Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Lokalna točka SVOS (do 31. 12. 2024)


Primerjajte spretnosti z vprašalnikom SVOS (do 31. 12. 2024)

Andragoški center RS je pripravil zelo uporaben spletni pripomoček, s katerim lahko brezplačno ocenite lastne spretnosti. Ustrezen je za odrasle vseh starosti. Z vprašalnikom SVOS lahko ugotovite, katere spretnosti imate dobro razvite in jih s pridom uporabljate v vsakdanjem življenju in delu. In seveda katere spretnosti bi lahko še razvili, da bodo odgovarjale razvojnim potrebam delodajalcev, s čimer boste povečali možnosti razvoja vaše kariere.


Izvajamo brezplačno ocenjevanje spretnosti odraslih 2020–2022

Z Andragoškim centrom Slovenije sodelujemo pri izvajanju individualnega ocenjevanja spretnosti odraslih, ki je za odrasle diskretno in brezplačno. Ocenjevanje spretnosti se izvaja s pomočjo spletnega inštrumenta SVOS (Spletni vprašalnik ocenjevanje spretnosti), ki ga je za slovenski prostor prilagodil Andragoški center Slovenije ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

Ocenjevanje spretnosti odraslih je v Sloveniji del nacionalnega razvojnega projekta ESS Strokovna podpora razvoju kompetenc odraslih, ki ga v letih 2016–2022 izvaja Andragoški center Slovenije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je implementacijo individualnega ocenjevanja spretnosti odraslih SVOS v Sloveniji zagotovilo z namenom, da neposredno podpre prizadevanja omrežja izvajalcev pri kakovostnem razvoju kompetenc pri odraslih.

SVOS je spletni diagnostični inštrument, ki ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti za odrasle vseh starosti. Ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti na več področjih: oceno kognitivnih spretnosti (besedilne in matematične spretnosti, spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih) in lastno oceno spretnosti za posameznike, t. i. nekognitivne spretnosti (raba spretnosti, zdravje in osebna blaginja, poklicni interesi in namere).

Študenti lahko brezplačno ocenjujete lastne spretnosti (vprašalnik je podoben tistemu v raziskavi PIAAC). Ocenjevanje poteka v slovenskem jeziku in traja nekako dve uri.  Študenti bodo zase dobili individualne podatke takoj po izpolnjevanju, mi kot šola pa generalizirane in anonimizirane za celo skupino. Opisna poročila o kognitivnih procesih (matematične, besedilne, digitalne spretnosti – matematične in besedilne naloge, naloge, ki se nanašajo na zmožnost uporabe tehnologij pri reševanju problemov in opravljanju zahtevnih nalog) bodo študentom pomagala pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje. Pri nekognitivnih procesi pa bodo videli, kako se njihovi interesi ujemajo s trenutno ali želeno zaposlitvijo, kakšna je stopnja pripravljenosti za iskanje novih zaposlitvenih priložnosti in razvoj kariere, prejeli pa bodo tudi priporočila o zdravem življenjskem slogu.Nacionalna točka SVOS Andragoški center Slovenije: https://pismenost.acs.si/svos/

V okviru Kompetenčno-kariernega središča delujemo kot Lokalna točka za izvajanje ocenjevanj SVOS in zagotavljamo:

SVOS je dostopen prek spleta in omogoča veljavne in zanesljive rezultate o ključnih spretnostih, potrebnih za delo, življenje v skupnosti in v domačem okolju. Več o vprašalniku SVOS si preberite na https://svos.acs.si.

 Kontakta za več informacij: