Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

K sodelovanju vabimo nove predavatelje in druge strokovne delavce


Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo vabi k sodelovanju v višješolskih programih Upravljanje podeželja in krajine, Hortikultura, Naravovarstvo ter Živilstvo in prehrana.

Pogoji za kandidaturo v naziv predavatelj

 

Postopek za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol

Prijava

Prijavi priložite dokazila in dokumente:

 

Študijski program Upravljanje podeželja in krajine

IME PREDMETA

IZVAJALCI

ZNANJE

Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu

Predavatelj

Univerzitetna izobrazba iz kmetijstva

Inštruktor

Visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali hortikulture

Varstvo rastlin s fitofarmacijo

Predavatelj

Univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, kemije ali hortikulture

Inštruktor

Visokošolska izobrazba iz kmetijstva, kemije ali hortikulture

Laborant

Višješolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, kemije ali kemijske tehnologije

Zdravstveno varstvo domačih živali

Predavatelj

Univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, veterine

Inštruktor

Visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, veterine

Laborant

Višješolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali veterine

 

Študijski program Hortikultura

IME PREDMETA

IZVAJALCI

ZNANJE

Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin

Predavatelj

Univerzitetna izobrazba iz

kmetijstva

Inštruktor

Visokošolska izobrazba iz

hortikulture, vrtnarstva ali

kmetijstva

Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami

Predavatelj

Univerzitetna izobrazba iz

kmetijstva ali krajinske arhitekture

Inštruktor

Visokošolska izobrazba iz

hortikulture, vrtnarstva ali

kmetijstva

 

Študijski program Naravovarstvo

IME PREDMETA

IZVAJALCI

ZNANJE

Ravnovesja ekosistemov

Predavatelj

Univerzitetna izobrazbe iz biologije, kmetijstva, hortikulture,

gozdarstva, živilske tehnologije, okolja ali geografije

Laborant

Višja strokovna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, živilske

tehnologije, gozdarstva ali biologije

Informiranje in svetovanje o pomenu zavarovanega območja

Predavatelj

Univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, biologije,

gozdarstva, urejanja krajine, okolja,

arhitekture ali geografije

Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri energije

Predavatelj

Univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, biologije,

gozdarstva, kemije, strojništva,

elektrotehnike ali energetike

Inštruktor

Visokošolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, biologije,

gozdarstva, kemije, strojništva,

elektrotehnike ali energetike

 

Študijski program Živilstvo in prehrana

IME PREDMETA

IZVAJALCI

ZNANJE

Živilska mikrobiologija in biotehnologija

Predavatelj

Univerzitetna izobrazbe iz mikrobiologije, biologije,

biotehnologije, veterinarstva, živilske tehnologije ali

medicine

Inštruktor

Visokošolska izobrazba iz mikrobiologije, biologije,

biotehnologije, veterinarstva, živilske tehnologije ali medicine

Laborant

Višješolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, živilstva ali kmetijstva

Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika

Predavatelj

Univerzitetna izobrazba iz živilske tehnologije, kemijske tehnologije, kemije, kemijskega inženirstva ,

strojništva, logistike ali kmetijstva

Inštruktor

Visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, kemijske tehnologije, kemije, strojništva, varstva pri

delu in požarnega varstva, logistike ali kmetijstva

Laborant

Višješolska izobrazba iz živilstva, strojništva, kemije, kemijske tehnologije ali kmetijstva

Tehnologija predelave žit

Predavatelj

Univerzitetna izobrazbe iz živilske tehnologije, kmetijstva

Inštruktor

Visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije ali kmetijstva

Laborant

Višješolska izobrazbe iz živilstva , kmetijstva, kemije ali kemijske tehnologije

Tehnologija rastlinskih živil

Predavatelj

Univerzitetna izobrazba iz živilske tehnologije ali kmetijstva

Inštruktor

Visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije ali kmetijstva

Laborant

Višješolska izobrazbe iz živilstva, kmetijstva, kemije ali kemijske tehnologije

Sestava in kakovost živil s tehnologijami v živilstvu

Predavatelj

Univerzitetna izobrazbe iz živilske tehnologije

Inštruktor

Visokošolska izobrazbe iz živilske tehnologije

Laborant

Višješolska izobrazbe iz kemije, kemijske tehnologije, kmetijstva, živilstva ali gostinstva

Tehnologija industrijsko pripravljenih jedi

Predavatelj

Univerzitetna izobrazbe iz živilske tehnologije, kmetijstva, organizacije dela, veterine

Inštruktor

Visokošolska izobrazbe iz živilske tehnologije, kmetijstva, organizacije dela, veterine

Laborant

Višješolska izobrazba iz kemije, kemijske tehnologije, živilstva ali sanitarnega inženirstva

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov:

BC NAKLO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Strahinj 99

4202 Naklo  

ali v elektronski obliki na naslov irena.grilping@bc-naklopong.si

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 051 411 046 ali elektronskem naslovu irena.grilping@bc-naklopong.si