Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

V.O.D.A.


V.O.D.A. - Varujem, Ohranjam, Darujem, Aktivno»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje  2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.«