Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Referat za študijske in študentske zadeve


Referat za študentske in študijske zadeve je komunikacijsko središče Višje strokovne šole in se nahaja v 2. nadstropju Biotehniškega centra Naklo. Prve informacije v zvezi s prijavo, vpisom in potekom študija dobite prav na tem mestu.

 

Med samim študijem lahko: 

  • dvignete potrdila o vpisu, študentsko izkaznico, delovno obleko,

  • prejmete geslo za elektronsko prijavo na izpit in e-indeks ter geslo za e-učilnico,

  • se prijavite na izpitni rok,

  • prijavite temo diplomskega dela in oddate prošnjo za priznavanja izpitov ter druge prošnje.

 

V referatu za študijske in študentske zadeve se vodijo osebni listi vseh vpisanih študentov od vpisa do zaključka študija. Izdajajo se diplome in priloge k diplomam, ki jih študentje prejmejo na vsakoletni podelitvi diplom.

Referentka nudi podporo študentom in izvaja informativno in svetovalno delo. Prav tako objavlja vsa obvestila v zvezi s študijem ter skrbi za ažurno urejanje vseh drugih študentskih zadev, ki so povezani s študijskim procesom posameznika, in za komunikacijo na relaciji referat – predavatelj – študent.

 

Za dodatne informacije pokličite ali pišite v Referat za študijske in študentske zadeve:

Andreja Zupančič, referentka za študijske in študentske zadeve 

E: referat.visjaping@bc-naklopong.siandreja.zupancicping@bc-naklopong.si

T: 04 277 21 45

M: 070 485 353