Javne objave


Povabilo k oddaji ponudbe »Izbira izvajalca za pripravo dvorane za prireditev«

Predračun – za izpolnitev v excelu

Izjava – za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ZAVAROVANJE 2018/19

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Zavarovanja živali, vozil, nezgodno zavarovanje oseb in zdravstveno zavarovanje oseb za tujino«.

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Predračuni OBR-1, OBR-2, OBR-3, OBR-4, OBR-SKUPAJ - za izpolnitev v Excelu


POPRAVKI IN POJASNILA PONUDNIKOM - ZAVAROVANJE 2018/19

Naročnik je za sklop 2. ZAVAROVANJE VOZIL dopolnil podatke za vozila od 1 do 4 (nosilnost vozil) in  premijski razred avtomobilska odgovornost (ao) in kasko zavarovanje  (ak) in objavil popravek predračuna

Predračun zavarovanje vozil  POPRAVEK 4.12.2017 - (OBR-2) za izpolnitev v Excelu

 
Naročnik objavlja pregled škod BC Naklo.

Pregled škod BC Naklo - pdfPOVABILO K SODELOVANJU PRI PRIPRAVI POLJUDNO-ZNANSTVENEGA GRADIVA V PROJEKTU YOUrALPS (Interreg, program Alpskega prostora) ZA IZVEDBO PILOTNE AKCIJE V OKVIRU EKOŠOLE - EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2017/18 NA TEMO PRILAGODITEV ALPSKEGA PROSTORA

Datum: 9.10.2017

Povabilo velja do 20.10.2017

Kandidati naj pošljejo svojo vlogo s poudarkom na izkušnjah na zgoraj zahtevanem področju in življenjepis do 20.10.2017 do 14. ure na e-naslov: urska.klec@bc-naklo.si

Priloga: Povabilo k sodelovanju
MOŽNOSTI KORIŠČENJA IN NAJEMA ŠPORTNE DVORANE V SEZONI 2017/18