Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

NFM "DONE"ePlanting application - www.eplanting.euPROJEKT Development Of New E-learning tool in horticulture - DONE 

Projekt DONE je zastavljen skupaj s slovenskim, norveškim in španskim partnerjem kot projekt med-institucionalnega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju (šolska partnerstva). Projekt zajema področje hortikulture. Njegov osnovni namen je vzpostavitev računalniške platforme ter na njeni podlagi izdelava spletnega kataloga okrasnih lesnatih rastlin. Vzpostavljeni katalog bomo uporabili v formalnem in neformalnem izobraževanju kot e-pripomoček za spoznavanje in prepoznavanje uporabnosti okrasnih lesnatih rastlin, kar je nujno potrebno pri krajinskih zasaditvah.

PROJECT DONE - NFM

Project DONE has been conceived, together with Slovenian, Norwegian and Spanish partners, as a project for inter-institutional co-operation in education and training (school partnerships). The project covers the area of horticulture. Its primary purpose is to establish a computer platform and, on its basis, create online catalogue of ornamental woody plants. Established catalogue will be used in formal and informal education as a tool for e-learning and recognition of the usefulness of ornamental woody plants, which is definitely required in landscape plantings.