Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

TO!
TOGETHER WITH NATURE  - TO!

Projekt Together with nature – TO! je del akcije mobilnosti Leonardo da Vinci IVT (osnovno poklicno usposabljanje).

Projekt TO! je namenjen dijakom, ki se izobražujejo na biotehniškem področju (naravovarstvo, hortikultura, kmetijstvo in biotehniška gimnazija), da opravljajo praktični del pouka v tujini.

Glavni cilj izmenjave je pridobivanje strokovnega znanja na izbranih poklicnih področjih, pridobivanje kompetenc na poklicnem in osebnostnem področju in spoznavanje oblik projektnega dela.

V 14-dni trajajoči izmenjavi se bodo udeleženci akcije mobilnosti seznanili s poukom, vajami, praktičnim poukom pri delodajalcih, terenskimi vajami ter ekskurzijami pri partnerskih organizacijah.

Projekt bo spodbujal k razvoju medkulturnega in socialnega dialoga.

IZVEDENE AKTIVNOSTI - 2012:

 - Rezija (Italija)
 - Poljska
 - Nizozemska


PARTNERJI V PROJEKTU:

1. I.S.I.S »Fermo solari«

  - Naslov: Viale Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo, Friuli – Venezia Giulia
  - Kontaktna oseba:
    Kristina Coiutti
    e-naslov: cristina.coiuttiping@alicepong.it

2. Zespoł Szkół Ponadpodstawowych, im. Wincentego Witosa w samostrzelu, Poljska

 - Naslov: Samostrzel 9, 89-110 Sadki, Poljska
 - Kontaktna oseba:  
   Małgorzata Ciechanowska  
   e-naslov: sekretariatping@zspsamostrzel.edupong.pl

 

3. Podjetje Floweracademy.nl

 - Naslov: Rijnstraat 1, 2311 NJ Leiden
 - Kontaktna oseba:
   Lucas Jansen
   e-naslov: mailping@floweracademypong.nl


I.S.I.S »Fermo solari«
Zespoł Szkół Ponadpodstawowych

Koordinatorka projekta:

Nuša Žibert, vodja projektne pisarne

kontaktni podatki:
 - tel: 04/ 277 2 102
 - e-naslov: nusa.zibertping@bc-naklopong.si