Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Živilstvo in prehrana (ŽIP)


Naziv strokovne izobrazbe: Inženir / inženirka živilstva in prehrane (Inž. živil. in preh.)

Če vas zanima prehrana, dietetika in gastronomija ter sestava živil ali pa različne tehnologije v živilstvu (od predelave živil rastlinskega izvora, mesa, mleka, žit, do tehnologije vina ), živilska kemija z analizo živil ter živilska mikrobiologija in biotehnologija, je ta program prava izbira. Prav tako študenti pridobijo veliko znanja o ekonomiki in managementu podjetij, informatiki in statistiki, poslovnem sporazumevanju in vodenju, strokovnih terminologijah v angleškem jeziku, spoznajo področje zakonodaje v živilstvu ... Študentom nudimo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si v 2. letniku študentje lahko glede na svoje interese sami izberejo priljubljene vsebine   s področja prehrane ali s področja živilstva.

Zanimiv in praktično naravnan študij. Veliko je  vaj v sodobno opremljenih laboratorijih in z odličnimi mentorji in predavatelji. Izkušnje, znanje in veščine študenti živilstva in prehrane pridobivajo tekom študija, v Green labu ali pa v različnih organizacijah in živilskih in prehranskih obratih v Sloveniji ali v tujini. 

Študentom omogočamo tudi sodelovanje in napredovanje. Študijski proces se izvaja v sodobno opremljenih prostorih, ki omogoča sodobno izvajanje študijskega procesa in učinkovit prenos znanja. Izkušnje, pridobljene tekom študija vam bodo dale polet za stalno napredovanje.

Cilji programa

Oglejte si!


Generične kompetence

Poklicno-specifične kompetence