Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Finančna dotacija in dodatki


Študenti, ki se boste prijavili na razpis programa Erasmus+ in bodo vaše mobilnosti v tujino potrjene s strani šole, boste o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus+ finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih sredstev ter jezikovni in drugi pripravi na mobilnost sproti obveščeni s strani Erasmus+ koordinatorice.

Za finančno dotacijo boste zaprosili na obrazcu, ki ga posredujete Erasmus+ koordinatorici. 80 % štipendije dobite pred odhodom v tujino, 20 % štipendije pa po oddanem zaključnem poročilu po prihodu domov.

Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Študent, ki prejme finančno dotacijo programa Erasmus+, je še naprej upravičen prejemati morebitno državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, Zoisovo štipendijo ipd.
DOLGOTRAJNA MOBILNOST (najmanj 2 meseca, največ 12 mesecev)


Višine Erasmus+ dotacije v študijskem letu 2023/2024 za posamezno skupino držav znašajo:

SKUPINA 1: Programske države z višjimi življenjskimi stroški (674 EUR/mesec)
Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska

SKUPINA 2: Programske države s srednjimi življenjskimi stroški (674 EUR/mesec)
Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija

SKUPINA 3: Programske države z nižjim standardom (606 EUR/mesec)
Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Severna Makedonija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Turčija

 

Študenti lahko prejmete še naslednje dodatke:

Študenti, ki opravljajo Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje, prejmejo dodatni znesek iz programa Erasmus+ (dodatek za prakso) v višini 150 EUR na mesec. Do tega dodatka ste študenti upravičen samodejno in zanj ne rabite zaprositi.

Študenti, ki izpolnjuje pogoje iz Poziva k oddaji vloge za dodelitev dodatnih finančnih sredstev udeležencem mobilnosti za študente z manj priložnostmi za udeležbo na praktičnem usposabljanju (SMP), ste upravičeni do dotacije v višini 250 EUR/mesec.
Prijavnico za dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi
je treba poslati skupaj s prijavo za osnovno dotacijo.

Študenti, ki izpolnjuje pogoje za trajnostno (zeleno) potovanje, ste upravičeni do dodatka. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katerem se za večji del potovanja (vsaj 50%) uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila. Kot dokazilo o uporabi trajnostnih prevoznih sredstev se uporablja častna izjava, ki jo podpišeta študent, ki prejme nepovratna sredstva za potne stroške, in organizacija pošiljateljica. Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje znaša 50 EUR in do 4 dodatni dnevi za pot. Študenti predložite dokazila za zeleno potovanje ob zaključku mobilnosti za obe smeri potovanja.

Študenti s posebnimi potrebami, ki vam bo odobrena Erasmus+ dotacija, lahko zaprosite za dodatna sredstva. V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami Erasmus+ koordinatorju na svoji matični instituciji. Vlogo za pridobitev podpore (OBRAZEC BO NA VOLJO NAKNADNO) mora biti oddana najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami. Podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami temelji na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.
KOMBINIRANA-KRATKOTRAJNA MOBILNOST ( od 5 do 30 dni + obvezni virtualni del)
 

Študenti na kombinirani-kratkotrajni mobilnosti v kateri koli državi prejmejo osnovni znesek 79 EUR na dan do 14. dne fizične mobilnosti in 56 EUR na dan med 15. in 30. dnem fizične mobilnosti + financirane dneve potovanja.

Financirani dnevi potovanja: Študenti na kratkotrajni mobilnosti lahko prejmejo največ dva dneva potovanja, ki se financirata z individualno podporo.

 

Študenti lahko prejmete še naslednje dodatke:

Študenti z manj priložnostmi na kratkotrajni fizični mobilnosti poleg osnovnega zneska za individualno podporo prejmete dodatni znesek v višini 100 EUR za 5–14-dnevno obdobje fizične mobilnosti in 150 EUR za 15–30-dnevno obdobje fizične mobilnosti. Dodatni znesek za prakso se v tem primeru ne uporablja. Prijavnico za dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi je treba poslati skupaj s prijavo za osnovno dotacijo.

Sredstva za pot za udeležence mobilnosti z manj priložnosti:

Sredstva za pot za študente in mlade diplomante z manj priložnostmi na kratkotrajni mobilnosti:

Oddaljenost

Standardno potovanje

Zeleno potovanje + do 4 dodatni dnevi za pot

Med 10 km in 99 km

23 EUR/udeleženca

/

Med 100 km in 499 km

180 EUR/udeleženca

210 EUR/udeleženca

Med 500 km in 1999 km

275 EUR/udeleženca

320 EUR/udeleženca

Med 2000 km in 2999 km

360 EUR/udeleženca

410 EUR/udeleženca

Med 3000 km in 3999 km

530 EUR/udeleženca

610 EUR/udeleženca

Med 4000 km in 7999 km

820 EUR/udeleženca

/

8000 km in več

1.500 EUR/udeleženca

/

Za izračun poti se upošteva razdalja med krajem sedeža organizacije pošiljateljice in krajem sedeža organizacije gostiteljice, uporabi se EU kalkulator razdalje.
 

Študenti, ki izpolnjujete pogoje za trajnostno (zeleno) potovanje, ste upravičeni do dodatka. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katerem se za večji del potovanja (vsaj 50%) uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila. Kot dokazilo o uporabi trajnostnih prevoznih sredstev se uporablja častna izjava, ki jo podpišeta študent, ki prejme nepovratna sredstva za potne stroške, in organizacija pošiljateljica. Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje znaša 50 EUR in do 4 dodatni dnevi za pot. Študenti predložite dokazila za zeleno potovanje ob zaključku mobilnosti za obe smeri potovanja.

Študenti s posebnimi potrebami, ki vam bo odobrena Erasmus+ dotacija, lahko zaprosite za dodatna sredstva. V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami Erasmus+ koordinatorju na svoji matični instituciji. Vlogo za pridobitev podpore mora biti oddana najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami. Podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami temelji na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.
KONTAKT:
Špela Langus, Erasmus+ koordinatorica
spela.langus@bc-naklo.si
+386 51 455 946