Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Začini svoj POklic PRihodnosti z Evropsko Izkušnjo


O PROJEKTU   NORVEŠKA '19   HRVAŠKA '22   AVSTRIJA '22   NEMČIJA '22   DISEMINACIJA 
Ime projekta: Začini svoj POklic PRihodnosti z Evropsko Izkušnjo

Akronim projekta: »POPREI«

Št. zadeve: KA1-VET-48/19

Trajanje: 1. 6. 2019 - 31. 5. 2022 (36 mesecev)

Erasmus+, je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh poglavitnih ukrepov.

V okviru Ključnega ukrepa 1 (KA1), na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, program spodbuja projekte mobilnosti za zaposlene in za učence.

Glavni namen projekta je dvig strokovnih in ključnih kompetenc udeležencev mobilnosti ter povečati internacionalizacijo BC Naklo predvsem s povezovanjem s poklicnimi šolami in podjetji v tujini. Tako bomo razvijali podjetništvo tako pri dijakih kot učiteljih in v naš center prenašali inovativne prakse iz podjetij v tujini. Z mobilnostmi bomo povezovali poklicno izobraževanje s podjetji v tujini in utrjevali medsebojne odnose in delali načrte tudi za prihodnje sodelovanje. Vsi izbrani dijaki vseh mobilnosti tega projekta se izobražujejo na biotehniškem področju (naravovarstvo, hortikultura, biotehniška gimnazija, kmetijstvo, živilstvo).

 Izvedene bodo mobilnosti:

- dijakov z namenom usposabljanja v tujini,

- osebja z namenom poučevanja in/ali usposabljanja v tujini. 

Kontaktna oseba:

Špela Langus – koordinatorka mobilnosti
Tel.:+386-(0)4-277 21 21
E-mail: spela.langusping@bc-naklopong.si


Zelena mobilnost

Nacionalna agencija je izdala priporočila udeležencem za bolj zelene mobilnosti v okviru programa Erasmus+.

Vabljeni k ogledu letaka in priročnika.