Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Predstavitev programov VSŠ


Študentom in  študentkam  podarjamo priložnost, da pridobite in izboljšate svoje znanje ter razvijete ključne strokovne kompetence za osebni razvoj in pravilno ravnanje v konkurenčnem okolju. Z diplomo in pridobljenim nazivom strokovne izobrazbe inženir/inženirka lahko samozavestno vstopite v svet in si ustvarite uspešno kariero.

Študij traja dve leti. Programi so modularno ter kreditno ovrednoteni v skladu z evropskim sistemom ECTS, in sicer s 120 KT.  Ponujamo izbirnost, interdisciplinarnost in možnost horizontalnega prehajanja med programi, povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja ter partnersko sodelovanje v sklopu izobraževalnih organizacij, podjetij in študentov.

1. Upravljanje podeželja in krajine 

Minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver je izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine za študijsko leto 2007/08 k nam prvič razmestil 18. 1. 2007 s soglasjem k razpisu za vpis št. 6035-264/2006. Odločbo o vpisu v razvid št. 6033-658/2008 smo prejeli 5. 1. 2009.

Več informacij o programu  UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 

2. Naravovarstvo

Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič je izobraževalni program Naravovarstvo za študijsko leto 2010/11 k nam prvič razmestil 11. 1. 2010 s soglasjem k razpisu za vpis št. 6035-251/2009 (04107). Odločbo o vpisu v razvid št. 6033-368/2011/2 (0208) smo prejeli 13. 10. 2011.

Več informacij o programu NARAVOVARSTVO

3. Hortikultura 

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk je izobraževalni program Hortikultura za študijsko leto 2013/14 k nam prvič razmestil 24. 1. 2013 s soglasjem k razpisu za vpis št. 6036-61/2012/55. Odločbo o vpisu v razvid št. 6033-10/2013/4 smo prejeli 21. 1. 2013.

Več informacij o programu HORTIKULTURA 

4. Živilstvo in prehrana

Na podlagi sklepa ministrice dr. Simone Kustec, pristojne za višje šolstvo, o razmestitvi izobraževalnih programov višje strokovne izobrazbe v študijskem letu 2021/2022, številka 6036-239/2020/6, z dne 18. 11. 2020, po uradni dolžnosti vpiše v razvid za izvajanje javno veljavnega višješolskega izobraževalnega programa: o Živilstvo in prehrana, ki ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje, s pravilnikom št. 0070-26/2007, z dne 17.2.2021, (Uradni list RS, št. 43/07) in se vpiše v knjigo razvida višjih strokovnih šol pod zaporedno številko 49.

Več informacij o programu ŽIVILSTVO IN PREHRANA