Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Nemčija 23


AVSTRIJA 22  AVSTRIJA 23   ESTONIJA JULIJ 22  ESTONIJA OKTOBER 22     POLJSKA 22       NORVEŠKA 22    NEMČIJA 23    DISEMINACIJA


Nemčija 2023

STROKOVNO USPOSABLJANJE V NEMČIJI
Inštitucija prejemnica: Samen Maier GmbH, Riederstraße 7, 4753 Taiskirchen im Innkreis, Austria
Termin usposabljanja: 25. 1. – 26. 1. 2023
Področje usposabljanja: hortikultura in kmetijstvo
Udeleženka: Sonja Jerič Štefe, Polona Teran, Metka Celar, Jasna Čemažar, Peter Ribič

 

Strokovno usposabljanje na evropskem vodilnem sejmu IPM v Essnu.

To usposabljanje je bilo veliko motivacijsko sredstvo za prenašanju novih učnih  vsebin med dijake in druge strokovne sodelavce na našem centru. Znanje, ki smo ga učitelji pridobili, bodo tako dijaki lahko uporabljali v svojem vsakodnevnem življenju.  Vsako takšna izkušnja je nekako most za prenos pridobljenega znanja, ki ga kot učitelji predajamo dijakom, oni pa ga uporabljajo  v vsakodnevnem osebnem in delovnem okolju.

Spoznali  smo, da se tudi drugje po svetu srečujejo s podnebnimi in trajnostnimi problemi, ne glede na to na katerem koncu sveta živijo. Veliko podjetij razvija trajnostno produkte. Bodi si, da gre za reciklirano embalažo semen ali za lončke, ki so narejeni iz bio razgradljivih odpadkov.

Nenehni gospodarski in materialni razvoj podjetij, se je  začel zavedati, da imamo na voljo omejene, torej končno neobnovljive naravne vire. Tako smo nazorno videli, da šoto v substratih zamenjujejo kokosova vlakna. Kajti šotišča se po svetu zapirajo.

Videli smo , kako lahko različne tehnološke inovacije, robotizacijo na področju hortikulture, nove sortimente rastlin.

Tudi na področju floristike je bilo v ospredju narava, trajnost , recikliranje,…. Osnove florističnih konstrukcij so bile narejeni iz naravnih materialov, ki so bili morda že enkrat uporabljeni in se tako v cvetlični kompoziciji ponovno reciklirajo. Veliko materiala nam sama narava daje, in ga lahko uporabimo tako da ji ne škodimo.

Ideje, znanje, novosti sem vnesla že v praktični pouk pri oblikovanju prostora s cvetjem in pri predmetu likovno snovanje s cvetjem. 

Družbeno in ekonomsko dimenzijo trajnostnega razvoja, ki naj spodbuja na timskem razvojem delu, ter na kreativnem in kritičnem mišljenje pri iskanju novih poslovnih idej.