Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

SPIERASMUS+ KA1-VET

Ime projekta: Krepimo sodelovanje z delodajalci in ustvarjamo nove priložnosti na področju poklicnega izobraževanja "SPI"

Št. zadeve: KA1-VET-169/2014

Trajanje: 1. 7. 2014-30. 6. 2016 - 24 mesecev

 

Erasmus+, je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh poglavitnih ukrepov.

V okviru Ključnega ukrepa 1 (KA1), na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, program spodbuja projekte mobilnosti za zaposlene in za učence.

Glavni namen projekta je dvig strokovnih in ključnih kompetenc udeležencev mobilnosti ter povečati internacionalizacijo BC Naklo predvsem s povezovanjem s poklicnimi šolami in podjetji v tujini. Tako bomo razvijali podjetništvo tako pri dijakih kot učiteljih in v naš center prenašali inovativne prakse iz podjetij v tujini. Z mobilnostmi bomo povezovali poklicno izobraževanje s podjetji v tujini in utrjevali medsebojne odnose in delali načrte tudi za prihodnje sodelovanje. Vsi izbrani dijaki vseh mobilnosti tega projekta se izobražujejo na biotehniškem področju (naravovarstvo, hortikultura, biotehniška gimnazija, kmetijstvo, živilstvo).

 

Projekti bo trajal 2 leti. Izvedene bodo mobilnosti:

- dijakov z namenom usposabljanja v tujini
- zaposlenih z namenom poučevanja in/ali usposabljanja

 

Kontaktni osebi:

Nuša Žibert – project office manager
Tel.: +386-(0)4-277 21 02
nusa.zibertping@bc-naklopong.si

 

Špela Langus – project coordinator
Tel.:+386-(0)4-277 21 21
spela.langusping@bc-naklopong.si