Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Projekt Kurkuma


PROJEKT KURKUMA 


Naslov projekta: Slovenska ekološka kurkuma

Akronim: »Kurkuma«

Trajanje projekta: 12. 12. 2023 – 13. 12. 2024

Program: Program razvoja podeželja RS, Javni razpis za podukrep 16.2. Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Namen in cilji:

Partnerji v projektu:

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZS – Zavod Maribor)

Sodelujoči partnerji: Ekološka kmetija Jurič, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Biotehniški center Naklo, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenija, Ekološka kmetija Mumelj, Zeliščni vrt Majnika – Biodinamična kmetija Katja Temnik, Eko-socialna kmetija - zavod Kocljevina in Ninetyframes - vizualna produkcija Rene Gomolj, s.p.
 

Povezave: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_sl.htm/

                   https://www.program-podezelja.si/