Javne objave


POVABILO K ODDAJI PONUDBE »Nakup opreme za mlekarsko delavnico in odkup«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nakup opreme za mlekarsko delavnico in odkup«

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev v Wordu

Predračun (OBR-2) - za izpolnitev v Excelu

Načrti -  pdf

Slike cevi za predelavo - pdf

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZDELAVA KLJUČEV 2018«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Ponudbeni predračun – za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZVEDBA NARAVOSLOVNIH TABOROV 2018«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SUKCESIVNA DOBAVA KULTUR IN SIRIŠČ«

VPRAŠANJA, ODGOVORI, POJASNILA

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 7. 3. 2018 do 12. ure.

 

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna dobava kultur in sirišč 2018/19«.

Navodila za izpolnjevanje – PRILOGA 1

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Seznam blaga, predračuni - za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SUKCESIVNA DOBAVA SEKANCEV«

PRILOGE:
Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna dobava sekancev« za obdobje dveh let.
Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu
Predračun PRILOGA 1- za izpolnitev v Excelu
POVABILO K SODELOVANJU PRI PRIPRAVI POLJUDNO-ZNANSTVENEGA GRADIVA V PROJEKTU YOUrALPS (Interreg, program Alpskega prostora) ZA IZVEDBO PILOTNE AKCIJE V OKVIRU EKOŠOLE - EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2017/18 NA TEMO PRILAGODITEV ALPSKEGA PROSTORA

Datum: 9.10.2017

Povabilo velja do 20.10.2017

Kandidati naj pošljejo svojo vlogo s poudarkom na izkušnjah na zgoraj zahtevanem področju in življenjepis do 20.10.2017 do 14. ure na e-naslov: urska.klec@bc-naklo.si

Priloga: Povabilo k sodelovanjuMOŽNOSTI KORIŠČENJA IN NAJEMA ŠPORTNE DVORANE V SEZONI 2017/18