Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Projekt MUNERA 3


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Projekt je trajal od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2022.

 

Operacija OP20.03602 »Javni razpis za izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«

V obdobju od junija 2018 do oktobra 2022 so se na 86 šolah po Sloveniji izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki sledijo potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih. Projekt je nudil številne možnosti vključevanja zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja s cilji: 

– graditve in krepitve kompetenc zaradi potreb na trgu dela, 

– večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela 

– ter celostnega kariernega razvoja in izboljšanja delovanja sodobne družbe v lokalnem, regijskem in nacionalnem okolju.

Za vse informacije o projektu in podporo glede višješolskega izobraževanja ste se lahko v času trajanja projekta po elektronski pošti, mobilnem telefonu ali osebno obračali na strokovno koordinatorico za svojo kohezijsko regijo:

Milena Maček Jerala, strokovna koordinatorica za višje strokovno izobraževanje v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija 

Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

Več na spletni strani projekta: https://www.munera3.si/.