Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt
  • "Mednarodna mobilnost

    ...pomeni prednost pri iskanju zaposlitve in možnost sodelovanja v prihodnosti. Pridobiš nove izkušnje, navežeš kontakte in bolje razumeš kulturo in mentaliteto ljudi v državi, ki jo obiščeš." -Gašper Stanonik, udeleženec mobilnosti v okviru projekta TO!

  • "Pridobila sem veliko...

    ...novih poklicnih izkušenj, ki mi bodo koristila na moji poklicni poti. Lahko sem se sporazumevala v tujem jeziku, se naučila novih tehnik in veščin stroke (delo s cvetjem)." -Ajda Lotrič, udeleženka mobilnosti

PROJEKTI


Projektna pisarna je samostojna enota medpodjetniškega izobraževalnega centra, ki skrbi za pripravo in izvajanje nacionalnih in mednarodnih projektov ter v projektih prevzema vlogo vodilnega partnerja oz. se pridružuje različnim projektnim partnerstvom doma in v Evropi.

V projektne time so vključeni koordinatorji projektov, učitelji, predavatelji in strokovni delavci Centra, ki delujejo na področjih kmetijstva, naravovarstva, živilstva, hortikulture, razvoja podeželja, obnovljivih virov energije, usposabljanja in izobraževanja, idr.

Izvajamo nacionalne in mednarodne projekte v okviru različnih evropskih programov

Poleg vodenja lastnih projektov, projektna pisarna nudi storitev zunanje ekspertne evalvacije projektov, ki omogoča vpogled v delo projektov in izboljšavo projektnega dela.


KONTAKT

projekti @ bc-naklo.si

VODJA PROJEKTNE PISARNE

Nuša Levičnik, nusa.levicnik@bc-naklo.si
t: 04/ 277 21 02, m: 041 426 801

ČLANI PROJEKTNE PISARNE

Jerneja Rozman,  jerneja.rozman@bc-naklo.si
t: 04/ 620 26 52

Nina Kaličanin, nina.kalicanin@bc-naklo.si
t: 04/ 620 26 54

Urška Klečurska.klec@bc-naklo.si 
t: 04/ 620 26 53

Špela Langus,  spela.langus@bc-naklo.si
t: 04/ 277 21 21

Luka Orehar,  luka.orehar@bc-naklo.si
t: 04/ 620 26 54

Mihela Špelko,  mihela.spelko@bc-naklo.si
t: 04/ 620 26 52

Tibor Brvartibor.brvar@bc-naklo.si
t: 04/ 620 26 53

Enja Kaličanin, enja.kalicanin1@bc-naklo.si
t: 04/ 277 21 21