Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

MILK-ed


Sodobno in inovativno spletno usposabljanje o predelavi mleka

URADNA SPLETNA STRAN PROJEKTAZačetek projekta: 01. 11. 2019 - Konec: 30. 04. 2022
Referenčna številka projekta: 2019-1-SI01-KA202-060553
Dotacija EU: 292.179 EUR
Program: Erasmus+
Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks
Vrsta ukrepa: Strateško partnerstvo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

V zadnjih letih smo v državah projektnega konzorcija opazili povečano povpraševanje po strokovnem znanju iz področja pridelave mleka. V največji meri je to povpraševanje prišlo iz strani kmetov in njihovih družinskih članov, ki želijo predelovati mlečne izdelke na svoji kmetiji. Zanimanje za predelavo mlečnih izdelkov pa izhaja iz padca cen mleka, ki ga lahko opazujemo že več kot desetletje. Padec je bil namreč tolikšen, da veliko kmetij (še posebej manjših) težko krije stroške pridelave in za ohranitev teh kmetij obstaja rešitev – dodajanje vrednosti njihovim pridelkom - v tem primeru s predelavo mleka v mlečne izdelke. Tudi oblikovalci Skupne kmetijske politike vidijo rešitev za kmete predvsem v dodajanju vrednosti njihovim izdelkom.

S projektom MILK-ed želimo našim ciljnim skupinam: kmetom, članom kmečkega gospodarstva in delavcem in strokovnjakom v mlekarnah ponuditi novo znanje in izkušnje s področja predelave mleka v mlečne izdelke.

Kakšne so potrebe po znanju in spretnostih, smo preverili že v čas prijave projekta – glede na informacije, ki smo jih prejeli pri vsakodnevnem srečevanju z udeleženci tečajev predelave mleka, dijaki, ter tudi prek izvedenih anket, smo izvedeli, da je s področja predelave mleka v ospredju zanimanje za inovativne postopke predelave mleka in izdelki, ki združujejo tako tradicijo kot inovativnost. Poleg znanja o pridelavi pa si naša ciljna skupina želi tudi znanje o tem, kako tržiti svoje izdelke. Naša ciljna skupina pa si želi tudi tečajev, ki bi jih brezplačno ponudili prek spleta, zaradi priročnosti, dostopnosti in prilagodljivosti.
 

Projekt MILK-ed ima naslednje cilje:

 • Zagotoviti UDELEŽENCEM brezplačen dostop do tečajev iz predelave mleka, ki so prilagojeni njihovim potrebam in ki so lahko priznani tako v formalnem kot tudi neformalnem izobraževanju
 • STROKOVNJAKOM (učiteljem in mentorjem) omogočiti izmenjavo znanja in spretnosti s področja predelave mleka.
 • SPODBUJATI DIGITALIZACIJO pri partnerskih organizacijah
 • Spodbujati RAZVOJ PODEŽELJA ter ohranjanje kmetij s pridelavo mleka s preusmeritvijo v predelavo in druge dopolnilne dejavnosti na kmetiji


Glavni rezultati projekta bodo:

 • ŠTUDIJE PRIMEROV dobrih praks
 • IZOBRAŽEVALNA PLATFORMA
 • Učni načrt za inovativno sodobno predelavo mleka
 • UČNE VSEBINE, ki bodo na voljo na izobraževalni platformi, vključno z video gradivom

S projektom MILK-ed želimo razviti program usposabljanja, ki bo kmete opremil z nujnim znanjem, spretnostmi in kompetencami potrebnih za vzpostavitev mlekarne na kmetiji. Za ohranitev majhnih kmetij, ki so izredno pomembne za ohranjanje podeželja, moramo kmetom ponuditi znanje za razširitev dejavnosti in tako poskrbeti za njihovo večjo neodvisnost.
 

Program usposabljanja bo pripravljen s sodelovanjem več partnerjev - kmetov in predelovalcev mleka, mentorjev in učiteljev v ustanovah, ki usposabljajo iz področja predelave, kot tudi univerzitetnih raziskovalcev. Na ta način bomo lahko identificirali in naslovili specifične izobraževalne potrebe in pripravili »po meri krojeno« usposabljanje, s katerim želimo zagotoviti nova delovna mesta v novoustanovljenih majhnih mlekarnah na podeželju


Program usposabljanja bo na voljo na izobraževalni platformi v slovenskem, angleškem, hrvaškem, srbskem, italijanskem in španskem jeziku in bo prosto dostopen za vse zainteresirane.


Konzorcij projekta MILK-ed je sestavljen iz sledečih partnerjev:  

 • BC Naklo (SI): javna izobraževalna ustanova
 • COAG (ES): profesionalna kmetijska organizacija
 • OnP (ES): podjetje za svetovanje in vodenje ter evalvacijo projektov VUKA (HR): Univerza za uporabne znanost iz Karlovca
 • UNS (RS): Univerza v Novem Sadu
 • ISIS TODI (IT): javna izobraževalna ustanova
 • BETI (LT): Inštitut za izobraževalno tehnologijo