Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Postopek prijave na mobilnost


Na tej strani vam predstavljamo, kakšen je postopek prijave na razpis za mobilnost v študijskem letu 2023/24, če se odločate za opravljanje praktičnega izobraževanja ali za študij v tujini.

Za vsa vprašanja in pomoč vam je vedno na voljo Erasmus+ koordinatorica Špela Langus (spela.langusping@bc-naklopong.si, +386 51 455 946)
POSTOPEK PRIJAVE – PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

1. KORAK: Izberete si želeno institucijo v tujini. To lahko storite sami ali pa vam pri tem pomaga Erasmus+ koordinatorica. Poglejte si, s katerimi institucijami ima šola že sklenjene medinstitucijonalne sporazume, ki vključujejo tudi možnost izmenjave študentov.

Na praktično izobraževanje lahko odidete v katero koli podjetje oz. organizacijo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v zasebnem ali javnem sektorju ali socialno ekonomijo, ne glede na velikost, pravni status ali gospodarski sektor, v katerem deluje.

2. KORAK: Po izboru ustrezne institucije v tujini izpolnite Prijavnico na razpis za ERASMUS+ za študijsko leto 2023/2024 in obvezno priložite:

Prijavo s prilogami pošljite na e-naslov spela.langus@bc-naklo.si ali jo oddate v zaprti ovojnici z navedbo »ERASMUS+ IZMENJAVA 2023/2024« osebno v referatu ali jo oddate v nabiralnik pred referatom oz. jo pošljete priporočeno na naslov: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKVNA ŠOLA, Referat – “za ERASMUS+”, Strahinj 99, 4202 Naklo.

3. KORAK: Erasmus+ komisija pregleda prijave in študentu pisno izroči sklep komisije. Študent podpiše izjavo, da je prejel sklep Komisije in da se s sklepom strinja. 

4. KORAK: Po prejemu sklepa Erasmus+ komisije oddate Vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev Erasmus+ ter Soglasje za uporabo osebnih podatkov o izmenjavi. 

Pod določenimi pogoji lahko poleg Erasmus+ finančne dotacije zaprosite še za:
- dodatek za prakso,
- dodatek za študente z manj priložnostmi,
- podporo za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami,
- dodatek za zeleno potovanje.

Več o tem v razdelku FINANČNE DOTACIJE IN DODATKI. 
POSTOPEK PRIJAVE – ŠTUDIJ

1. KORAK: Izberete si želeno visokošolsko institucijo v tujini. To lahko storite sami ali pa vam pri tem pomaga Erasmus+ koordinatorica. Poglejte si, s katerimi institucijami ima šola že sklenjene medinstitucijonalne sporazume, ki vključujejo tudi možnost izmenjave študentov.

2. KORAK: Po izboru ustrezne institucije v tujini izpolnite Prijavnico na razpis za ERASMUS+ za študijsko leto 2023/2024 in obvezno priložite:

Prijave pošljete na e-naslov spela.langus@bc-naklo.si ali jo oddate v zaprti ovojnici z navedbo »ERASMUS+ IZMENJAVA 2023/2024« osebno v referatu ali jo oddate v nabiralnik pred referatom oz. jo pošljete priporočeno na naslov: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKVNA ŠOLA, Referat – “za ERASMUS+”, Strahinj 99, 4202 Naklo.

3. KORAK: Erasmus+ komisija pregleda prijavo in dokumentacijo in študentu pisno izroči sklep komisije. Študent podpiše izjavo, da je prejel sklep Erasmus+ komisije in da se s sklepom strinja.

4. KORAK: Po prejemu sklepa podrobneje preverite, katere obveznosti lahko opravite v izbranem časovnem obdobju in v katerem jeziku so predavanja za posamezne predmete na izbrani visokošolski instituciji ter v spletnem orodju OLA: https://learning-agreement.eu/ sestavite ustrezen študijski sporazum »Learning agreement«. Študijski sporazum nato pravočasno predložite Erasmus+ koordinatorici na šoli, da ga lahko do roka posreduje instituciji gostiteljici. V pomoč pri izpolnjevanju študijskega sporazuma je vam je na voljo vodnik.

Pri izbrani instituciji preverite tudi morebitne dodatne zahteve (npr. dodatne zahtevane dokumente), ki morajo biti pravočasno predani v podpis koordinatorju na matični šoli, da jih ta posreduje instituciji gostiteljici.

Po obdelavi podatkov vam institucija gostiteljica pošlje pismo o sprejetju (Acceptance letter) in potrdi študijski sporazum (Learning agreement).

Študijski sporazum (Learning agreement) mora biti obvezno potrjen s strani študenta, Erasmus+ koordinatorja na matični šoli in odgovorne osebe na gostujoči instituciji v tujini. Priprava pogodbe o dotaciji Erasmus+ je možna izključno po tem, ko je študijski sporazum potrjen s strani matične šole in institucije gostiteljice.

5. KORAK: Ko od institucije gostiteljice iz tujine prejmete pismo o sprejemu (Acceptance Letter) oz. potrjen prijavni obrazec (Application Form) ter potrjen študijski sporazum (Learning agreement), to v e-obliki posredujete Erasmus+ koordinatorici na šoli, ki prijavo in dokumentacijo preda Erasmus+ komisiji.

Erasmus+ koordinatorici oddate tudi Vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev Erasmus+ ter Soglasje za uporabo osebnih podatkov o izmenjavi. 

Pod določenimi pogoji lahko poleg Erasmus+ finančne dotacije zaprosite še za:
- dodatek za študente z manj priložnostmi,
- podporo za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami,
- dodatek za zeleno potovanje.

Več o tem v razdelku FINANČNA DOTACIJA IN DODATKI. 

 
KONTAKT:
Špela Langus, Erasmus+ koordinatorica
spela.langus@bc-naklo.si
+386 51 455 946