Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Aktualno
Naravi naproti v šolskem letu 2023/24

V okviru mednarodnega projekta smo izbrali šestindvajset različnih aktivnosti.

Za dobro počutje bomo:

Ob vsem tem bomo skrbeli za urejenost okolice šole, v kar bomo vsakodnevno vključili naše dijake.

Nataša Kunstelj, koordinatorica Ekošole na BC Naklo
Šolsko leto 2021/22

V šolskem letu 2021/22 smo bili v Ekošoli aktivni na različnih področjih.

V sliki in besedi na kratko pregled našega doprinosa.

Zahvala vsem mentorjem za izvedene aktivnosti in da stremimo k boljšemu jutri.

Koordinatorici Ekošole

Nataša Kunstelj in Anja Zaletelj
Zmaga v natečaju Ekopaket

V kreativnem natečaju projekta Eko-paket, s katerim poteka ozaveščanje o pravilnem ravnanju s kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS) ter njenim pravilnim ločevanjem, smo med več kot tisoč petsto kreativnimi izdelki v petih tekmovalnih skupinah v kategoriji 3. triade OŠ in SŠ zasedli 1. mesto.

Čestitke dijakom 3. DE, 3. J, 2. E in 3. N razredov.
Zmaga v ekopaketu

Dijaki tretjih letnikov Biotehniškega centra Naklo smeri vrtnar, cvetličar, gospodar na podeželju, slaščičar in naravovarstveni tehnik so sodelovali v projektu Ekopaket. Izdelali so izvirne izdelke iz kartonske embalaže za mleko in sokove na temo slovenska krava mlekarica in med 135 sodelujočimi ustanovami s poslanimi več kot 1250 izdelki  zmagali v kategoriji tretje triade osnovnih ter srednjih šol.

Čestitke za njihovo ustvarjalnost!
Ustvarjanje izdelkov na ekološke tematike tudi v času dela na daljavo

Letošnje leto je res drugačno, pa vendar v času pandemije koronavirusa ostajamo povezani z naravo. Čeprav izdelkov ne moremo ustvarjati skupaj, doma nastajajo inovativni izdelki iz odpadnih materialov, kartonske embalaže za mleko in sokove na razpisani temi v letošnjem šolskem letu; dom in življenje slovenske krave mlekarice (od kmetije do mlečnih izdelkov) in okolju prijazna vozila sedanjosti in prihodnosti.

 

Zapisala: Nataša Kunstelj, koordinatorica ekošole
Naša zastava potrjena že 14. leto zapored

Vsako leto nadgrajujemo naše aktivnosti v projektu »Ekošola kot način življenja«, letošnje leto je bilo malce drugače, pa vendar nam je uspelo tekom leta izpeljati kar dvanajst aktivnosti. V septembru smo izvedli ekošportni dan, tekom leta smo izvedeli veliko novega o gozdovih, o podnebnih spremembah, analizirali in spremljali smo kakovost pitne vode v ustanovi, ozaveščali o šolskih vrtovih, sadili smo zelišča in dišavnice, si ogledali hidroelektrarno, pokazali naše znanje v ekokvizu, iz tetrapakov smo izdelovali izdelke na temo gozdne živali, rastline in ekološka vozila naše prihodnosti, vsakodnevno smo zbirali odpadne tonerje, kartuše in zamaške. Redno smo brali knjige z ekološko tematiko in se izobraževali za ekoživljenje. Vsak dan smo živeli in dihali skupaj z naravo.

Zapisala: Nataša Kunstelj, koordinatorica ekošole
BRONASTI DIJAKI BC NAKLO – državni Ekokviz 2020

V poznavanju tem letošnjega državnega tekmovanja Ekokviz »Krožno gospodarstvo« ter »Gozd v Sloveniji in svetu« se je 1. februarja z vrstniki pomerilo 5 dijakov BC Naklo: Klara Žos, Nace Rabič Por, Aljaž Smolej, Lara Prusnik in Vid Medja Peskar.

Mentorica Meta Vovk sporoča, da so kar štirje od petih usvojili bronasto priznanje.


Čestitke!!
Vesela pošta
Ekozastava letos potrjena že 13. leto

V letošnjem šolskem letu smo ekozastavo v okviru mednarodnega projekta »Ekošola kot način življenja« potrdili že trinajstič. Ekoprogramski svet je že v mesecu oktobru potrdil aktivnosti, razpisane s strani Nacionalne koordinacije projekta. Vse aktivnosti smo zelo dobro, stalno nadgrajevali v izvedbene kurikule naših programov. V šolsko leto smo zakorakali z ekodnevom, ko smo se povezali z Društvom upokojencev Naklo, lovsko družino Udinboršt in na ta dan ob rekreaciji čistili občino Naklo. Sočasno smo s Komunalo Kranj izvedli delavnico pravilnega ločevanja odpadkov. Zbirali smo odpadni časopisni papir, vzdrževali šolski vrt, zbirali odpadne zamaške, tonerje, kartuše, baterije, KEMS. Ustvarjali smo v nagradnih natečajih, stali na zmagovalnih stopničkah in z delom na ta način popestrili šolske ure. Na terenu smo se pogovarjali o gozdovih ter dijake skupaj s strokovnjaki ozaveščali o pomembnih funkcijah naših gozdov. Z delom v projektu nadaljujemo v naslednjem šolskem letu.
Nagrada za ustvarjalno delo iz tetrapaka

Nacionalna koordinacija mednarodnega projekta »Ekošola kot način življenja« je v okviru podprojekta Ekopaket letošnje šolsko leto razpisala natečaj za kreativno ustvarjanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove na temo gozdne živali in rastline v gozdu ter eko vozila in plovila sedanjosti in prihodnosti. Na omenjeno tematiko so kreativni izdelki nastajali v 3DE, 3J, 3N in 2E razredih. Nagrajeni so bili izdelki dijakinj 2E razreda, v kategoriji srednjih šol so se dijakinje uvrstile na odlično drugo mesto. Čestitamo!

 

Strahinj, 15. 3. 2019                                                                                  Mentorica: Nataša Kunstelj
Zmaga na natečaju Ekopaket

V letošnjem šolskem letu smo se v okviru mednarodnega projektna »Ekošola kot način življenja« udeležili tekmovanja Ekopaket. Teme letošnjega tekmovanja so bile gozd, življenje v gozdu, pridobivanje lesa, kreativen prikaz izdelave kartona iz lesa-papirnice in raziskovanje reciklaže papirja in kartona, s poudarkom KEMS. V tekmovanju so sodelovali razredi 3DE, 4BF, 3N in 2DE. Zmagali smo v kategoriji srednjih šol. Podelitev nagrad je bila na sejmu Poroka, Flora, Altermed, Apis na celjskem sejmišču v soboto, 17. 3. 2018. Z vsemi izdelki smo prepričali komisijo, pri svojem delu so bile najbolj kreativne dijakinje 2E razreda Lucija Čepon, Pika Artač, Katja Ravnikar in Tjaša Primožič.

Strahinj, 19. 3. 2018                                                             Sestavila: Nataša Kunstelj

Državno tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole

V soboto, 3. 2. 2018 je na našem centru potekalo državno tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole. Kljub slabemu vremenu se je tekmovanja udeležilo preko dvesto srednješolcev. Dijaki so tekmovali v kategorijah gimnazija, srednje strokovno in srednje poklicno izobraževanje. Za vse tekmovalce in njihove mentorje smo pripravili kulturni program s pogostitvijo, zanimive delavnice in vodene oglede našega centra. V kategoriji srednje strokovnih šol je naša dijakinja Mirjam Cukjati iz 2N razreda dosegla odlično 2. mesto. Kulturnega programa in podelitve nagrad se je udeležil tudi župan občine Naklo, gospod Marko Mravlja.

 

Koordinatorici Ekošole na BC Naklo Marjeta Vovk in Nataša Kunstelj
Vesela pošta

Zbiralna akcija papirja

V mesecu novembru je potekala prva zbiralna akcija odpadnega papirja. Akcije so se udeležili dijaki ter zaposleni na šoli. Zelena straža, ki je akcijo spremljala in tehtala papir razglaša dijaka, zaposlenega in razred, ki je prinesel največ papirja. To so:

Dijakinja: Lucija Lemut iz 1. E razreda

Zaposlena: Mojca Smole

Razred: 1. DE

Omenjeni bodo dobili sladko presenečenje.

Skupaj smo zbrali 1t papirja. Denar bomo namenili šolskemu skladu.

 
Športni eko dan

Na sončno, a hladno sredino, oktobrsko jutro smo se odpravili na jesenski športni dan. Poti so nas vodile na različne lokacije. Prvi letniki so se sprehodili do Krive jelke, višji letniki so odšli na Jakoba, Voje, Prevalo, Sveti Jošt nad Kranjem, Blegoš, Stražo z Ojstrico, Konjščico, Šmarno goro in Šmarjetno goro. Ob športnih aktivnostih smo bili ekološko osveščeni. Vsaka skupina je ob odhodu prejela vreče za smeti in rokavice ter na poti pobirala odpadke. Prinesli  smo jih v dolino in jih odložili na primerna mesta.

Strahinj, 19. 10. 2017                                                                                               Sestavila: Nataša Kunstelj
Zelene kocke

Klara Jeretina, Nataša Gabor in Tajda Rehberger (vse 5 fd) so preverjale vpliv zelenih kock (sestavljene iz mineralnih vlaken) na izhlapevanje vode. Uporabile so ekološki substrat za vzgojo sadik in v del substrata so vmešale zelene kocke. Zalivale so po potrebi, trikrat tedensko so tehtale posodice, kjer je bilo posejano žito in na ta način preverjale izhlapevanje. Ugotovile so, da zelene kocke zadržujejo vodo in zmanjšajo izhlapevanje vode, žal pa tako močno, da do nje niso mogle niti rastline. Z nalogo so dijakinje zasedle 1. mesto.

 

Zapisala: Nataša Šink, mentorica

 
Tekmovanje EKOPAKET - 1. mesto

V spomladanskem delu smo nadaljevali z izdelovanjem različnih izdelkov na temo svetovne znamenitosti. Sodelovali so dijaki 3N, 3DE in 3CI razredov. Izdelovali smo Tower bridge, Eiflov stolp, Big ben, Blejsko jezero, Kitajski zid, Triglav, Noterdamsko katedralo, Empire State Building, Berlinska vrata, piramide… za naše izdelke smo dosegli prvo mesto, izstopal je izdelek dijakinj 3DE razreda, katerega so naredile dijakinje Gaja Kurent, Jasmina Peternelj, Anita Drolc in Nastja Košnjek Sajovic. Razglasitev rezultatov je bila na sejmu Poroka, Flora, Altermed v petek, 10. 3. 2017.

 

Strahinj, 14. 3. 2017                                           Mentorica: Nataša Kunstelj
DRŽAVNO TEKMOVANJE EKOKVIZ 2016/2017

Vprašanja na najbolj »zelenem« tekmovanju v državi so bila letos namenjena naslednjim področjem: Preteklost oblikuje sedanjost in prihodnost, Krožno gospodarstvo, Odgovorno s hrano.

BC Naklo barve je zastopala mešana ekipa dijakov (vrtnarki, naravovarstvenici, gimnazijci), ki so dosegli tudi super rezultate:

-       Eva Andreuzzi 3. D - BRONASTO PRIZNANJE

-       Veronika Finžgar 3. D

-       Andreja Zgonec 1. N - SREBRNO PRIZNANJE

-       Tina Razumič 3. N - BRONASTO PRIZNANJE

-       Viktorija Peternel 1. L

-       Anja Kokelj 4. M - SREBRNO PRIZNANJE

-       Gregor Jakelj 4. M.      

Čestitamo!

 Mentorica: Marjeta Vovk
Dijaki BC Nakla na tekmovanju iz EKOPAKETA zmagali v kategoriji tretje triade OŠ in srednjih šol

V jesenskem delu smo v okviru mednarodnega projekta »Ekošola kot način življenja« tekmovali v natečaju z izdelki iz KEMSa. Tematika je bila izdelava logotipa za 10-letnico ekopaketa ali družabne igre iz tetrapaka. Sodelovali smo z dijaki iz 3N, 3DE in 3CI razreda. Dijaki so bili pri izdelovanju zelo ustvarjalni, izdelali so različne izdelke, kot so pikado, šah, spomin, štiri v vrsti, spomin, domine, bowling. Nastali so tudi zelo izvirni izdelki logotipov. Za kreativno delo smo bili nagrajeni s prvim mestom. Sodelovali bomo tudi v spomladanskem delu na temo svetovne znamenitosti. Naj slike povedo več.

 

Mentorica: Nataša Kunstelj

Vesela pošta

V petek, 16. 12. 2016 in v ponedeljek, 19. 12. 2016 je na šoli potekalo veselo vzdušje ob prodaji voščilnic »vesele pošte«. V letošnjih decembrskih dneh je Božiček prinesel v razrede in pisarne okrog 300 voščilnic (zbrali smo 86,40 eurov). Denar od prodanih voščilnic smo namenili šolskemu skladu.

 

So dnevi in trenutki polni sreče in miline,
ko radostni oči zapremo in si tiho zaželimo: da ne mine.
Vse kar je slabo, z Novim letom naj zbledi!
Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane!
Naj v miru sreča nežno vas objame!

 

Nataša Kunstelj,                                                    Andreja Ahčin,                      

koordinatorica Ekošole na BC Naklo                             ravnateljica
Uspešna zbiralna akcija časopisnega papirja

Sporočamo, da smo v dvodnevni zbiralni akciji, ki je potekala v začetku novembra na pobudo Eko šole, zbrali 860 kg papirja. Dijaki 4N razreda smo pri modulu Komunikacija in trženje pripravili in izvedli promocijsko akcijo po centru in osveščali dijake in zaposlene o akciji. V razredu imamo tudi zeleno stražo, ki je bila najbolj aktivna pri tehtanju in izdelavi poročila. Ker smo naravovarstveni tehniki je prav, da smo ozaveščeni in bili najbolj uspešni pri zbiranju papirja. Zbrali smo 411.5 kg papirja, zato nas je ravnateljica Andreja Ahčin presenetila z veliko torto, katero so spekli naši slaščičarji..  

Dijakinja Ana Mestinšek Mubi iz 2.M  je prinesla 187 kg papirja. Sodelovalo je 11 razredov. Časopisni papir so zbirali tudi zaposleni, med katerimi je največ papirja prinesla Mojca Logar. Ano in učiteljico Mojco je ravnateljica nagradila s sladkim presenečenjem. 

Naučili smo se, da lahko vsak od nas z majhnimi dejanji prispeva k čistejšemu okolju in ob enem pomaga ljudem v denarni stiski. V šolski sklad smo skupaj prispevali dobrih 50,00 EUR.

 

Dijaki 4N, zelena straža ter mentorici Nataša Kunstelj in Majda Kolenc Artiček 
Eko dan 2016

V soboto, 24. 9. 2016 smo spoznavali kako ekološko ravnati z odpadki, jih reciklirati in iz njih narediti nekaj uporabnega.

Prvo uro smo se razdelili v skupine ter skupaj z dijaki Zelene straže odšli popisat koše po celi šoli.

To smo naredili tako, da smo hodili po učilnicah, kabinetih in hodnikih ter  preverjali, če so povsod nameščeni trije koši (plastika, papir, mešani odpadki) in če so označeni s pravilnimi nalepkami.

Po popisu košev smo imeli delavnico na temo Recikliranje tetrapaka, ki sta jo vodila Gregor Cerar ter njegova pomočnica Špela. Delavnica nam je bila iz naravovarstvenega vidika zelo zanimiva, naučili pa smo se izdelati tudi papir iz tetrapaka. V posodo, ki je podobna električnemu mešalniku smo nalili vodo ter natrgali tetrapak. Posodo smo vklopili ter pustili, da se voda in tetrapak mešata približno 15 minut. Potem, ko je bilo vse dobro zmešano, smo pulpo prelili v leseno posodo in z rokami iztisnili čim več vode. Ekološki papir smo še preložili med papir in ga potem dali sušiti. Na koncu delavnice smo imeli še kratek kviz o tem kar smo se novega naučili.

Po delavnici smo odšli natisnit nalepke oz. napise za koše, ter jih potem nalepili tam, kjer je bilo to potrebno.  Na tri mesta v šoli smo namestili škatle in vabila, kjer bomo zbirali zamaški za otroke s posebnimi potrebami.

Druga skupina pa je odšla čistit zunanje zabojnike za smeti. Zabojnike so čistili s sirkovimi krtačami, da so se lahko znebili umazanije.

Na koncu so dijaki Zelene straže pomagali dijakom, ki so bili na športnem dnevu pravilno razvrščati odpadke na ekološkem otoku.

Anita, Katja Hočevar, 3.N

Mentorica: Nataša Kunstelj
Nagradni natečaj KEMS

Natečaj je potekal v dveh delih, v jesenskem  in v spomladanskem delu. V jesenskem delu smo se uvrstili na drugo mesto, prav tako pa v spomladanskem delu. Skupno smo v kategoriji srednjih šol in fakultet dosegli drugo mesto. Sodelovali so dijaki tretjih letnikov smeri vrtnar, cvetličar, gospodar na podeželju, pek in naravovarstveni tehnik. Iz odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove smo izdelali uporabne izdelke. Nagrajeni so bili izdelki Mance Jerala iz 3N razreda in Nataše Gabor iz 3DE razreda. Manca je izdelala copate, Nataša pa zalivalko iz KEMSa. Podelitev nagrad je bila v dvorani Altermed na sejmu Poroka Flora, v petek, 11. 3. 2016 v Celju. Šoli smo prislužili bon v trgovini Merkur v vrednosti 100 eurov.

Mentorica: Nataša Kunstelj
 

Biotehniški center Naklo deluje v projektu Ekošola kot način življenja že več let, za delo pa smo bili prvič z ekozastavo nagrajeni 5. junija 2006.

Zeleno ekozastavo vsako leto uspešno potrjujemo kot osnova pa nam služi naše ekološko usmerjeno posestvo.

 

Na Biotehniškem centru Naklo živimo na naravi prijazen način. Pridelava vrtnin in zelišč je ekološka, na jedilniku imamo ekološke obroke, ločeno zbiramo odpadke, skrbimo za zmanjšano porabo elektrike.

 

Cilji, s katerimi uresničujemo program Ekošole kot načina življenja:

o Vzgoja za okoljsko odgovornost.

o Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine.

o Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (pitniki, gibanje).

o Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.

o Učinkovita raba naravnih virov.