Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Osnovni pogoji za prijavo


Spoštovani študent/študentka, 

veseli nas, da se zanimaš za izmenjavo v tujini v okviru programa Erasmus+. Izmenjave študentov na višji strokovni šoli zelo spodbujamo, saj ti želimo omogočiti nepozabno izkušnjo, s pomočjo katere boš izboljšal/-a svoja strokovna znanja in spretnosti, pridobil/-a jezikovne, medkulturne in druge kompetence, navezal/-a nove stike, izkušnja pa ti zaradi dodatnih znanj in poznanstev lahko odpre tudi marsikatera vrata do zaposlitve doma ali v tujini. 
KAJ VAM OMOGOČA PROGRAM ERASMUS+?

Program Erasmus+ vam študentom in "mladim diplomantom" omogoča študij oz. praktično izobraževanje v tujini. 

Po novem lahko odidete na daljšo ali krajšo mobilnost. Daljša mobilnost traja strnjeno minimalno 2 meseca in največ 12 mesecev, krajša mobilnost pa nepretrgoma od 5 do 30 dni.

Na praktično izobraževanje lahko odidete v katero koli podjetje ali podobno organizacijo ter visokošolsko institucijo. Podjetje je katero koli podjetje, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v zasebnem ali javnem sektorju ne glede na velikost, pravni status ali gospodarski sektor, v katerem deluje, vključno s socialno ekonomijo.

Na mobilnost za namen študija lahko odidete v katero koli visokošolsko institucijo. Opravljene obveznosti v tujini bodo priznane na nivoju posameznega predmeta in se s študentom dogovorijo pred odhodom v tujino.

Z določenimi institucijami v tujini imamo kot šola vzpostavljene medinstitucionalne sporazume, ki vključujejo tudi izmenjave študentov, zaželeno pa je, da si študenti sami poiščete visokošolsko institucijo ali podjetje, kjer želite opraviti del študija oz. prakse. V kolikor pri tem potrebujete pomoč, pa vam bo ustrezno institucijo pomagala poiskati Erasmus+ koordinatorica na šoli.

Države, kjer lahko poiščete ustrezno institucijo so: države članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Srbija in Severna Makedonija.

Opravljene obveznosti v tujini se študentom po zaključku mobilnosti priznajo v okviru študijskega programa, ki ga obiskujete. 

 

Pogoj, da se lahko prijavite v mobilnost je:

- da imate ob prijavi na mobilnosti aktiven status študenta na Višji strokovni šoli BC Naklo 
  ("Mladi diplomanti" morate biti za mobilnost izbrani s strani šole v času zadnjega leta študija, mobilnost pa mora biti v celoti izvedena v 12 mesecih po zaključeni diplomi)
- da bo vaša fizična dolgotrajna mobilnost trajala najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev oz.
- da bo vaša kombinirana-kratkotrajna mobilnost za namen prakse ali študija trajala strnjeno najmanj 5 in največ 30 dni (fizična mobilnosz+t) + obvezni virtualni del

Mobilnosti tudi ne smete opravljati v državi institucije pošiljateljice (torej v Sloveniji) in v državi, v kateri med študijem prebivate. 
Študenti morate bivati v državi in kraju institucije gostiteljice (to je institucija, kjer opravljate študij ali prakso) celoten čas mobilnosti. 


Kako lahko kandidirate za mobilnost?

Študenti niste samodejno upravičeni do Erasmus+ finančne pomoči, pač pa morate zanjo zaprositi. Študenti, ki bi se želeli prijaviti na razpis, kliknite na POSTOPEK PRIJAVE NA MOBILNOST, kjer vam podrobneje predstavljamo, kako se lahko prijavite na mobilnost, pri čemer vam bomo skozi celoten postopek in tudi celotno mobilnost stali ob strani, da bo vaša izkušnja kar se da pozitivna.

Prednost pri izboru za odhod na mobilnost, bodo imeli študenti oz. mladi diplomanti:

- ki boste izpolnjevali osnovne pogoje
- ki se boste prvi prijavili 
IN
- boste imeli opravljene študijske obveznosti za tekoče študijsko leto, boste imeli urejene finančne obveznosti do BC Naklo in ki boste sami poiskali 

 

V razdelku FINANČNA DOTACIJA IN DODATKI si lahko preberete, koliko sredstev lahko pridobite za obilnost, v razdelku PRED, MED IN PO MOBILNOSTI pa vas seznanjamo z vašimi obveznostmi pred, med in po zaključeni izmenjavi.

V kolikor s prijavo še oklevate, si v razdelku IZKUŠNJE ŠTUDENTOV Z MOBILNOSTJO ogledate nekaj primerov že izvedenih mobilnosti študentov.

 
KONTAKT:
Špela Langus, Erasmus+ koordinatorica
spela.langus@bc-naklo.si
+386 51 455 946