Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Delovna področja


Biotehniški center Naklo se vključuje v projekte, ki zasledujejo vizijo in poslanstvo našega centra. Naše prioritete so tako skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane, skrb za urejeno okolje in naravo ter sodelovanje z gospodarstvom.

S projekti želimo obogatiti naše izobraževalne programe s področja kmetijstva in razvoja podeželja, živilstva, hortikulture, floristike, naravovarstva in obnovljivih virov energije z inovativnimi vsebinami, ki odgovarjajo potrebam trga dela tako doma, kot tudi v tujini.

Izobraževalni proces želimo obogatiti z inovativnimi pedagoškimi pristopi in metodami dela ter z inovativnimi vsebinami iz prej omenjenih področij. S sodelovanjem z mednarodnim okoljem želimo pri dijakih in študentih razviti evropsko primerljiva znanja in kompetence.

Projekti predstavljajo za dijake, študente, učitelje in predavatelje tudi obogatitev praktičnega pouka preko mobilnosti v tujino, terenskega dela ter s povezovanjem s partnerskimi inštitucijami in posodabljanjem opreme v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra.