Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

VNS


 

 

Obvestilo posamezniku po 13. členu Splošne uredbe glede obdelave osebnih podatkov v videonadzornem sistemu

 

Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo, e-pošta: infoping@bc-naklopong.si, 04 277 21 23.  

varovanje in zaščita ljudi in premoženja (zagotavljanje varovanja in varnosti dijakov, zaposlenih in obiskovalcev, zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz zavoda ter varovanje nepremičnin in opreme v zavodu in okolice zavoda).

člen 6(1)(e) Splošne uredbe v povezavi s četrtim odstavkom 9. člena ter 76. do 78. člena ZVOP-2.

upravljavec in ostali uporabniki po zakonu.  

04 277 21 23

       Posebnih vplivov obdelave ni. Dogajanje se lahko spremlja v živo.

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države. Pooblaščena oseba za spremljanje v živo:  na podlagi pooblastila direktorja BC Naklo. Zvok se ne snema.

Upravljavec podatke iz aplikacije hrani v skladu z internim Pravilnikom o video nadzornem sistemu 30 dni.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,  na elektronskem naslovu: infoping@bc-naklopong.si.

Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami  ZVOP-2 in Splošne uredbe.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ipping@ip-rspong.si tel.: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Naklo, 1. 3. 2023