Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Organizacija študija


KAKO JE ORGANIZIRAN ŠTUDIJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI

Študij na višji strokovni šoli traja dve leti. Študij poteka v obliki predavanj, seminarskih in labolatorijskih vaj in praktičnega izobraževanja, pa tudi terenskih vaj, diskusij in strokovnih ekskurzij. Predavanja in vaje so organizirane večinoma v popoldanskem času od oktobra do konca junija.

Izvajamo redni in izredni študij. 

Redni študij: je oblika študija, ki je organizirana tako, da naj bi povprečen študent porabil 8 ur dnevno za študij – bodi organizirane oblike (na šoli) ali samostojno delo. Na redni študij se lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis ne glede na starost ali zaposlitveni status. Tudi redni študenti so namreč lahko zaposleni, le da jim ob tem ne pripadajo pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. 

Izredni študij: je namenjen vsem, ki študirajo ob delu, saj so obveznosti prilagojene delovniku in potekajo praviloma ob popoldnevih. Po obsegu in zahtevnosti je enakovreden rednemu študiju, razlikuje se le v organizaciji in razporejanju dela in študijskih obveznosti. Za izredni študij se študentom zaračuna tudi šolnina.

Praktično izobraževanje je pomemben del vsakega programa in omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj že v času študija. 40 % programa temelji na izkustvenem učenju in se izvaja v podjetju oz. podjetjih ob podpori visoko usposobljenih mentorjev.