Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

AlpBioEco


O PROJEKTU        NOVICE


AlpBioEco: Potentials of bioeconomy in the Alpine space along value chains of vegetable extracts and foods.

AlpBioEco: Potencial biogospodarstva v alpskem prostoru vzdolž vrednostnih verig rastlinskih ekstraktov in hrane.

 


CILJI PROJEKTA

  • AlpBioEco spodbuja inovativne metode trajnostnega gospodarskega razvoja na območju Alp.
  • AlpBioEco širi ozaveščenost ekonomskega potenciala bio-gospodarstva.
  • AlpBioEco aktivno podpira interdisciplinarno in transregijsko sodelovanje za razvoj inovativnih poslovnih konceptov.

OBSEG PROJEKTA

Skupaj z dvanajstimi projektnimi partnerji iz petih držav na območju Alp bomo ocenili vrednostne verige orehov, jabolk in alpskih zelišč v smislu njihovega bio-gospodarskega potenciala. Temeljujoč na tržnih raziskavah, laboratorijskih analizah in izmenjavi znanja med raznolikimi udeleženci bomo razvili inovativne poslovne ideje. Pričakujemo vsaj dva trdna poslovna koncepta za vsako izmed treh vrednostnih verig. Koncepti bodo uvedeni in preizkušeni na transnacionalnih pilotnih študijah na območju Alp.

Rezultati in ugotovitve prejšnjih projektnih modulov bodo preneseni na vse politične ravni in druge alpske regije. S tem namenom razvijamo splošne smernice, ki spodbujajo prenos inovativnih poslovnih konceptov na bio-gospodarstvo in ustvarjanje novih delovnih mest na območju Alp.


PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

  1. Pripraviti smernice za ponovljivo analizo bio-vrednostnih verig v alpski regiji.
  2. Ustvariti vsaj dva poslovna modela za vsako izmed vzorčnih vrednostnih verig jabolk, orehov in zelišč na področju bio-gospodarstva.
  3. Razviti brošuro smernic najboljše prakse za uporabo inovativnih poslovnih modelov v biogospodarstvu na območju Alp.
  4. Objaviti politične in ekonomske smernice, ki spodbujajo transregionalno in interdisciplinarno povezovanje na področju bio-gospodarstva v alpskem prostoru.

DOPRINOS BC NAKLO

Poročanje o vrednostnih verigah na območju Slovenije ter oblikovanje poslovnega modela za bio-vrednostno verigo jabolk. 

Testiranje poslovnih modelov na ciljnih skupinah.

Ovrednotenje in potrebne prilagoditve poslovnih modelov.

Izvedba regionalnih delavnic.

Priprava splošnih smernic.


REZULTATI PROJEKTA

Rezultati projekta


FINANCIRANJE PROJEKTA

AlpBioEco je eden izmed mnogih mednarodnih projektov, sofinanciranih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) v okviru programa Interreg Alpine Space. Omenjen program financiranja se osredotoča na interdisciplinarne teme prihodnosti v alpskem prostoru, v našem primeru gre za inovacije.

Subvencija ERDF: 1.820.666 €

Skupni proračun: 2.141.960 €

Začetek projekta: 17.04.2018

Konec projekta: 16.04.2021


SPLETNA STRAN PROJEKTA

Vabljeni k ogledu spletne strani projekta AlpBioEco: www.alpine-space.eu/alpbioeco