Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

O projektu


O projektu:
Zasnova projekta je Evropsko leto kulturne dediščine 2018 in objava seznama EU invazivnih tujerodnih rastlin kot enega od ključev EU Strategije biodiverzitete do 2020.

Glavna cilja sta dva:

Vzgojno izobraževalni cilji projekta:
 

Načrtovano delo:

Portugalska  11/2018
Švedska         5/2019
Slovenija      10/2019
Belgija            4/2020

Načrtovani končni rezultati: