Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Povezave


POVEZAVE

V projektu V.O.D.A. sodelujemo tudi z 10-imi zunanjimi partnerji.

 

Ekoremediacijski tehnološki center Celje: http://www.ertc.si/

Zavod za varstvo narave Kranj: http://www.zrsvn.si/slo/kr/kr.asp

Zavod za Zdravstveno varstvo Kranj: http://www.zzv-kr.si/

Centralna čistilna naprava Domžale: http://www.ccn-domzale.si/

Biotehniška fakulteta: http://www.bf.uni-lj.si/

Komunalno podjetje Vrhnika: http://www.kpv.si/kpv.asp

HE Mavčiče: http://www.sel.si/index.php?id=22

Centralna čistilna naprava Kranj: http://www.komunala-kranj.si/

Komunala Kranj: http://www.komunala-kranj.si/

Komunalno podjetje Vodice:

http://www.vodice.si/?Id=vsebina&Page=informacije&ContentId=49