Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

ArborTech


Arboriculture as an essential Technique for managing urban green areas

Začetek: 1. 12. 2021 Zaključek: 1. 6. 2024
Št. projekta: 2020-1-SI01-KA120-SCH-093559 - akreditacija
Vrednost: 291.172 EUR
Program: Erasmus+

Sodelujoči: Arboretum Volčji potok (SI), Gospodarska škola Čakovec (HR), Stredna odborna škola pruske (SK), On Project (ES), BC Naklo (koordinator)

Namen in glavni cilji projekta: Zagotoviti strokoven pristop sodobnim zahtevam urbane zelene infrastrukture s pomočjo poklicnega izobraževanja in usposabljanja (raven 4 EQF) dijakov. Razvoj in izvajanje novega programa PIU ‚Urbani arborist‘, vzpostavitev izobraževalne platforme in (virtualnega) dendrološkega laboratorija, promocija arboristike in njenega pomena.​

Načrtovane aktivnosti: Priprava nacionalnih poročil in zbirnega/skupnega poročila, priprava fizičnega in virtualnega dendrološkega laboratorija, razvoj kurikulua za program PIU "Urbani arborist", priprava vsebin in učnih pripomočkov/orodij za program, organizacija partnerskih sestankov, priprava vmesnih poročil.

Po podatkih Evrostata in OECD 72% prebivalstva EU živi v urbanih območjih. Rezultati kažejo na stalno rast mest in gostote prebivalstva ter urbano preobrazbo zlasti v državah EU kot posledice komercializacije in zgoščevanja mestnih območij ter širjenja pozidanih površin, ki požirajo zelene površine, kar povzroča odklop ljudi od narave. Urbana drevesa imajo pomembno vlogo na področju podnebnih sprememb, socialnega in zdravstvenega počutja, gospodarstva, odstranjevanja onesnaževal zraka, zniževanja površinskih temperatur, blaženja vplivov vetra, zmanjševanja padavinskih voda, zagotavljanja sence, rekreacijske in estetske koristi ter omogoča socialno interakcijo in niža pogostost uporabe zdravstvenih ustanov.