Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Garklc
Projekt sofinancira EU, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (preko programa razvoja podeželja 2007-2013, os LEADER) LAS Gorenjska košarica ter občine na območju LAS Gorenjska košarica.
Ime projekta: Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme "GARKLC"

Nosilec: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo 

Partnerji:

1.     Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora

2.     Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo

3.     Dom Viharnik – Kranjska Gora, Čičare 14, 4280 Kranjska Gora
       
4.     Dom starejših občanov Preddvor (enota Naklo), Potoče 2, 4205 Preddvor

Obdobje izvajanja projekta: 1.9.2013 - 31.3.2015

_____________________________________________________________________________

 

O PROJEKTU

1. DELAVNICA

SMO UMETNIKI

IGRAJMO SE GARKLC

REŠI KRIŽANKO

MINI HOTELI

VELIKI HOTELI

VISOKE GREDE

POSTAVI GARKLC SKUPAJ Z NAMI

PRIDELEK GARKLCA

GARKLC ŠE KJE...

PARTNERJI PRI PROJEKTU

POVEZAVE

AKTUALNO