Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Razvoj kariere in kompetenc (osebni karierni načrt)


Ali potrebujem osebni karierni načrt?

Ste se kdaj spraševali, ali je obvezno pripraviti #OsebniKarierniNačrt? Morda najdete odgovor v spodnjem članku.

https://www.linkedin.com/pulse/ali-potrebujem-osebni-karierni-na%25C4%258Drt-milena-ma%25C4%258Dek-jerala/?trackingId=j5O1gwv9Iradz5BXoPiC%2BA%3D%3D

#ProfesionalnaPot #KarierniNačrt #career #careers #kariera #PersonalDevelopment #PoklicnaPot #KariernaZgodba #zaposlitev #KarierniCenter #KariernoSredišče #HumanResources #CareerDevelopment #JobSearch


Vir: Bigstock

 

Na teh straneh in v e-učilnici Karierni center bomo za vas zbirali vse pomembne informacije za vaš razvoj kariere in kompetenc:

Uporabni pripomočki in orodja so dostopni na povezavah: VKO-točkaeSvetovanjeAndragoški center Slovenije.

Mreža Euroguidance ­- Evropska mreža poklicno informativnih in kariernih centrov povezuje svetovalce na področju vseživljenjske karierne orientacije v evropskih državah.

Ena od možnosti preverjanja interesov je Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS. Opisna poročila o kognitivnih procesih (matematične, besedilne, digitalne spretnosti – matematične in besedilne naloge, naloge, ki se nanašajo na zmožnost uporabe tehnologij pri reševanju problemov in opravljanju zahtevnih nalog) vam bodo pomagala pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje. Pri nekognitivnih procesih pa boste videli, kako se vaši interesi ujemajo s trenutno ali želeno zaposlitvijo, kakšna je stopnja pripravljenosti za iskanje novih zaposlitvenih priložnosti in razvoj kariere, prejeli pa boste tudi priporočila o zdravem življenjskem slogu. Več si lahko preberete na spletni strani https://pismenost.acs.si/svos/.  Pri SVOS-u dobite tudi seznam 20 poklicev, ki se NAJBOLJE ujemajo z vašimi interesi in 10 poklicev, ki NAJMANJ ustrezajo vašim interesom. SVOS prikaže poklicne interese (t. i. Hollandove interesne tipe):

 

Karierni nasvet za študente: Miquel Lladó je profesor strateškega managementa in vodenja na Univerzi v Barceloni