Šolski vodnik


ŠOLSKI VODNIK 2017/2018


ŠOLSKI VODNIK 2016/2017


Žal je pri vodniku prišlo do nekaj napak, ki jih navajamo spodaj:

str. 3: 1G razrednik Ana Prošek

           1H razrednik Neža Pirih

Str. 16: popravni izpiti od 1. 2. 2017 do 7. 2. 2017

             poklicna matura od 1. 2. 2017 do 6. 3. 2017

str. 19: nadomeščanje 23. 12. 2016

str. 25: pouk nadomestili s ŠD 24. 9. 2016

str. 28: nadomestimo 19. 5. (zaključni), 29. 5. 2017 (nezaključni)


ŠOLSKI VODNIK 2015/2016


ŠOLSKI VODNIK 2014/15