Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

KAKOVOSTCertifikat ISO 9001 | Družini prijazno podjetjeDružbena odgovornost | Družbeno odgovorno podjetje | Navodila za ločeno zbiranje odpadkov | Oddaja mnenj, pohval in pritožb v zvezi s poslovanjem podjetja na področju družbene odgovornosti 
Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Strahinj, 10. 4. 2019

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem vključuje vizijo, poslanstvo in vrednote Biotehniškega centra Naklo. Na tej osnovi gradimo konkurenčnost in poslovno uspešnost Centra ter zakonitost delovanja. Politiko kakovosti in ravnanja z okoljem razumemo kot način delovanja za nadaljnji razvoj Centra.

Vodstvo Centra uporablja politiko kot način vodenja v smeri stalnega izboljševanja, uresničujejo pa jo vsi zaposleni. Vsak posameznik je odgovoren za kakovost in ravnanje z okoljem pri svojem delu, s čimer prispeva k rezultatom in poslovni uspešnosti Centra.

Redno spremljamo, kako nas dojemajo udeleženci učnih programov ter drugi deležniki. Z rednim letnim anketiranjem ugotavljamo zadovoljstvo uporabnikov naših storitev. Z ocenjevanjem dobljenih rezultatov dobivamo pomembne informacije o učinkovitosti sistema vodenja – in te informacije so osnova za nadaljnje načrtovanje sprememb in izboljšav našega dela.

Pri definiranju politike kakovosti in ravnanja z okoljem upoštevamo naslednje:

Cilji politike so:

Vodstvo BC Naklo na področju ravnanja z okoljem zagotavlja:

Zaposlenim predstavimo konkretne cilje kakovosti in ravnanja z okoljem, ki izhajajo iz sprejete politike.


Certifikat ISO 14001
ISO 14001ENG: Policy of quality and environment treatment


Komisija za kakovost zavoda