Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Sodelovanje z gospodarstvom


Na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo že od vsega začetka odgovarjamo na aktualne izzive na trgu dela. 

Zavedamo se, da je znanje kakovostna naložba za prihodnost.

Ponosni smo na diplomantke in diplomante, ki vstopajo na trg dela s številnimi kompetencami ter s praktičnimi znanji in izkušnjami. V študijski proces vključujemo gospodarske ter druge deležnike iz lokalnega in šrišega okolja (npr. Elektrogospodarstvo Gorenjske, Arboretum Volčji potok, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Triglavski narodni park ipd.). Skupaj z deležniki sproti dopolnjujemo in prilagajamo način izvedbe študijskih programov.

Sodelovanje poteka v več oblikah:

Plemenitenje in izmenjava znanja ter medsebojno zaupanje so ključ sodelovanja in bistvo napredka vseh deležnikov.

S podpisom memorandumov o sodelovanju s ključnimi deležniki krepimo trikotnik študentje – gospodarstvo – izobraževalne institucije.
Zadružništvo, raziskave in razvoj - nadaljevanje partnerskega sodelovanja med BC Naklo in KGZ Sloga Kranj

Zavedanje pomena lokalne oskrbe s hrano in drugimi dobrinami stopa vedno bolj v ospredje. Pomembno je prepoznavanje podjetniških priložnosti v okolju in odnos do podjetništva ob hkratnem strokovnem znanju, ki ga nudi izobraževalni proces. Prednosti sodelovanja in skupnih aktivnosti smo prepoznali med Kmetijsko gozdarsko zadrugo Sloga in Biotehniškim centrom Naklo in nadaljujemo skupne aktivnosti v skladu s podpisanim sporazumom o medsebojnem sodelovanju.

V septembru 2021 smo na srečanju predstavnikov obeh inštitucij izoblikovali načrt aktivnosti v šolskem/študijskem letu 2021/22, ki bo prispeval k strokovnemu, znanstvenemu in tehnološkemu razvoju podeželja. Načrtovane aktivnosti so obsegale projekte na temo lokalne samooskrbe, projektne naloge v inkubatorju Green lab ter možnosti prodaje kmetijskih izdelkov. Dogovorili smo se za sodelovanje pri razvoju potrebnih vsebin za pridobivanje znanj pri vodenju in obvladovanju naprednih tehnologij s pomočjo logistike in mehanizacije v kmetijstvu, opravljanje praktičnega izobraževanja dijakov in študentov v KGZ Sloga, sodelovanje pri predstavitvah dobaviteljev repromateriala in demonstracijah strojev ter možnosti strokovnega mentorstva pri diplomskih nalogah.

Na sestanku v februarju 2022 v Biotehniškem centru Naklo smo ocenili izvršene naloge ter spregovorili o nadaljnjem partnerskem sodelovanju pri  tehnoloških rešitvah pri opremi, tehnologiji in oskrbi rastlinjakov. Na področju ekološkega vrtnarstva načrtujemo obisk izobraževalnih ustanov v tujini in prenos znanja uspešnih primerov dobrih praks v naše procese. Raziskali bomo tržišče za izbrane kulture v zelenjadarstvu pri zagotavljanju samooskrbe v dobavni verigi.

Skupni cilji so v prepoznanih in kvalitetnih domačih izdelkih. To želimo doseči tudi s promocijo in izobraževanjem ter ozaveščanjem o pomenu lokalne in zdrave hrane.  Gre za inovativni pristop ponuditi lokalno pridelano hrano iz rastlinjakov ozavščenemu in zahtevnemu kupcu v Sloveniji. 

Asortima izdelkov v trgovini Sloga na Primskovem v Kranju bomo dopolnili s kotičkom ekoloških mlečnih izdelkov BC Naklo, ki imajo certifikat Izbrana kakovost.