Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt
  • Raziskovalni projekti

    Vodenje raziskovalnih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti ustanov

  • Okolje

    Raziskovanje in razvijanje potenciala podeželja

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Raziskovalno in razvojno delo raziskovalcev:

Izdaja revije Moje podeželje (Višja strokovna šola)

Organizacije konference VIVUS (Višja strokovna šola), KO UČIM GRADIM (Srednja šola)

Raziskovalne naloge srednješolcev (Gibanje znanost mladini, Krkine nagrade, ...)

 

Vodja Raziskovalne enote: dr. Marijan Pogačnik

Predsednik Raziskovalnega sveta: dr. Andrej Pogorelec

Člani Raziskovalnega sveta: dr. Marijan Pogačnik, dr. Andrej Pogorelec, dr. Dragan Žnidarčič, dr. Drago Papler, dr. Tomaž Levstek, Irena Gril

Pridružena članica Raziskovalnega sveta: dr. Tina Zorman

 

Člani raziskovalne skupine: 

Ahčin Andreja

Gril Irena

mag. Kastelic Švab Marjetka

Kramarič Martina

Kunstelj Nataša

dr. Levstek Tomaž

Maček Melita Ana

Maček Jerala Milena

dr. Papler Drago

dr. Pogačnik Marijan

dr. Pogorelec Andrej

Ribič Peter

dr. Šink Nataša

Škrlep Maša

Špelko Mihela

Šubic Tatjana

dr. Žnidarčič Dragan