Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

EUWAY


EUWAY - Efficient Use of Water among Agricultural Youth (Učinkovita raba vode med kmetijsko mladino)

SPLETNA STRAN PROJEKTA

Začetek projekta: 1. 4. 2022
Konec projekta: 31. 3. 2024
Št. projekta: 101049678
Skupna vrednost projekta: 
Program: KA2 Erasmus+

Cilji projekta EUWAY so naslednji:

Podnebne spremembe so v zadnjih letih povzročile izjemno nestabilnost, ki vpliva na razpoložljivost in kakovost vode v številnih evropskih regijah. Zaradi nemogočega obvladovanja teh težav, ne samo v kmetijskem sektorju, se povečuje napetost med posamezniki in podjetji zaradi razpoložljivosti, kakovosti in distribucije vode.

Glede na to, da imajo nekateri proizvodi izrazito veliko povpraševanje po vodi in da je v nekaterih državah hidravlično omrežje za kmetijske dejavnosti zastarelo s številnimi puščanji, je resnost predstavljene problematike nujna.

Ti dokazi in manjkajoče kratkoročne in dolgoročne rešitve/perspektive za trajnostne rešitve zgraditi osnovo za ta projekt, katerega cilj je:


Socialna omrežja projekta: