Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

HYDRO VETHYDRO VET: Hydroponic Vertical Farming VET – Developing VET addressing vertical hydroponic farming skills needs (Hidroponsko vertikalno kmetovanje in razvoj VET za reševanje potreb po znanju in spretnostih za vertiklano hidroponsko kmetijstvo)

 

ŠTEVILKA PROJEKTA: K220-VET-5910EBB8

ZAČETEK PROJEKTA: 1.10. 2022

KONEC PROJEKTA: 31.05.2025

TRAJANJE PROJEKTA: 28 mesecev

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 250,000,00 €

za BC NAKLO: 42.880 €

 

Kmetijstvo zavzema več kot 40 % evropskih zemljišč, 61 % kmetijskih površin v uporabi pa upravljajo kmetje z visoko do srednje intenzivnostjo (gnojila, pesticidi, krma). Posledično je v EU 38 % vodnih teles precej pod pritiskom zaradi onesnaževanja, ki ogroža vrste, katerih habitati so na udaru zaradi onesnaževanja. Ena od alternativnih oblik kmetijstva, ki je veliko bolj trajnostna in lahko doprinese k pozitivnim okoljskim in gospodarskim učinkom (izboljšanje mikroklime, boljše upravljanje z vodo, zmanjšano število patogenov, bolezni in kemikalij) je HIDROPONIKA.

 

NAMEN projekta HYDRO je zagotoviti trdno podlago in delovno znanje o hidroponiki, razvoj  programa poklicnega izobraževanja in usposabljanja za delavce v kmetijskem sektorju in za podjetnike, ki se želijo ukvarjati s hidroponiko. Program bo ponujal dinamičen pristop k proučevanju vprašanj, povezanih s hidroponiko.

 

CILJI PROJEKTA:

 

PARTNERJI: