
  • Shop, Cart, Minicart, Checkout, My account, Product page, Single product page, Sekcije za prikazovanje produktov (najbolj prodajani, popularni, najbolj gledani itd.)
 

5. Kateri so "vsi obstoječi sistemi" s katerimi je potrebna integracija spletne trgovine?

Spletna trgovina v celoti bazira na Vasco sistemu.

6. Ali je na Vasco ERP že pripravljen web servis?

 Spletna trgovina v celoti bazira na Vasco sistemu.

7. Ali so e-novice (zapisniki, mnenja, dokumenti) generirane ročno ali mora biti v ozadju kakšna avtomatizacija, ki pobira podatke iz spletne strani?

Ročno

8. Kakšne so specifikacije Arnesovega strežnika, na kateremu bosta gostovali stran in trgovina?

Vire (procesor, ram, trdi disk) urejamo mi v navezi z Arnesom.

9. Kolikšna je predvidena količina vsebin za preselitev? Zanima nas predvsem spletna stran, trgovino se tako ali tako kopira v celoti. 

Prenos novic in vsebin do 3 nivojev.

10. Ali mora povezava z Vascom vsebovati še kakšne druge funkcionalnosti, kot pa prenos naročil v Vasco?

Celotna spletna trgovina sedaj deluje na sistemu Vasco. Od blagajne na tablici za potrebe tržnice, do fizične blagajne in spletnega poslovanja. Prav tako prenos računov v fakturno knjigo.

11. Ali mora biti krajšanje URL-jev izvedeno na lokalnem strežniku ali se lahko uporabi zunanja storitev?

Potrebno je funkcionalno delovanje brez nepotrebnih dodatnih stroškov.

12. Ali sta trgovina in stran ločeni entiteti ali je cilj prenove združitev?

Ločeni entiteti.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Prenova spletne strani in spletne trgovine«

Tehnične zahteve – PRILOGA 1

Ponudba obrazec št.1 – za izpolnitev

Predračun - za izpolnitev

Podizvajalci - obrazec št. 3

 

IZVEDBA NARAVOSLOVNIH TABOROV 2022

DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE:

Naročnik  dopolnjuje tri dodatne termine izvajanja taborov, v skladu z 9. točko dokumentacije evidenčnega postopka:

- od 5. do 7. 9. 2022 za 52 dijakov 4. letnika gimnazije;

- od 7. do 9. 9. 2022 za 54 dijakov 4. letnika smeri naravovarstveni, kmetijski, živilski in hortikulturni tehnik;

- od 12. do 14. 9. 2022 za 52 dijakov 5. letnika smeri živilski, hortikulturni in kmetijski tehnik PTI

_______________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izvedba naravoslovnih taborov 2022«

Obrazec ponudba, tabori - za izpolnitev

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH NA BC NAKLO, ZA ENO LETO - PONOVITEV POSTOPKA

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Zdravstveni pregledi za zaposlene«

Obrazec ponudba zdravstveni pregledi 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "IZVAJANJE STORITVE VAROVANJA"

ODGOVORI NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA PONUDNIKOV ZA SKLOP 1.:

Na protipožarno centralo Morley ZX5S  je priklopljeno 472 javljalcev požara.

______________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe  varovanje za obdobje treh let

Predračun sklop 1. Izvajanje rednih servisnih pregledov in vzdrževanje sistema– OBR 1

Predračun sklop 2. Storitev varovanja – OBR 2

Obrazec ponudba - OBR 3

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŠTIRIH KRAV - PONOVITEV

PRILOGE:

Javno zbiranje ponudb za prodajo štirih  krav -ponovitev  

Obrazec ponudba (OBR 1) za izpolnitev

 POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE CENTRA 2022/23«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava materiala za vzdrževanje centra«

Predračuni za sklope od 1 do 5 - v Excelu za izpolnitev

Obrazec ponudba OBR 6 – za izpolnitev

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŽIVALI - DVEH KONJEV

Naročnik je v tabeli III. Ocenjena vrednost posameznega konja, pod zap. št. 1. za konja Ruby narobe zapisal rojstni datum.

Pravilen rojstni datum konja Ruby je 16. 2. 2020.  

___________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE: 

Javno zbiranje ponudb  prodaja dveh konjev

Obrazec ponudba (OBR 1) 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA«

Naročnik je popravil 3. točko zahtev naročnika dokumentacije naročila "Dobava extra lahkega kurilnega olja" in se po novem glasi: 

- Ponudbena cena mora biti izražena v evrih in veljati za obdobje od 15. 3. 2022 do 17. 3. 2022.

Naročnik je dopolnil dokumentacijo:

- Merilo za izbiro ponudbe je najnižja skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV ob izpolnjevanju vseh zahtev, določenih v dokumentaciji. 

Naročnik je skladno podaljšal rok za oddajo ponudbe do 17. 3. 2022 do 12 ure.

Prilagamo popravek obrazca predračuna,  obrazec št.  2.

_______________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo kurilnega olja za rastlinjake

Obrazec ponudba št. 1

Predračun obrazec št. 2

Izjava podizvajalci, obrazec št. 3


POVABILO K ODDAJI PONUDBE "ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH NA BC NAKLO"

Povabilo k oddaji ponudbe 

Obrazec ponudba

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »TRAKTORSKI NAKLADAČ S PRIKLJUČKI«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Traktorski nakladač s priključki«

Tehnične zahteve nakladača s priključki - PRILOGA 1

Obrazec ponudba, obrazec št. 1 - za izpolnitev

Predračun, obrazec št. 2 - za izpolnitev

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika – obrazec št. 3

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »DOBAVA SEKANCEV ZA OBDOBJE DVEH LET«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Dobava sekancev za obdobje dveh let«

Obrazec ponudba, OBR 1- za izpolnitev v Wordu

Predračun, OBR 2- za izpolnitev v Excelu

NAKUP NAKLADAČA ZA TRAKTOR - USTAVLJENO

NAROČNIK JE POSTOPEK ZA NAKUP NAKLADAČA USTAVIL. NAROČNIK BO SPREMENIL DOKUMENTACIJO IN OBJAVIL NOV POSTOPEK ZA NAKUP NAKLADAČA ZA TRAKTOR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Nakup nakladača za traktor"

Tehnične zahteve PRILOGA 1

Obrazec ponudba nakladač OBR 1

Predračun OBR 2

Izjava o udeležbi v lastništvu OBR 3

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŽIVALI

PRILOGE:

Javno zbiranje ponudb za prodajo živali - krav

Obrazec ponudba (OBR-1) za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NAKUP TRAKTORJA«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nakup traktorja«

Tehnične zahteve - PRILOGA 1

Obrazec ponudba, obrazec št. 1 - za izpolnitev

Predračun, obrazec št. 2 - za izpolnitev

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika – obrazec št. 3

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE »POŠTNE STORITVE«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Poštne storitve«

Obrazec ponudba, OBR 1- za izpolnitev v Wordu

Predračuni za posamezne sklope od 1 do 6, OBR 2 – za izpolnitev v excelu

Obrazec podizvajalci, OBR 3

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZAVAROVANJE 2022

Naročnik je popravil dokumentacijo »Zavarovanje 2022«  in sicer v delih za :

SKLOP 1 Zavarovanje za živali - Naročnik je v obrazcu predračuna (OBR 1) popravil pod zap. št. 8.  število živali.

Popravek v obrazcu predračuna je zapisan z modro barvo.

PRILOGA - POPRAVEK:

Predračun zavarovanje za živali  OBR 1 - POPRAVEK

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKLOP 3 Nezgodno zavarovanje oseb za tečaje, konjičkove delavnice - Naročnik v obrazcu predračuna (OBR 3) spreminja pogoje in dodaja stolpce:

- zavarovalna vsota za nezgodno smrt /25.000 EUR),  

- zavarovalna vsota, težje poškodbe (50.000 EUR), 

- zavarovalna vsota - zlom, izpah, opekline in poškodbe mehkih tkiv (5.000 EUR).

Popravki v obrazcu predračuna so zapisani z modro barvo.

PRILOGA - POPRAVEK:

Predračun nezgodno zavarovanje OBR 3 - POPRAVEK

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »KRMILA ZA ŽIVALI - PONOVITEV«

Naročnik je popravil dokumentacijo »Krmila za živali - ponovitev« in sicer v delih:

- Sklop 5. Krmila za konje je razdelil na dva sklopa (sklop 5. Krmila za konje in sklop 6. Sol v kamnu za konje). Popravljen je obrazec predračuna (OBR 3). Popravek velja tudi za 1. odstavek povabila k oddaji ponudbe, kjer se upošteva tudi sklop 6. 

- Naročnik je popravil zahtevo v opisu artikla pod zap. št. 2. za  sklop 3 (Krmna žita), ki se po novem glasi: 2. Ekološki koruzni šrot (nasuti silos na kg), enkratno polnjenje cca. 4500 kg, priložiti  dovoljenje za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Popravki v obrazcih so zapisani z modro barvo.

PRILOGE - POPRAVKI:

Obrazec ponudba  OBR 1 - popravek 

Predračuni OBR 3 za sklope od 1 do 6 - popravek

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »LOKALNA ŽIVILA TRGOVINA 2022«

NAROČNIK JE PODALJŠAL ROK ZA SPREJEM PONUDB DO 3. 12. 2021 DO 12:00 ure.

________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Lokalna živila trgovina 2022«

Obrazec ponudba (OBR 2) - za izpolnitev v Wordu

Predračuni od kategorije 1 do 11,  za posamezne sklope (OBR 3) – za izpolnitev v excelu

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »KRMILA ZA ŽIVALI«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Krmila za živali« za obdobje enega leta

Obrazec ponudba OBR 1 - za izpolnitev v Wordu

Izjava veljaven ekološki certifikat OBR 2 - za izpolnitev v Wordu

Predračuni OBR 3 za sklope od 1 do 4

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA VZDRŽEVANJE IN REŠEVANJE IZ DVIGALA

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Vzdrževanje dvigal in reševanje iz dvigala« za obdobje štirih let.

Predračun za vzdrževanje dvigal (OBR-1) - za izpolnitev v Excelu

Predračun za reševanje iz dvigal (OBR-2) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-3) - za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE SANACIJA STAVBNEGA POHIŠTVA - PONOVITEV

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sanacija stavbnega pohištva - ponovitev«

Obrazec ponudba _ obrazec št. 1 - za izpolnitev

Predračuni za sklope 1, 2, 3,  4 -obrazec št. 2 - za izpolnitev

Izjava o lastništvu - obrazec 3

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SANACIJA STAVBNEGA POHIŠTVA«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sanacija stavbnega pohištva«

Obrazec ponudba _ obrazec št. 1 - za izpolnitev

Predračun  - obrazec št. 2 - za izpolnitev

Izjava o lastništvu - obrazec 3

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SANACIJA KURILNIH NAPRAV«
POPPRAVEK «SANACIJA KURILNIH NAPRAV«

Naročnik je dopolnil tehnične specifikacije v obrazcu PRILOGA 1 v delih:

1. Plinomer naj se  vgradi v plinsko omarico zunaj objekta na tlak 100mbar, večja omarica - popravljene so dimenzije omarice. V plinski omarici je potreben odduh iz regulatprja 4bar / 100mbar.

7. Namesto rotacijskega merilnika RVG naj se predvidi merilnik RABO G100 DN50 (manjša dimenzija).

16.1 Brezšivne jeklene cevi DN15 – dodatni popis materiala

20.1 Ozemljitev plinske instalacije – dodatni popis materiala.

V obrazcu predračun (OBR-2) je dodan popis del  pod zap. št. 16.1. in 20.1. ter pod zap. št. 7. popravljen popis materiala. 

Dopolnitve in popravki so označeni krepko.

Prilagamo popravljen PZI načrt.
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »CVETLIČARSTVO za sklope 1, 3, 4«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Cvetličarstvo za sklope 1, 3 in 4"

Obrazec ponudba (OBR 1) -  za izpolnitev v Wordu

Predračuni (OBR 2) za sklope 1, 3, 4- za izpolnitev v Excelu

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŽIVALI – KRAV

PRILOGE:

Javno zbiranje ponudb za prodajo krav  

Obrazec ponudba (OBR-1) za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "SANACIJA NAPUŠČA"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sanacija napušča«

Obrazec ponudba _ obrazec 1 - za izpolnitev

Predračun_ obrazec 2 - za izpolnitev

Izjava o lastništvu - obrazec 3

Obrazec podizvajalci - obrazec 4

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "OPREMA ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nakup opreme za praktično izobraževanje«

Tehnične specifikacije – PRILOGA 1

Obrazec ponudba OBR 1 - za izpolnitev

Obrazec predračuna OBR 2 za sklop 1 in sklop 2 – za izpolnitev

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »KMETIJSTVO IN HORTIKULTURA«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Kmetijstvo in hortikulturo za sklope 2., 5., 7., 8., 16 in 17»

Obrazec ponudba OBR 1 - za izpolnitev v Wordu, v spodnji datoteki

Izjava veljaven ekološki certifikat OBR 2- za izpolnitev v Wordu, v spodnji datoteki

Predračuni (OBR-3) za sklope 2., 5., 7., 8., 16 in 17»  za izpolnitev v excelu, v spodnji datoteki

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SANACIJA SISTEMA ZA PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sanacija sistema za pripravo tople sanitarne vode« - v spodnji datoteki

Tehnične specifikacije – v spodnji datoteki

PZI načrt priprave tople sanitarne vode - v spodnji datoteki

Obrazec ponudba, obrazec 1 – za izpolnitev

Predračun, popis del., obrazec 2 – za izpolnitev

Izjava o lastništvu, obrazec 3 – za izpolnitev

Obrazec podizvajalci, obrazec 4 – za izpolnitev

RAZPIS ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE STRAHINJ ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Objava in prijavnica za uporabo športne dvorane Strahinj 2021/22.

PRILOGI:


POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZVAJANJE DIMNIKARSKIH STORITEV 2021/23 - PONOVITEV«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe  dimnikarskih storite 2021/23 - ponovitev

Seznam kurilnih naprav, tehnične specifikacije in zahteve - PRILOGA

Obrazec ponudba  OBR 1  – za izpolnitev

Predračun za dimnikarske storitve OBR 2 – za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA IN TONERJEV 2021/23

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava pisarniškega materiala in tonerjev za obdobje dveh let«

Seznam artiklov, predračuni OBR 1 za sklope 1, 2 ,3, za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba OBR 2, za izpolnitev v Wordu

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »OBČASNI AVTOBUSNI PREVOZI ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22«

DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE "OBČASNI AVTOBUSNI PREVOZI 2021/22."

Naročnik je dopolnil dokumentacijo in prilaga obrazec vzorec pogodbe o izvajanju avtobusnih prevozov 2021/22."

____________________________________________________________________________________________

Povabilo k oddaji ponudbe »Občasni avtobusni prevozi za šolsko leto 2021/22«

Predvideni prevozi SŠ, VSŠ – PRILOGA 1

Obrazec ponudba,  obrazec št. 2 - za izpolnitev

Obrazec predračuna, obrazec št. 3 - za izpolnitev

Obrazec podizvajalci, obrazec št. 4 - za izpolnitev

Izjava o lastništvu, obrazec št. 5 - za izpolnitev

Izjava o voznem parku, obrazec št. 6 - za izpolnitev

_________________________________________________________________________

Dopolnitev: Vzorec pogodbe avtobusni prevozi za dijake in študente 2021/22 - v prilogi.

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZVAJANJE DIMNIKARSKIH STORITEV 2021/23«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Seznam kurilnih naprav, tehnične specifikacije in zahteve - PRILOGA

Obrazec ponudba  OBR 1  – za izpolnitev

Predračun za dimnikarske storitve OBR 2 – za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NABAVO HIGIENSKO POTROŠNEGA MATERIALA

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava higiensko potrošnega materiala za obdobje dveh let«

Obrazec ponudba OBR 2- za izpolnitev v Wordu

Seznami, predračuni za sklope 1, 2, 3 - za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »VETERINARSKE STORITVE 2021/24 – PONOVITEV ZA SKLOPA 4 in 5«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Veterinarske storitve 2021/24 – ponovitev sklopa 4 in 5«

Predračuna (OBR 4 in OBR 5)

Obrazec ponudba (OBR 1)

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA KULTUR IN SIRIŠČ ZA MLEKARSKO DELAVNICO IN TRGOVINO 2021/23«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava kultur in sirišč za mlekarsko delavnico in trgovino«

Seznam sirišč in kultur, predračuni (OBR 1, OBR 2, OBR 3 in OBR 4) - za izpolnitev

Obrazec ponudba OBR 5 - za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »Nabava učbenikov in gradiva za šolsko leto 2021/22«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe  "Nabavo učbenikov in gradiva 2021/22"

Obrazec ponudba, OBR 1 – za izpolnitev

Seznam učbenikov, predračun, OBR 2 – za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »STROJNE USLUGE 2021/23«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Strojne usluge za obdobje dveh let«

Predračun (OBR-1) – za izpolnitev

Obrazec ponudba (OBR-2) – za izpolnitev

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »VETERINARSKE STORITVE 2021/2024«

DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE  VETERINARSKE STORITVE ZA SKLOP 2. KOPITARJI – KLINIČNI PREGLED Z ZDRAVLJENJEM

Naročnik je dopolnil dokumentacijo povabila za sklop 2.: Ponudnik mora zagotoviti rentgensko slikanje na terenu.

__________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Veterinarske storitve 2021/2024«

Predračuni (OBR-1, OBR-2, OBR-3, OBR-4, OBR-5)

Obrazec ponudba (OBR-6)

POVABILO K ODDAJI PONUDBE EMBALAŽA 2021/2023

Naročnik je podaljšal rok za sprejem ponudb do  6.5.2021 do 12:00 ure.

_______________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava  embalaže 2021/23«

Seznam embalaže, predračuni (od OBR 1 do OBR 6) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba OBR  7 – za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »DOBAVA ŽIVIL ZA NEIZBRANA SKLOPA«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe " Dobava živil za neizbrana sklopa"

Ponudbena dokumentacija, obrazci - za izpolnitev v Wordu

Predračuna OBR 3 za sklopa od 1 in 12 – za izpolnitev v Excelu

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE – IZVEDBA NARAVOSLOVNIH TABOROV 2021

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izvedba naravoslovnih taborov 2021«

Obrazec ponudba - za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV 2021/23«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava delovne obleke in obutve za dijake, študente in zaposlene za obdobje dveh let«

Seznam delovne obleke, predračun OBR 1 – za izpolnitev

Seznam delovne obutve, predračun OBR 2 – za izpolnitev

Obrazec ponudba OBR 3 - za izpolnitev

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBLIKOVANJE IN TISKANJE 2021/23

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Oblikovanje in tiskanje 2021/23«

Seznam gradiva, predračun  (OBR 1) za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR 2) za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »VOLUMINOZNA KRMA ZA ŽIVALI«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba OBR 1 - za izpolnitev v Wordu

Izjava veljaven ekološki certifikat, OBR 2 - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za sklope od 1 do 4, OBR3 - za izpolnitev v excelu

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŽIVALI – KRAV

PRILOGE:

Javno zbiranje ponudb prodaja štirih krav  

Obrazec ponudba (OBR-1) za izpolnitev


EKOLOŠKI PRIPRAVKI ZA MLEČNE IZDELKE

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Ekološki pripravki za mlečne izdelke« za obdobje dveh let

Predračuni, seznami ekoloških pripravkov  OBR 1, OBR 2, OBR-3 - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba OBR-4 -  za izpolnitev v Wordu 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA TISKANJE DEKLARACIJ ZA ŽIVILSKE IZDELKE

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za tiskanje deklaracij za dve leti

Obrazec ponudba OBR 1 – za izpolnitev v Wordu

Obrazci predračuna OBR 2 - za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »KRMILA ZA ŽIVALI«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Krmila za živali" 

Obrazec ponudba OBR 1 - za izpolnitev v Wordu

Izjava veljaven ekološki certifikat OBR 2 - za izpolnitev v Wordu

Predračuni OBR 3 za sklope od 1 do 4

POPRAVEK POVABILA K ODDAJI PONUDBE VARNOST PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

Naročnik obvešča ponudnike, da pri pripravi ponudbe izpolnijo obrazce predračuna (OBR-1, OBR-2 in OBR-3). 

PRILOGE:

Popravljeno povabilo k oddaji ponudbe »Varnost pri delu in požarna varnost« za obdobje treh let

Popravljen predračun OBR-1, OBR-2, OBR-3  - za izpolnitev v excelu 

 POVABILO K ODDAJI PONUDBE VARNOST PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Varnost pri delu in požarna varnost« za obdobje treh let.

Obrazec ponudba PRILOGA 1 - za izpolnitev v Wordu

Predračuni OBR-1, OBR-2, OBR-3, OBR-4- za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZVAJANJE EKOLOŠKE KONTROLE ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET«

PRILOGE:

Povabilo »Izvajanje ekološke kontrole za obdobje štirih let«

Obrazec ponudba OBR 1 – za izpolnitev v Wordu

Predračun OBR 2 -  za izpolnitev v excelu

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NAJEM KOPIRNIH STROJEV ZA OBDOBJE DVEH LET«

Naročnik je zaradi dopolnitve dokumentacije podaljšal rok za sprejem ponudb do 23.12.2020 do 10:00 ure.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naročnik je podaljšal rok za vprašanja ponudnikov do 16.12.2020 do 10:00 ure.

_________________________________________________________________________________________________________________

DOPOLNITEV, POJASNILO DOKUMENTACIJE:

V Excelovi tabeli predračun  obstaja možnost, da zaradi različnih opcij vaših ponudb, manjka katera izmed rubrik. V tem primeru lahko napišete ustrezno pripombo in podatke izven obstoječe tabele. Bistveno pri izpolnjevanju te tabele je, da je razvidno koliko je strošek na posamezen stroj mesečno, skupno mesečno in v skupaj celem letu.

Ponudbe bomo primerjali na letni ravni in po metodi, kjer bomo  posamezno ceno kopije, množili z povprečno letno količino na določenem stroju, ter prišteli ustrezni del fiksne cene.  Povprečno skupno število kopij je razvidno iz razpisa.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ODGOVORI NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA PONUDNIKOV: 

1. V tehničnih specifikacijah v točki 2 dopuščate možnost, da se lahko ponudi samo 1 naprava, če le-ta po zmogljivosti in ekonomiki enakovredno zamenja obstoječi napravi. Glede na to, bi prosila če lahko opredelite kakšen je povprečen mesečni izpis na teh dveh napravah?

Trenutno imamo po pogodbeno dve napravi, kje pavšalni znesek zajema skupno 20.000 kopij. Dejansko skupno število kopij na teh strojih je povprečno 12.000 kopij na mesec.

2. Prav tako v točki 2 dopuščate možnost A3 ali A4 formata. Kaj moramo ponuditi, kateri format zahtevate?

V 2. točki je napisano: »Barvni kopirni stroj (BA), manjše zmogljivosti (A4), laserski ali brizgalni, A3 format je zaželen, ni pa pogoj«, kar pomeni da je zahtevan format A4, A3 pa je zgolj zaželen! To pomeni, da v kolikor stroj nima A3 formata, je vaša ponudba veljavna. Bo pa ponudba, ki bo na primer imela stroj z A3 in A4 formatom, v primeru zelo majhne razlike v ceni, v prednosti pred ponudbo, ki je brez A3 formata.

3. Pod točko 2 trenutno uporabljate napravo, ki ima po ISO standardu hitrost A4 izpisa 42 strani na minuto. Ali lahko ponudimo napravo s hitrostjo 36 strani na minuto?

Pričakovano je, da ima stroj take ali boljše specifikacije, kot je navedeno v povpraševanju. Stroj bo sicer v uporabi v kopirnici, kjer je relativno velika frekvenca zaposlenih in je dobro, da so stroji dovolj hitri.

V kolikor boste oddali ponudbo strojev s hitrostjo 36 kopij na minuto, se vaša ponudba še vedno šteje kot ustrezna. Odločitev o izbiri je pogojena s ceno, ter s tehnično ustreznostjo, oziroma karakteristikami.  

4. Pod točko 1 in 3 zahtevate uporabniške kode. Koliko uporabnikov uporablja napravi?

Pri nas ima večina zaposlenih kode, to je med 110 in 120 ljudi. Spet pa gre za določen kompromis; stroj pod točko 1. je v kopirnici, kjer je potrebno več kot 100 kod, stroj v knjižnici pod točko 3. pa uporabljajo zgolj učitelji in je načelno potrebno manj kot 100 kod, cca 87.

Vsaj 150 kod mora imeti stroj pod točko 1. Enako je zaželeno za stroj pod točko 3., vendar bomo ponudbo upoštevali kot ustrezno, če bo imel stroj pod točko 3. zgolj 100 kod.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRILOGE:

Povabilo »Najem kopirnih strojev in nabava potrošnega materiala za obdobje dveh let«

Obrazec ponudba OBR 1 – za izpolnitev v Wordu

Predračun OBR 2 -  za izpolnitev v excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZVEDBA NOTRANJE REVIZIJE ZA LETO 2020«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izvedba notranje revizije za leto 2020« - v spodnji datoteki

DOPOLNITEV "SANACIJA POŽARNIH LOPUT"

Naročnik obvešča ponudnike, da pri pripravi ponudbe upoštevajo še vgradnjo dveh požarnih loput dimenzije cca. 30 x 30 cm v obstoječa kanala v 2. nadstropju (predavalnica).

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SANACIJA POŽARNIH LOPUT«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sanacija požarnih loput« - v spodnji datoteki

Priloga 1: Popis požarnih loput – v spodnji datoteki

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ČISTILA IN PRIPOMOČKE ZA DVE LETI 2020/22

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava čistil  in pripomočkov za obdobje dveh let«

Seznam čistil, predračuni (OBR-1 do OBR-9) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba PRILOGA 1 – za izpolnitev v Wordu

Izjava avtomatski dozatorji  PRILOGA 2 - za izpolnitev v Wordu

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE PREVZEM IN PREDELAVA ORGANSKIH ODPADKOV IN ODPADNIH JEDILNIH OLJ - PONOVITEV

Dokumentacija: 

Povabilo k oddaji ponudbe prevzem in predelava organskih odpadkov in jedilnih olj - ponovitev

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "IZDELAVA KLJUČEV 2020/22"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izdelava ključev 2020/22«-pdf

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev v Wordu

Predračun (OBR-2) - za izpolnitev v Excelu

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE - PREVZEM IN PREDELAVA ORGANSKIH ODPADKOV IN ODPADNIH JEDILNIH OLJ

Dokumentacija:

Povabilo k oddaji ponudbe - pdf

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev  

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŽIVALI – KRAV

PRILOGE:

Javno zbiranje ponudb za prodajo petih krav  

Obrazec ponudba (OBR-1) za izpolnitev

 
RAZPIS ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE STRAHINJ ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Objava in prijavnica za uporabo športne dvorane Strahinj 2020/21

PRILOGE:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA CVETLIČARSTVO 2020/21

 

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava materiala za cvetličarstvo 2020/21«

Predračuni, (OBR-3) od sklopa 1 do  5 - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba – za izpolnitev v Wordu

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA IN TONERJEV 2020/21«

NAROČNIK JE PODALJŠAL ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB
Rok za predložitev ponudbe je podaljšan do 30.6.2020 do 12:00 ure.

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava pisarniškega materiala in tonerjev 2020/21«

Seznam artiklov, predračuni (OBR-1, OBR-2, OBR-3) za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-4) za izpolnitev v Wordu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »PREISKAVA VZORCEV SUROVEGA MLEKA 2020/22« - PONOVITEV

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Preiskava vzorcev surovega mleka 2020/22«

Obrazec ponudba OBR 2 - za izpolnitev

Predračun  za MD OBR 1  in  hlev OBR 2 - za izpolnitev

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE CENTRA 2020/21 «

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava materiala za vzdrževanje centra 2020/21«

Obrazec ponudba – za izpolnitev

Seznam materiala, predračuni OBR 1, OBR 2, OB 3, OBR 4, OBR 5, OBR 6 - za izpolnitev

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE "STORITEV MOBILNE TELEFONIJE 2020/2022"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Storitev mobilne telefonije 2020/22"

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev v Wordu


DODATNO POJASNILO Storitev mobilne telefonije 2020/22

V vezi z vprašanjem ponudnika objavljamo promet  mobilnih telefonov za obdobje zadnjih treh mesecev.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »PREISKAVA VZORCEV SUROVEGA MLEKA 2020/22«

NAROČNIK JE PODALJŠAL ROK ZA DODATNA VPRAŠANJA DO 27.5.2020 do 8:00 ure. 

ROK ZBIRANJA ELEKTRONSKIH PONUDB JE DO 29.5.2020 do 12:00 ure. 

 

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Preiskava vzorcev surovega mleka 2020/22«

Obrazec ponudba OBR 3 - za izpolnitev

Predračun  za mlekarsko delavnico OBR 1  in  hlev OBR 2 - za izpolnitev
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »KMETIJSTVO IN HORTIKULTURA 2020/21«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Kmetijstvo in hortikultura za obdobje enega leta«

Obrazec ponudba (OBR 1) - za izpolnitev v Wordu, v spodnji datoteki

Izjava veljaven ekološki certifikat (OBR 2) - za izpolnitev v Wordu, v spodnji datoteki

Predračuni za posamezne sklope od 1  do 18 (OBR 3) - za izpolnitev v excelu, v spodnji datoteki
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA KULTUR IN SIRIŠČ ZA MLEKARSKO DELAVNICO IN TRGOVINO 2020/21«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava kultur in sirišč za mlekarsko delavnico in trgovino«

Navodila za izpolnjevanje - PRILOGA 1

Obrazec ponudba OBR 5 - za izpolnitev

Seznam blaga, predračuni (OBR 1, OBR 2, OBR 3 in OBR 4) - za izpolnitev

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »STROJNE USLUGE 2020/21«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Strojne usluge 2020/21«

Predračuni (OBR 1) - za izpolnitev

Obrazec ponudba (OBR 2) - za izpolnitev
POPRAVEK VETERINARSKE STORITVE 2020/21 IN PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDBE

Naročnik je zaradi popravka predračuna za sklop 1 (OBR-1) in sklop 2 (OBR-2)  podaljšal rok za oddajo ponudbe do 15.4.2020 do 12:00 ure. 

PRILOGE POPRAVKI: 

POPRAVEK predračuna (OBR-1) in  (OBR-2) - za izpolnitev

POPRAVEK obrazca ponudba (OBR-6) - za izpolnitev

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE "VETERINARSKE STORITVE 2020/21"


PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Veterinarske storitve 2020/21«

Predračuni OBR-1, OBR-2, OBR-3, OBR-4, OBR-5 - za izpolnitev

Obrazec ponudba OBR-6 - za izpolnitev

 POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA DELOVNE OBLEKE IN OBUTVE 2020/21«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava delovne obleke in obutve 2020/21«

Obrazec ponudba (OBR-3)   - za izpolnitev

Seznam delovne obleke in obutve, predračun (OBR-1, OBR-2)– za izpolnitev
POVABILO K ODDAJI PONUDBE – IZVEDBA NARAVOSLOVNIH TABOROV 2020

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izvedba naravoslovnih taborov 2020«

Obrazec ponudba - za izpolnitev

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »DOBAVA SEKANCEV ZA OBDOBJE DVEH LET«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Dobava sekancev za obdobje dveh let"

Obrazec ponudba, OBR 1 - za izpolnitev v Wordu

Predračun, OBR 2 - za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "OBLIKOVANJE IN TISKANJE 2020"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Oblikovanje in tiskanje 2020«

Seznam gradiva, predračun  (OBR-1) za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-2) za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "ZAVAROVANJE ZA OBDOBJE DVEH LET"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Zavarovanje za obdobje dveh let«

Obrazec ponudba PRILOGA 1 – za izpolnitev v Wordu

Predračuni (OBR-1 do OBR-4 in obrazec SKUPAJ) - za izpolnitev v Excelu

Pregled škod


ZAVAROVANJE VOZIL POPRAVEK

Popravek sklop 2. Zavarovanje vozil -  OBR-2 POPRAVEK.


POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NABAVO HIGIENSKO POTROŠNEGA MATERIALA 2019/20

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava higiensko potrošnega materiala 2019/20«

Predračuni  za posamezne sklope (OBR-1, OBR-2, OBR-3) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-4) - za izpolnitev v Wordu

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZBIRA IZVAJALCA ZA PRIPRAVO DVORANE ZA PRIREDITVE 2019«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izbira izvajalca za pripravo dvorane za prireditve v decembru 2019«

Predračun (OBR-1) in (OBR-2) – za izpolnitev v Excelu

Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR- 3) - za izpolnitev v Wordu

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE EKOLOŠKI PRIPRAVKI ZA MLEČNE IZDELKE

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Ekološki pripravki za mlečne izdelke«

Predračuni, seznami ekoloških pripravkov (OBR-1) do (OBR-3) – za izpolnitev v excelu

Obrazec ponudba (OBR-4) -  za izpolnitev v Wordu

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ČISTILA 2019/20 - PODALJŠANJE ROKA ZBIRANJA PONUDB

PONUDNIKE OBVEŠČAMO, DA  SMO PODALJŠALI ROK ZBIRANJA PONUDB  DO PONEDELJKA, 7.10.2019 DO 12:00 URE.


POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ČISTILA 2019/20

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava čistil  in pripomočkov 2019/20«

Seznam čistil, predračuni (OBR-1 do OBR-8) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba PRILOGA 1 – za izpolnitev v Wordu

Izjava avtomatski dozatorji  PRILOGA 2 - za izpolnitev v Wordu

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE EMBALAŽA 2019/20

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava  embalaže 2019/20«

Seznam embalaže, predračuni (OBR- od 1 do 6) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba – za izpolnitev v Wordu

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE – VZDRŽEVANJE KOSILNIC

PRILOGE:

 

Povabilo k oddaji ponudbe »Vzdrževanje kosilnic« za obdobje treh let

Predračun  (OBR-1) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-2) – za izpolnitev v Wordu

 RAZPIS ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE STRAHINJ ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

OBJAVA IN PRIJAVNICA ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE STRAHINJ 2019/2020

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZDELAVA KLJUČEV 2019/20 – PONOVITEV«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izdelava ključev, ponovitev«  

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev v Wordu

Predračun (OBR-2) - za izpolnitev v Excelu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA IN TONERJEV 2019/20«

PRILOGE:

Povabilo pisarniški material in tonerji 2019/20

Predračuni pisarniški material, tonerji  (OBR 1 – OBR 3) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR 4) - za izpolnitev v Wordu

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »Najem barvnega tiskalnika za tiskanje deklaracij in nakup potrošnega materiala«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Predračun (OBR 1) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR 2) - za izpolnitev v Wordu


POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZDELAVA KLJUČEV 2019/20«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izdelava ključev«

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev v Wordu

Predračun (OBR-2) - za izpolnitev v Excelu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZVAJANJE DIMNIKARSKIH STORITEV«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje dimnikarskih storitev 

Seznam kurilnih naprav, tehnične specifikacije in zahteve - PRILOGA

Obrazec ponudba (OBR-1) – za izpolnitev

Predračun za letne dimnikarske storitve OBR-2 – za izpolnitev
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA MATERIALA ZA CVETLIČARSTVO 2019/20«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za cvetličarstvo 2019/20

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za posamezne sklope 1, 2, 3, 4, 5 (OBR1 do 5) za izpolnitev v Excelu

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA UČBENIKOV ZA UČBENIŠKI SKLAD IN GRADIVA ZA POTREBE POUKA 2019/20«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za nabavo učbenikov

Obrazec ponudba US (OBR-1) – za izpolnitev

Seznam učbenikov, predračun (OBR-2) - za izpolnitev

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA MATERIALA ZA CVETLIČARSTVO 2019/20«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe za cvetličarstvo 2019/20

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za posamezne sklope 1, 2, 3, 4, 5 (OBR1 do 5) za izpolnitev v Excelu

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE CENTRA 2019/20, ponovitev sklopi 2, 3, 5 in 6 «

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nabava materiala za vzdrževanje centra 2019/20" - ponovitev sklopi 2, 3, 5 in 6

Obrazec ponudba – za izpolnitev

Seznam materiala, predračun OBR-2, OBR-3, OBR-5, OBR-6  - za izpolnitev

 

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA DELOVNE OBUTVE 2019/20« - PONOVITEV

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna nabava delovne obutve  2019/20 - ponovitev«

Obrazec ponudba (OBR-2)   - za izpolnitev

Seznam delovne obutve, predračun (OBR-1)– za izpolnitev

 

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE CENTRA 2019/20«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna nabava materiala za vzdrževanje centra«

Obrazec ponudba – za izpolnitev

Seznam materiala, predračun OBR-1, OBR-2, OBR-3, OBR-4,OBR-5, OBR-6  - za izpolnitev

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA NAFTE ZA TRAKTORJE«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna nabava nafte za traktorje« za obdobje treh let

Ponudbeni predračun   - za izpolnitev

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA KULTUR IN SIRIŠČ ZA MLEKARSKO DELAVNICO IN TRGOVINO 2019/20«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna nabava kultur in sirišč za mlekarsko delavnico in trgovino«

Navodila za izpolnjevanje – PRILOGA 1

Obrazec ponudba   - za izpolnitev

Seznam blaga, predračuni (OBR-1, OBR-2, OBR-3 in OBR-4)) – za izpolnitev

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA DELOVNE OBLEKE IN OBUTVE 2019/20«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna nabava delovne obleke in obutve za dijake, študente in zaposlene«

Obrazec ponudba   - za izpolnitev

Seznam delovne obleke in obutve, predračun (OBR-1, OBR-2) – za izpolnitev

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »STROJNE USLUGE 2019/20«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Strojne usluge 2019/20«

Obrazec ponudba  - za izpolnitev

Predračuni (OBR-1, OBR-2, OBR-3, OBR-4,OBR-5) – za izpolnitev

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA STORITEV VAROVANJA

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe varovanja za obdobje treh let

Obrazec ponudba - za izpolnitev

Predračun  SKLOP 1 - za izpolnitev

Predračun SKLOP 2 - za izpolnitev

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZBIRA IZVAJALCA ZA PRIPRAVO DVORANE ZA MATURANTSKE PLESE 2019«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izbira izvajalca za pripravo dvorane za maturantske plese 2019«

Izjava o izpolnjevanju pogojev - za izpolnitev

Predračun (OBR-1) – za izpolnitev
POVABILO K ODDAJI PONUDBE – IZVEDBA NARAVOSLOVNIH TABOROV 2019

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izvedba naravoslovnih taborov 2019«

Obrazec ponudba - za izpolnitev

POVABILO K ODDAJI PONUDBE - IZVAJANJE EKOLOŠKE KONTROLE

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izvajalne ekološke kontrole« za obdobje dveh let

Obrazec predračun  - za izpolnitev v excelu


Pojasnilo:

Predračun, z.š. 12: Dolžina predstavitve ni definirana zaradi različnih obsegov kontrole, predvidevamo cca od 2 do 4 ure, enkrat.
POVABILO ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV ZA ZAPOSLENE

Povabilo k oddaji ponudbe za zdravstvene preglede zaposlenih za obdobje treh let.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBLIKOVANJE IN TISKANJE 2019

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna storitev oblikovanja in tiskanja 2019«

Seznam gradiva, predračun  (OBR-1) za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-2) za izpolnitev v Wordu

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZBIRA IZVAJALCA ZA PRIPRAVO DVORANE IN ČIŠČENJE DVORANE PO PRIREDITVI 2018«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Izjava o izpolnjevanju pogojev - za izpolnitev v Wordu

Predračun – za izpolnitev v excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE – EKOLOŠKI PRIPRAVKI ZA MLEČNE IZDELKE 2018/19

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe  »Ekološki pripravki za mlečne izdelke 2018/19«

Seznam, predračuni (OBR-1 do OBR-3) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-4) – za izpolnitev v Wordu

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE – HIGIENSKO POTROŠNI MATERIAL 2018/19

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna nabava higiensko potrošnega materiala 2018/19«

Seznam, predračuni (OBR-1 do OBR-3) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-4) – za izpolnitev v Wordu

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVZEM IN PREDELAVO ORGANSKIH ODPADKOV IN ODPADNIH JEDILNIH OLJ

PRILOGA:

Povabilo k oddaji ponudbe za storitev odjema in odvoza organskih odpadkov za obdobje dveh let
ČISTILA 2018/19 - POPRAVEK, POJASNILO

Pravilni zapis v obrazcu predračuna je:

- za sklop 4. »Čistila kuhinja, sadjarska in živilske delavnice« je pravilni zapis v stolpcu - cena delavne raztopine s srednjo vrednostjo (6=3X5/100),

- za sklop 6. »Čistila za strojno in ročno pomivanje posode in pranje« je pravilni zapis  v stolpcu  - cena sredstva € brez DDV/EM  (stolpec 2).


POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ČISTILA 2018/19

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna nabava čistil  in pripomočkov 2018/19«

Zahteve in navodila za izpolnjevanje – PRILOGA 1

Seznam čistil, predračuni (OBR-1 do OBR-8) - za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba – za izpolnitev v Wordu

Izjava avtomatski dozatorji  PRILOGA 2 - za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SUKCESIVNA NABAVA EMBALAŽE 2018/19«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Seznami embalaže, predračuni (OBR-1 do OBR-10) - za izpolnitev v Excelu

 
MOŽNOSTI KORIŠČENJA IN NAJEMA ŠPORTNE DVORANE V SEZONI 2018/19

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »PISARNIŠKI MATERIAL IN TONERJI 2018/19«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Predračuni za posamezne sklope 1, 2, 3 (OBR 1 do3) za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-4) - za izpolnitev v Wordu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »STROJNE USLUGE 2018/19«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba (OBR-6) - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za posamezne sklope (OBR 1 do 5) za izpolnitev v Excelu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SUKCESIVNA NABAVA MATERIALA ZA CVETLIČARSTVO 2018/19«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za posamezne sklope 1, 2, 3, 4, 5 (OBR1 do 5) za izpolnitev v Excelu

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE "STORITEV MOBILNE TELEFONIJE 2018/2020"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Storitev mobilne telefonije 2018/2020"

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev v Wordu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA UČBENIKOV ZA US IN GRADIVA ZA POTREBE POUKA 2018«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe US 2018/19

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev v Wordu

Seznam učbenikov, predračun (OBR-2) za izpolnitev v Excelu Material za izdelavo lesene ograje (OBR-2) za izpolnitev v Excelu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »PREISKAVE VZORCEV SUROVEGA MLEKA«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Preiskave vzorcev surovega mleka«

Predračun preiskave vzorcev mleka za mlekarsko delavnico (OBR-1)  in hlev (OBR-2) za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-3) - za izpolnitev v Wordu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZDELAVA OGRAJE ZA MANEŽO«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izdelava ograje za manežo«

Material in storitev za pripravo in izdelavo nosilcev (OBR-1) za izpolnitev v Excelu

Material za izdelavo lesene ograje (OBR-2) za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-3) - za izpolnitev v Wordu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA DELOVNE OBLEKE IN OBUTVE 2018/19«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna nabava delovne obleke in obutve 2018/19«

Obrazec ponudba (OBR-3) - za izpolnitev v Wordu

Predračun za delovno obleko (OBR-1) za izpolnitev v Excelu

Predračun za delovno obutev (OBR-2) za izpolnitev v Excelu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZBIRA IZVAJALCA ZA PRIPRAVO DVORANE ZA MATURANTSKE PLESE 2018«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Izjava o izpolnjevanju pogojev - za izpolnitev v Wordu

Predračun (OBR-1)
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NABAVO MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE CENTRA 2018/19

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna nabava materiala za vzdrževanje centra«

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Seznami materiala, predračuni  (OBR-1 do OBR-7) za izpolnitev v Excelu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »Nakup opreme za mlekarsko delavnico in odkup«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nakup opreme za mlekarsko delavnico in odkup«

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev v Wordu

Predračun (OBR-2) - za izpolnitev v Excelu

Načrti -  pdf

Slike cevi za predelavo - pdf
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZDELAVA KLJUČEV 2018«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Ponudbeni predračun – za izpolnitev v Excelu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZVEDBA NARAVOSLOVNIH TABOROV 2018«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SUKCESIVNA DOBAVA KULTUR IN SIRIŠČ«

VPRAŠANJA, ODGOVORI, POJASNILA

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 7. 3. 2018 do 12. ure.

 

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna dobava kultur in sirišč 2018/19«.

Navodila za izpolnjevanje – PRILOGA 1

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Seznam blaga, predračuni - za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SUKCESIVNA DOBAVA SEKANCEV«
POVABILO K SODELOVANJU PRI PRIPRAVI POLJUDNO-ZNANSTVENEGA GRADIVA V PROJEKTU YOUrALPS (Interreg, program Alpskega prostora) ZA IZVEDBO PILOTNE AKCIJE V OKVIRU EKOŠOLE - EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2017/18 NA TEMO PRILAGODITEV ALPSKEGA PROSTORA

Datum: 9.10.2017

Povabilo velja do 20.10.2017

Kandidati naj pošljejo svojo vlogo s poudarkom na izkušnjah na zgoraj zahtevanem področju in življenjepis do 20.10.2017 do 14. ure na e-naslov: urska.klec@bc-naklo.si

Priloga: Povabilo k sodelovanju