Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

B.I.O.L.BIOTECHNOLOGY IN OUR LIFE - B.I.O.L 

Projekt B.I.O.L je del akcije mobilnosti Leonardo da Vinci VETPRO                                                 kalabrija2.jpg (480×360)

Projekt Biotechnology in our life (B.I.O.L) je namenjem pedagoškim delavcem, ki si želijo pridobiti dodatna znanja in kompetence na področju biotehnologije, živilske tehnologije in biologije z namenom kakovostnega izvajanja pedagoškega procesa.

Udeleženci akcije mobilnosti se bodo seznanili z potekom in rezultati raziskav partnerskih organizacij na področju okoljske in živilske biotehnologije ter sanitarnega inženirstva ter spoznali njihove sodobne, inovativne metode in oblike poučevanja.

Projekt je namenjen tudi prenosu dobrih praks v domače okolje; posredovanje pridobljenih praktičnih znanj in veščin dijakom v okviru vsebinskih izobraževalnih modulov, različnih oblikah odprtega kurikuluma (projektni dnevi, interesne dejavnosti), drugim zaposlenim ter  udeležencem programov izobraževanj za odrasle.

S projektom bomo razvijali transnacionalnost, evropsko dimenzijo ter navezovali dolgoročna sodelovanja s partnersko organizacijo

IZVEDENE AKTIVNOSTI - 2012

 - Kalabrija (Italija)
 - Švica

 


PARTNERJI V PROJEKTU

1. Instituto d'instruzione superiore Acri »IPSIA – ITI«

  - Naslov: Via S. Scervini 115, 87041 ACRI
   - Kontaktna oseba:
      Amalia Librandi, e-naslov: amalia.librandiping@istruzionepong.it

2. Zurcher Hochschule fur Angewandte Wissenschaften, Institut Umwelt und naturliche Ressourcen

  - Naslov: Grüntal - Postfach 335, CH-8820 Wädenswil
  - Kontaktna oseba:
      Ranka Junge, Prof. Dr. Life Sciences und Facility Management
      e-naslov: ranka.jungeping@zhawpong.ch


Koordinatorka projekta:

Nuša Žibert, vodja projektne pisarne

kontaktni podatki:

 - tel: 04/ 277 2 102
 - e-naslov: nusa.zibert@bc-naklo.si