Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Promocija


PROMOCIJA

22. 3. 2009 - Sejem Altermed - Predstavitev šole in nacionalnega projekta V.O.D.A., ki je financiran s strani MŠŠ RS in ESS na odru. Predstavitev je potekala 60 min. Pod mentorstvom Marjetke Kastelic Švab so sodelovali 4 dijaki: Davor Bivic, Aljaž Miklavčič, Tjaša Križnar, Tina Šajnovič. Predstavili so programe na šoli, aktivnosti in cilje nacionalnega projekta V.O.D.A. z demonstracijskimi poiskusi z vodo.

31. 8. 2009 - KMETIJSKO-GOZDARSKI SEJEM V GORNJI RADGONI Predstavitev: Projekt V.O.D.A. Dijaki programa naravovarstveni tehnik so na sejmu predstavljali glavne cilje in aktivnosti projekta V.O.D.A.  ter predstavili tudi kdo vse smo partnerji v projektu. Ob tem so izvajali poskuse s katerimi so prikazovali naravno prečiščevanje vode.

10. 11. 2009 - Dan poklicev na BC Naklo

Osnovnošolcem in njihovim staršem smo na stojnici predstavili projekt V.O.D.A. . Obiskovalci so lahko videli nekatere rezultate projekta ter spoznali aktivnosti, v katere so se dijaki vključili.  

11. 12. 2009 – Predstavitev aktivnosti projekta V.O.D.A.  dijakom iz Šentjurja in Maribora programa Naravovarstveni tehnik                           

Dijaki 2. N in dijakinje raziskovalke Mateja, Helena in Tina so pod mentorstvom Marjetke Kastelic Švab in Marjete Vovk poslušalcem  predstavili raziskovalno nalogo Rastlinske čistilne naprave – Urgenca za odpadne vode in delovanje modela  rastlinske čistilne naprave na naši šoli, ki smo si ga tudi vsi skupaj ogledali. Hkrati pa so si obiskovalci ogledali še našo fotonapetostno elektrarno in naše ekološko usmerjeno posestvo.  

25. 5. 2009 - Radio Sora - Marjetka Kastelic Švab je predstavila cilje in aktivnosti v projektu V.O.D.A.


Radijska oddaja na Radu Kranj


Povezava na predstavitve projekta