Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

E+: ZNANJE TUJIH JEZIKOVERASMUS+ 2015, KA1- UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV NA PODROČJU ŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Ime projekta: Znanje tujih jezikov za kakovostnejšo internacionalizacijo

Št. zadeve: KA1-SE-45/15

Trajanje: 1. 6. 2015-31. 5. 2017 - 24 mesecev

Poudarjanje nujnosti učenja in poučevanja tujih jezikov je potrebno, če želimo dosegati boljši dostop do informacij, intenzivnejše medsebojno sodelovanje na kulturnem in gospodarskem področju, globlje medsebojno razumevanje in spoštovanje drugačnosti. Eden izmed glavnih ciljev internacionalizacije BC Naklo je zboljševanje znanja in uporabe tujih jezikov in boljše razumevanje družbene in kulturne raznolikosti, kar je tudi glavni cilj tega projekta.

Cilji usposabljanja: nadgrajevanje znanja tujih jezikov pri učiteljih tujih jezikov, drugih učiteljih, vodstvenemu kadru ter zaposlenih v medpodjetniškemu izobraževalnemu centru in skupnih službah.

Cilji projekta so tudi:  

 - Vključitev inovativnih pristopov poučevanja  v redno delo učiteljev tujih jezikov, ki se bolje odzivajo na potrebe posameznikov s prilagajanjem vsebin, metod in oblik dela.

- Povečati odprtost BC Naklo v mednarodno okolje in širjenje novih partnerstev z organizacijami, ki so dejavne na področjih izobraževanja, zaposlovanja in drugih področjih družbe.

- Povečati število mobilnosti učiteljev, strokovnih delavcev, vodstva in administrativnega osebja v tujino in s tem omogočiti pridobivanje izkušenj v mednarodnem učnem okolju in jim omogočiti razvoj ključnih in poklicnih kompetenc. 

- Krepitev zavedanja o nujnosti pridobivanja poklicnih kvalifikacij, spretnosti, znanja ter ključnih kompetenc v mednarodnem okolju.

- Razvoj pozitivnega odnosa do evropskih projektov in zvišanje zmogljivost delovanja BC Naklo v mednarodnem okolju.

Udeleženci usposabljanja: 3 učitelj tujih jezikov, 4 učitelji strokovnih predmetov, 5 mobilnosti drugih strokovnih delavcev (vodstvo šole, skupne službe,  zaposleni v MIC-u).

Dolžina usposabljanja: 7 mobilnosti je dvotedenskih (10 dnevni program usposabljanja) in 5 mobilnosti enotedenskih (5 dnevni program usposabljanja).

Kontaktna oseba:

Špela Langus – project coordinator

Tel.:+386-(0)4-277 21 21

spela.langus(at)bc-naklo.si