Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Trajnostna mobilnost dijakov


Zaključna prireditev projekta Varna mobilnost

V torek, 6. 7. 2021, smo uradno zaključili projekt Varna mobilnost dijaki dijakom. Dogodek se je odvil v Centru varne vožnje na Vranskem, kjer so se dijaki preizkusili v spretnostni vožnji na poligonu. Na tekmovanju v spretnostni vožnji je dijak 4.L razreda Enej Valjavec z najboljšim časom in golom osvojil prvo mesto.

V projektu je sodelovalo 34 srednjih šol in 360 dijakov, med njimi tudi 26 dijakov naše šole pod mentorstvom Neže Čimžar. Glavno vodilo projekta je bilo ozaveščanje dijakinj in dijakov o varni vožnji, šofer 0,0, trajna mobilnost in vizija 0.

Skozi celotno trajanje projekta (3 leta) so dijaki sodelovali na različnih delavnicah varne vožnje in pridobljena znanja širili med sovrstnike v Klubu na šoli.

CILJI AKCIJE:

Prispevek prireditve si lahko ogledate na povezavi:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174789090/00:14:34

 

Dijaki kluba Dijaki za varno mobilnost BC Naklo skupaj za mentorico Nežo Čimžar vam želimo lepo in VARNO poletje!

 Akcija: Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah

Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu.

Tudi naši dijaki so se vključili v projekt Dijaki dijakom  za varno mobilnost pod mentorstvom Neža Čimžar, koordinatorice projekta na šoli, saj želimo o pomenu varne mobilnosti ozavestiti in širiti zavest tudi med vrstnike na naši šoli. V ta namen smo ustanovili na šoli klub Dijaki za varno mobilnost, v katerega se lahko vključijo dijaki naše šole.