Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

VIŠJA ŠOLA
AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE BC NAKLO

Študenti Višje strokovne šole BC Naklo smo aktivni - poleg predavanj in vaj se udeležujemo tudi raznih ogledov, ekskurzij, terenskega dela, sodelujemo pa tudi pri vseh pomembnejših dogodkih šole kot so konferenca Vivus, Informativni dan, Podelitev diplomskih listin, Dan odprih vrat in se vključujemo v druge projekte. 

S tem, ko smo aktivni, pridobivamo dragocene izkušnje in praktična znanja. 

NEKAJ UTRINKOV ŠTUDENTSKIH AKTIVNOSTI 
VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE BC NAKLO

VIZIJA

"Želimo biti povezani s tradicijo, kulturno in naravno dediščino, ustvarjati temelje za sodobno in zdravo prihodnost uspešnih  posameznikov in skupin, uveljavljenih doma in v tujini."
Skladno z zapisanim so naloge Višje strokovne šole povezovanje z gospodarstvom in omogočati  študentom krepitev in pridobivanje praktičnih kompetenc. Pri tem se osredotočamo na kompetence  KOMUNIKATIVNOST IN TIMSKO DELO, PRAKTIČNOST (aplikativnost) IN STROKOVNOST, ETIČNI ODNOS DO NARAVE IN OKOLJA ter PODJETNOST.
 

POSLANSTVO

V ospredje postavljamo študente in  njihov osebni razvoj. Želimo, da so študentje kompetentni, samostojni, odgovorni, inovativni, sposobni timskega dela, proaktivni, družbeno ter okoljsko odgovorni.
Omogočamo raziskovalno in podjetniško-razvojno dejavnost v domačem in mednarodnem okolju. Razvijamo nove programe z namenom, da še več prispevamo k trajnostnemu razvoju.
 

VREDNOTE

●  Kakovost: Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo v vseh poslovnih procesih in fazah.

●  Odgovornost: Vsak je odgovoren za svoje delo. Odgovornosti ne prelagamo na druge. Odgovorni smo do notranjih in zunanjih deležnikov. Delamo zavzeto, resno in z veseljem. 

●   Znanje: Gradimo na znanju in izkušnjah. Učimo se drug od drugega in od strokovnjakov. To nam omogoča nenehne izboljšave in razvoj. Naš cilj je biti odličen v vseh pogledih. 

●   Strokovnost: Pridobljeno znanje, izkušnje in veščine uporabljamo v praksi. Naša strokovnost se izraža v kakovostnem delu. 

●   Inovativnost: Prihodnost jemljemo v svoje roke. Ključnega pomena za to je inovativnost, zato spodbujamo ustvarjalne in proaktivne posameznike. Treba je sprejeti tveganja, se podati po novih poteh in verjeti v moč vizije. 

●   Prijaznost: Lepa beseda lepo mesto najde. Z nasmehom in prijaznim pozdravom ter pohvalo lepšamo dneve vsem. 
ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Vas zanimajo biotehniška področja, živilstvo in prehrana, življenje in delo na podeželju, hortikulturne rešitve ter varovanje narave?
 

Odločite se za programe in poklice prihodnosti:

Izberite program UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRANJINE in postanite INŽENIR/KA KMETIJSTVA IN KRAJINE.

Izberite program NARAVOVARSTVO in postanite INŽENIR/KA NARAVOVARSTVA

Izberite program HORTIKULTURA in postanite INŽENIR/KA HORTIKULTURE

Izberite program ŽIVILSTVO IN PREHRANA in postanite INŽENIR/KA ŽIVILSTVA IN PREHRANE


Predstavitveni video si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=8V_vlGvnhfwNAGOVOR RAVNATELJICE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Spoštovani,

danes se naše delovno in izobraževalno okolje ves čas spreminja. Zaradi podnebnih sprememb,  demografskih gibanj in tekmovanja za naravne vire,  vse večje urbanizacije in naraščajoče neenakosti so podeželje, kmetijska proizvodnja, pridelava in predelava hrane tudi pred vedno večjimi izzivi. Zaradi kompleksnosti procesov je implementacija novega znanja danes še pomembnejša, kot je bila v preteklosti.
Študijski programi Višje strokovne šole BC Naklo omogočajo pridobivanje strokovno teoretičnih in praktično uporabnih znanj na področjih, ki so lokalno in globalno strateško prepoznana. Programi, ki jih izvajamo, omogočajo pridobivanje strokovnih znanj s področja ekosistemov, trajnostne rabe in varstva naravnih virov ter različnih tehnologij.

Študij je praktično naravnan, veliko je praktičnih vaj na terenu in v podjetjih. Skupaj s partnerji iz Slovenije in tujine razvijamo programe in vsebine, ki podpirajo trajnostni razvoj in z aktivnim sodelovanjem pri projektnih aktivnostih lahko bogate izkušnje in veščine pridobite tudi vi.
 

Želimo vas navdušiti za osebnostni in strokovni razvoj, odgovoren odnos do okolja, raziskovalno delo in razvoj podjetniških idej.

Vabimo Vas, da se nam pridružite.
 

Irena Gril,
ravnateljica Višje strokovne šole
K SODELOVANJU VABIMO NOVE PREDAVATELJE IN DRUGE STROKOVNE DELAVCE VSŠ

Višja strokovna šola vabi k sodelovanju v višješolskih programih Upravljanje podeželja in krajine, Hortikultura, Naravovarstvo ter Živilstvo in prehrana nove predavatelje in druge strokovne delavce. 

Za več informacij kliknite TUKAJ


KAKOVOSTNO IN PRAKTIČNO ZNANJE V OSRČJU NARAVE

Spoznajte Višjo strokovno šolo s klikom na BROŠURA VSŠ.