Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti


Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Sestavo in pristojnosti komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opredeljuje 15. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI):

 

(1) Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija sestavljajo predsednik in šest članov, in sicer: pet predavateljev šole, tako, da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse skupine predmetov, ter dva študenta.

 

(2) Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:

(3) Predsednika in člane komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti imenuje predavateljski zbor.

 

Predavateljski zbor Višje strokovne šole je dne 15. 9. 2020 imenoval Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v sestavi:

Predstavnika študentov v Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti sta:


Samoevalvacijska poročila


Certifikati kakovosti Biotehniškega centra Naklo