Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

TOPPLANT


TOPPlant - Trainers for Plant Protection in Organic Farming

Ime projekta: TOPPlant – Trainers for Plant Protection in Organic Farming

Strateško partnerstvo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 

KA2-Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks
Program: Erasmus+ / razpis 2020
Trajanje projekta: 1.11.2020 – 31.10.2022

Spletna stran projekta: https://ipcenter.international/topplant-trainers-for-plant-protection-in-organic-farming/

 

Namen in cilji projekta:  

Ekološko pridelava rastlin se razlikuje od običajnih pridelovalnih metod, saj se izvaja na nadzorovanem polju ob uporabi vnaprej določenih pravil in dokumentiranju vseh faz pridelave. Za uspeh na področju ekološkega kmetovanja so nujno potrebna strokovno znanje in praktične izkušnje pridelovalcev. 

 

Splošni cilj projekta je razviti učni načrt in gradiva za usposabljanje učiteljev, ki bodo usposabljali kmete za biološko zaščito rastlin. Razvite vsebine projekta bodo dostopne v obliki interaktivnega e-učenja. Cilj je razumevanje izzivov s katerimi se danes soočajo ekološki kmetje.

 

Glavni rezultati projekta:

1. Učni načrt s področja biološke zaščite rastlin, ki bo dostopen različnim ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Učni načrt bo prilagojen za interaktivno e-učenje.

2. Priročnik usposabljanja za učitelje z vajami, praktičnimi primeri, video posnetki, slikami, primeri dobrih praks, ki bo zagotavljal sodobne didaktične pristope za udeležence usposabljanja, ki se bodo udeležili usposabljanja.

3. Navodila za usposabljanje za  biološko zaščito rastlin za določene pridelke: grozdje, krompir, sladka paprika. Navodila za posamezne pridelke bodo prilagojena za posamezno države projektnih partnerjev.

4. Razvoj interaktivnega orodja za e-učenje, ki bo vključeval vsebino učnega načrta in priročnik za usposabljanje učiteljev ter smernice za  biološko zaščito rastlin za določene pridelke: grozdje, krompir, sladka paprika. 

 

Partnerstvo

 

Vodilni partner:

1. ipcenter (Avstrija),

ipcenter.international

 

Partrnerji

2. Biotehniški center Naklo, Strahinj (SI)

www.bc-naklo.si

Martina Kramarič, koordinatorica projekta

martina.kramaric@bc-naklo.si

+386 (0)4 +386 (0)4 277 21 21

Nina Kaličanin, strokovna delavka na projektu

nina.kalicanin@bc-naklo.si

+386 (0)4 620 26 54

 

3. Namzeti agrarkutatasi es innovacios kozpont  (HU)

 https://www.naik.hu/en

4. BioHelp (AU)

 http://www.biohelp.at/

5. Sveučilište u Zagrebu, Univerza v Zagrebu (HR)

http://www.unizg.hr/homepage/