Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

FEAL


O PROJEKTU        PARTNERJI        NOVICE        GRADIVA         POVEZAVE


Večnamensko kmetijstvo za ohranjanje evropske kmetijske/kulturne krajine (EAL)

Okoli polovica zemlje v Evropi je kmetijsko obdelane. Kmetijska dejavnost je tako nujno potrebna za ohranjanje kulturne krajine, vključno z ohranjanjem in promocijo krajinskih elementov in reliefnih oblik. Kmetijstvo ima tako izjemen pomen ne samo za kmete, temveč tudi za ostale prebivalce podeželja.

Ohranjanje evropske kmetijske krajine ima na eni strani javni (ekonomski) interes, po drugi strani pa je pomembno tudi iz vidika ohranjanje narave in varovanje krajine (biotska raznovrstnost, ohranjanje spomenikov, ohranjanje/ vzdrževanje zdravja...) ter nenazadnje iz vidika ohranjanja zgodovinske in kulturne vrednosti podeželskih območij. 

V zadnjih desetletjih je prišlo do velikih strukturnih sprememb v kmetijstvu, ki so povzročile spreminjanje podeželja - velikost kmetijskih gospodarstev se od leta 2005 dalje povečuje v vseh državah EU.  Projekt FEAL pa se bo osredotočil predvsem na ohranjanje majhnih družinskih kmetij, saj so le te glavne pri zagotavljanju večnamenske vloge in predstavljajo potencial za razvoj turizma v udeleženih državah.

Cilj projekta FEAL je zagotoviti mladim kmetom, podeželskim podjetnikom in članom družinskih kmetij usposabljanje na temo uvajanja trajnostnih / večnamenskih načinov kmetovanja, ki povezuje raznolike interese kmetov in podeželske družbe. S projektom bi radi poudarili pozitivne učinke primarne kmetijske proizvodnje na stanje evropske kulturne krajine.

Podeželsko prebivalstvo, vključno s kmeti, se pogosto ne zaveda kmetijske krajine (EAL) v njihovi okolici, kljub temu, da vsebujejo kulturno, zgodovinsko in okoljsko vrednost. Zatorej je nujno, da dvignemo zavedanje o vrednosti kmetijske krajine ne le med splošnim prebivalstvom, temveč tudi med kmeti, ki jim to znanje oziroma zavedanje lahko prinaša dodano vrednost k njihovi kmetijski dejavnosti. 

Za ohranjanje kmetijske krajine ni dovolj le osveščanje, kmetom je potrebno zagotoviti znanje o trajnostnem ohranjanju podeželja ter jih k temu tudi motivirati (zagotavljanje primerljivega dohodka). Uspešni poslovni koncepti iz področja upravljanja EAL lahko zagotavljajo nove zaposlitve ne le v kmetijskem sektorju, temveč tudi na podeželju na splošno.

S projektom FEAL želimo zagotoviti usposabljanje za kmete, ki bo zasnovano in izvedeno tako, da bo povezovalo inovativne kmetijske prakse z raznolikimi interesi kmetov in podeželske družbe znotraj kmetijske kulturne krajine, kjer bo poudarek na pozitivnih zunanjih učinkov primarne proizvodnje/dejavnosti na EAL. Temelj programa usposabljanja, ki bo osredotočen na trajnostno podjetništvo na podeželskih območjih, bodo predstavljali pregled obstoječih dobrih praks v obliki študij primerov in e-atlas EAL.

Spletna stran projekta:

https://cs.feal-future.org/sl