Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

FARCURA


Fostering inclusion through Social Farming

Ime projekt: FARCURA: Fostering inclusion through Social farming

Strateško partnerstvo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 

KA2-Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks
Program: Erasmus+ / razpis 2019
Trajanje projekta: 1.10.2029 – 31.8.2021

Spletna stran: https://farcura.eu/?lang=sl

 

Namen in cilji projekta:

- Zagotoviti učna gradiva za usposabljanje deležnikov, ki so vključeni v različne modele socialnega kmetijstva

- Razviti kurikul in z njim povezan tečaj za usposabljanje

- Povezati se z odločevalci, organizacijami za razvoj podeželja, organizacijami za socialno in zdravstveno skrbstvo z namenom širjenja izobraževalnega programa

 

Glavni rezultati projekta:

- Nacionalna poročila in zbirno poročilo o stanju socialnega kmetijstva in njegovih inovativnih metodah

- Tečaj za usposabljanje

- Spletna stran projekta in izobraževalna platforma

- Testiranje in izboljšava gradiva

 

Partnerstvo:

 

Vodilni partner:

1. Limerick institute of technology (IE)

https://lit.ie/

 

Partnerji

2. Biotehniški center Naklo, Strahinj (SI)

www.bc-naklo.si

Martina Kramarič, koordinatorica projekta

martina.kramaric@bc-naklo.si

+386 (0)4 277 21 21

Uroš Strniša, strokovni delavec na projektu

uros.strnisa@bc-naklo.si

+386 (0)4 +386 (0)4 277 21 21

 

3. Hochschule fur Nachhaltige entwicklung eberswalde (DE)

https://www.hnee.de/de/Hochschule/Hochschule-fr-nachhaltige-Entwicklung-Eberswalde-E1145.htm

4. European Landowners Organization (BE)

https://www.europeanlandowners.org/

5. ADRIMAG - Associação de Desenvolvimento Rural e Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira (PT)

http://www.adrimag.com.pt/

6. Mosaic - Association for Social Inclusion (SI),

www.mozaik-drustvo.si

7. Hof und Leben GmbH (DE)

www.hofundleben.de

8. SOUTH KERRY DEVELOPMENT PARTNERSHIP LIMITED (IE)

https://www.southkerry.ie/