Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Pred, med in po mobilnosti


Obveznosti študenta pred odhodom na mobilnost:

- udeleževati se dogovorjenih sestankov z Erasmus+ koordinatorjem na šoli,
- s pomočjo Erasmus+ koordinatorja urediti potrebno dokumentacijo z organizacijo, kjer se bo opravljalo praktično izobraževanje oz. študij, to je Sporazum za praktično izobraževanje (Learning Agreement for Traineeship) oz. Sporazum za študij (Learning Agreement for Study), ki ga podpišejo vse tri strani (študent, organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica),
- s pomočjo Erasmus+ koordinatorja dogovoriti vrednotenje opravljenih obveznosti v tujini,
- opraviti test iz tujega jezika OLS pred oz. ob začetku mobilnosti v orodju EU Academy Online Language Support (OLS): academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language,
- skleniti zavarovanje za tujino (zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in odškodninsko zavarovanje),
- pri instituciji gostiteljici preveriti možnost namestitve, vize in dovoljenje za bivanje oz. mu pri tem pomaga Erasmus+ koordinator na matični šoli.

Pred odhodom na študijsko izmenjavo v tujino bodo z izbranimi kandidati sklenjeni sporazumi o finančni pomoči programa Erasmus+ in izplačane štipendije. Vzorci vseh dokumentov so objavljeni na spletni strani: (Vzorci za področje terciarnega izobraževanja KA131) https://www.cmepius.si/objave/pogodbena-dokumentacija/pogodbena-dokumentacija-razpis-erasmus-2023/

 

Obveznosti študenta med mobilnostjo:

- Erasmus+ koordinatorja na matični šoli obvestiti o prihodu na institucijo gostiteljico,
- se obrniti na Erasmus+ koordinatorja v primeru vprašanj in dvomov oz. potrebe po dodatnih informacijah v zvezi z bivanjem v tujini,
- skrbeti za kakovostno opravljanje prakse oz. študija,
- tedensko poročati o poteku mobilnosti Erasmus+ koordinatorju na matični šoli.

 

Obveznosti študenta po končani mobilnosti:

- preveriti jezikovno znanje v orodju EU Academy Online Language Support (OLS): academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language,
- izpolniti in oddati spletno anketo o zadovoljstvu in pridobljenih kompetencah,
- oddati potrdilo o trajanju mobilnosti, ki ga študentu izda institucija gostiteljica (Oblika ni predpisana, obvezno pa mora vsebovati ime in priimek študenta ter obdobje trajanja mobilnosti),
- izpolniti in oddati Poročilo o opravljeni Erasmus+ mobilnosti, ki ga študentu posreduje Erasmus+ koordinator, pripraviti PPT prezentacijo (8-16 drsnic) ali kratek film v slovenskem jeziku ter poslati 10 fotografij v izvirni velikosti,
- s pomočjo Erasmus+ koordinatorja urediti dokumentacijo za priznavanje opravljenih obveznosti,
- predstaviti izkušnjo Erasmus+ mobilnosti naslednjim generacijam.
KONTAKT:
Špela Langus, Erasmus+ koordinatorica
spela.langus@bc-naklo.si
+386 51 455 946