Upravljanje podeželja in krajine UPK


Višješolski izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine  vam nudi znanja in veščine s področja kmetijstva, podjetništva, ekonomike, turizma, urejanja rekreacijski in športnih površin, jahanja, gojitve koristnih organizmov  in še marsikaj drugega, kar potrebuje podeželje za napredek v smislu trajnostnega razvoja.

Naziv: Z uspešno zaključenim študijem pridobi študent/-ka naziv strokovne izobrazbe: Inženir/-ka kmetijstva in krajine (okrajšava: Inž. kmet. in kraj.) ter raven strokovne izobrazbe 6/1.

Oglejte si:

1. Poklicne standarde, na podlagi katerih je pripravljen študijski program

2. Predmetnik UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

3. Vpisne pogoje 

4. Možnosti praktične uporabe znanj in zaposljivosti kadra

5. Splošne informacije in kompetence

6. Katalogi znanja