Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

UKREP 123/2013


Ukrep 123: Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v prvo stopnjo predelave lesa iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, ki jih bodo izvajale gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi, in bodo spodbujale uvajanje novih tehnologij, novih proizvodov oziroma proizvodnih izboljšav ter izboljšale učinkovitost trženja  proizvodov, kar bo pospešilo posodabljanje predelovalnih obratov v smeri večje učinkovitosti in produktivnosti.

Aktivnost/projekt sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija.

Povezava: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_sl