Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

O Projektu


O PROJEKTU

Projekt V.O.D.A.- Varujem, Ohranjam, Darujem, Aktivno je rezultat uspešnega sodelovanja projektnih partnerskih slovenskih šol in vrtcev. Projekt finančno podpira  Ministrstvo za šolstvo in Evropski socialni sklad. Nosilec projekta je BC Naklo, ki je k sodelovanju povabilo tudi 2 vrtca in 5 osnovnih šol. Dijaki, učenci in otroci pod mentorstvom učiteljev in vzgojiteljic želijo z različnimi aktivnostmi dvigniti zavedanje in znanje o vodi kot življenjsko pomembni dobrini.

Voda je pomemben življenjski element narave in človeka, gonilna sila življenjskih procesov in zato je nujno potrebno razvijati odgovoren odnos do nje. Zaskrbljenost za naravne dobrine, med katerimi je voda nedvomno na prvem mestu se veča. V naši okolici se dnevno srečujemo s primeri nepravilnega odnosa do naravnih vodnih okolij ter posledično z njihovim uničevanjem. Zadostna količina vode in njena kakovost sta pomembna dejavnika kakovosti življenja.

Težava oskrbe s pitno vodo tudi v prihodnosti ne bo nič manjša, industrijski razvoj se povečuje na vseh področjih. Le ustrezno ravnanje s pitno vodo, boljša zaščita vodnih virov, racionalna raba pitne vode in primerno čiščenje odpadnih voda  lahko vodi v izboljšanje preskrbe s pitno vodo. Zato naj bo naše skupno vodilo:

Varujem

Ohranjam

Darujem

Aktivno.