Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

MIC predstavlja proizvodno-storitveno enoto centra, ki ima poleg vzgojno-izobraževalne tudi podjetniško vlogo. Udeležencem izobraževanj MIC omogoča pridobitev poklicnih kompetenc, ki so bodisi postavljene na nivoju posameznega programa ali zgolj vednosti, spretnosti, znanja, ki jih pridobi udeleženec na posameznem tečaju, delavnici, predavanju, konferenci ipd. Preko izobraževalnih procesov, ki sledijo potrebam na trgu dela in vključujejo učne situacije, ki se sicer izvajajo v posameznih panogah, MIC ustvarja učno okolje, ki omogoča udeležencem nadgradnjo in pridobitev znanj, spretnosti in kompetenc. Na določenih področjih MIC deluje v realnih okoliščinah na trgu blaga in storitev. Pri tem je tak način najbolj učinkovit način usposabljanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, saj ne gre samo za to, da udeleženec nauči, izuri v določenih veščinah, ampak gre za poklicno socializacijo, izgradnjo odnosov, timsko delo, zavedanje o pomembnosti doseganja določene kvalitete, odgovornost do dela, itd.

 

S sodelovanjem z izobraževalnimi in razvojnimi ustanovami ter gospodarstvom z izvajanjem nacionalnih in mednarodnih projektov zagotavljamo razvoj poklicnih in ključnih kompetenc in tako prispevamo k razvoju regije.

 

Delovanje MIC-a je organizirano v 10 oddelkih, ki so aktivni na določenih področjih biotehnike.


KONTAKT

Vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra

dr. Drago Papler

e-pošta: drago.papler@bc-naklo.si

tel. ++386 4 277 21 03, GSM 070 636 881

 


Vodja posestva

Urška Gašperšič

e-pošta: urska.gaspersic@bc-naklo.si

tel. ++386 4 277 21 03, GSM 041 499 933
INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV ->> klikni


»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Gospodarska in izobraževalna infrastruktura«